Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomická charakteristika podniků - výpisky z přednášek

Ekonomická charakteristika podniků - výpisky z přednášek

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek, které uvádějí ekonomickou charakteristiku podniků a dynamiku a strukturu podnikového hospodářství. Práce se dále zabývá nejen majetkovou výstavbou podniku, finančním hospodařením podniku a výsledky výroby, ale také náklady zemědělského podniku, včetně mzdového systému v podnikatelské a rozpočtové sféře.

Obsah

1.
Ekonomická charakteristika podniků
1.1.
Technická a ekonomická podstata podniků
1.2.
Vymezení cíle podniku
1.3.
Typy a formy podniků
1.4.
Stručná charakteristika základních právních forem podnikání
2.
Dynamika a struktura podnikového hospodářství
2.1.
Funkce podniků
2.2.
Vnitropodnikové ekonomické jednotky
2.3.
Charakteristické rysy podnikatelské činnosti
3.
Majetková výstavba podniku
3.1.
Majetek podniku a jeho struktura
3.2.
Hodnocení majetkové stability podniku a využití majetku
3.3.
Kapitálová struktura podniku
3.4.
Hodnocení struktury podniku
4.
Finanční hospodaření podniku
4.1.
Vymezení podstaty předmětu financí
4.2.
Financování podniku v tržní ekonomice
4.3.
Druhy a způsoby financování podniku
4.4.
Financování majetkové podstaty podniku
4.
5. Běžné financování podniku
4.5.1.
Běžné financování provozu
4.6.
Mimořádné financování podniku
4.7.
Finanční analýza podniku
5.
Výsledky výroby
5.1.
Naturální (hmotné) výsledky výroby
5.2.
Hodnocení ekonomických výsledků zemědílenských podniků podle metodiky FADN
5.3.
Finančně ekonomické výsledky podniku
6.
Náklady v zemědělském podniku
6.1.
náklady podniků a jejich členění
6.2.
Kalkulace nákladů
6.
3. Plánování a kontrola nákladů
7.
Mzdový systém v podnikatelské a rozpočtové sféře
7.1.
Zásady pro odměňování za práci
7.2.
Statistika práce
7.
3. Mzdové formy

Úryvek

"1. Technická a ekonomická podstata podniků

Podnik = základní hospodářská jednotka národního hospodářství (NH)
- prosperující podnik je základem prosperující ekonomiky

Podniková ekonomika
- soustřeďuje se na podnik a jeho jevy - nikoliv na podnikatele a jeho subjektivní pohnutky
 struktura a dynamika podniku
 hospodárnost, popř. stupně hospodárnosti ve všech oblastech podnikatelské činnosti
(motiv podnikatel. činnosti - dosažení zisku, popř. rovnováha mezi náklady a výnosy )

členění podniků - podle úrovně vztahů mezi náklady a výnosy:
 výdělečné - převaha výnosů nad náklady, a tím dosahování zisku
 svébytné - snaží se udržet nákl. a výnosy v rovnováze, vyhnout se ztrátám, nedosahovat zisku
 příspěvkové - převaha nákladů nad výnosy, požadují zdroje, ze kterých má být uhrazen rozdíl
- společný účel: uspokojovat cizí potřeby odbytem výrobků a prac.výkonů

Dělba práce a kooperace
- vedou k technickému osamostatnění
- každý podnik vyrábí výrobky v určité struktuře a kooperaci s jinými podniky
- má své technologické postupy, výrobní prostředky, pracovní síly, strukturu org. jednotek
a ekonomickému osamostatňování podniků
- ocenění vkladů práce a výr. prostř., kalkulaci nákladů, tvorbu a rozdělení zisku…
- technická samostatnost – organizace sama o sobě ještě nevytváří samostatný hospodářský subjekt.
- pro podnik jakožto základní článek NH je charakteristické jeho ekonomické a právní osamostatnění.

Podnik zajišťuje:
• ekonomickou reprodukci z vlastních zdrojů
• uhrazuje náklady
• vyplácí mzdy zaměstnancům
• investuje do dalšího rozšíření a zdokonalování výrobní základny
• vytváří, doplňuje a používá podnikové fondy
• prodává svoji produkci
• nakupuje potřebné výrob.prostř.

Podnik podle obchodního zákoníku
= soubor hmotných, i osobních a nehmotných složek podnikání .
- k podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování
podniku ( nebo vzhledem ke své povaze mají takovému účelu sloužit )
- podnik je věc hromadná – na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním slova
smyslu "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 74,5 strany. Práce obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16867
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse