Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomicko-matematické metody

Ekonomicko-matematické metody

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text bohatě doprovázený tabulkami, grafy a schématy seznamuje se základními pojmy a operacemi ekonomicko-matematických metod. Podrobně se zabývá simplexovou metodou, duálními úlohami a různými metodami výkladu a testů výsledné tabulky. Obsahuje také krátký úvod do teorie sítí a grafů.

Obsah

1.
Úloha EMM – ekonomicko-matematických metod
2.
Fuzzy situace
3.
Vektor – dán působištěm, velikostí, směrem
4.
Báze vektorového prostoru
5.
Matice – uspořádaná soustava mxn reálných čísel (uspořádaných do m řádků a n
6.
Simplexová metoda
6.1
Omezení
6.1.1
Rovnost (rovnice)
6.1.2
Kapacitní
6.1.3
Požadavkové
6.1.4
Bilanční
6.1.5
Poměrové
6.1.6
Poměrově/přípustkové
6.2
Gauss-Jordanova metoda úplné eliminace
6.3
Příklad
6.4
Standardní tvar výchozí simplexové tabulky
6.5
Rozbor výsledné tabulky
6.6
Test optima má 3 funkce
6.7
Degenerace úlohy
6.8
Duální úloha
6.9
Simplexový algoritmus
6.10
Předpoklady modelu
6.11
Test logické konzistence
6.12
Senzitivní analýza
7.
Duality
7.1
Symetrická
7.2
Asymetrická
7.3
Obecná
7.4
Význam duality
7.5
Kde se setkáme s těmito úlohami
8.
Problém vyvážené úlohy
9.
Tabulka - matice dopravní úlohy
10.
Indexová metoda – vzestupná
11.
Indexová metoda sestupná
12.
Indexová metoda kombinovaná
13.
Metoda VAM
14.
Metoda MODI – Dantzig.
15.
Přiřazovací problém
16.
Metodický úvod do obecné teorie sítí a grafů
16.1
Orientace grafu
16.2
Kvantifikace sítě
16.3
Výpočet základních časových ukazatelů
16.4
Kritická cesta, Výpočet incidenční matice, Časové rezervy, Metoda PERT
16.5
Ekvivalentní forma síťového grafu – tabulka operací
16.6
Stochastické síťové grafy

Úryvek

“- Úloha EMM – jak namodelovat různé rozhodovací situace
- množina řešení x1, …, xn – ohraničená
- snaha převést teoreticky nekonečnou množinu na konečnou
- každé naše rozhodnutí s sebou nese funkční dopad f(x)
 každému rozhodnutí přiřazujeme komparativní kritérium (může jich být i více)
 tato rozhodovací situace – deterministická
 každému rozhodnutí můžeme jednoznačně přiřadit funkční hodnotu, kde podle typu kritéria nacházíme funkční minimum nebo maximum
- v ekonomii j situace jiná – množina neovladatelných faktorů
 nevíme, jestli efekt bude takový, jaký jsme plánovali (může působit stochastický vliv)
 pozměňuje funkční dopady rozhodnutí
 y = f(y,z) … výsledek je funkcí rozhodnutí a náhodné množiny
 = stochastická rozhodovací situace ( v zemědělství, potravinářská výroba)

- aspekt rozhodnutí – čas
 čas nehraje roli – úloha statická
 čas je významný faktor – úloha dynamická

- fuzzy situace
 rozptýlené, neurčité, mlhavé
 neznáme hranice, prvky, vazby mezi nimi

- kvantifikačním nástrojem možných zobrazení – různý matematický aparát
 vektorová a maticová analýza
- vektor – dán působištěm, velikostí, směrem
 uspořádaná n-tice n reálných čísel; změní – li se jejich pořadí, mění se smysl tohoto vektoru¨
- počet prvků vektoru – dimenze vektoru
- operace s vektory – sčítání, odčítání, násobení (skalární součin)
- množina vektorů – vektorový prostor dimenze m (Vm)
- lineární závislost (nezávislost vektorů)

- Věta: Ve vektorovém prostoru dimenze m je nejvýše m vektorů LN, každý další m+1 vektor lze vyjádřit jako LK m nezávislých vektorů.

- konvexní množina – všechny prvky ležící na spojnici 2 libovolných bodů jsou prvky množiny

- konvexní úloha
 konvexní polyedr – konvexní množina s konečným počtem vrcholů
- průnik konečného počtu polorovin
- Ω – množina bodů, které současně odpovídají všem námi stanoveným podmínkám
 Množina přípustných (možných) řešení
- Každý vrchol – nějaká kombinace vektorů báze

- báze vektorového prostoru
 námi zvolená soustava m LN vektorů dimenze m
- matice – uspořádaná soustava mxn reálných čísel (uspořádaných do m řádků a n sloupců)
 m = n… matice čtvercová
 diagonální – prvky pouze na hlavní diagonále
 jednotková – na hlavní diagonále jedničky, ostatní prvky rovny nule
 inverzní k matici A"

Poznámka

Obsahuje tabulky, grafy a schémata. Čistý text dosahuje cca 24 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16796
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse