Ekonomický růst


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Otázka ke státním závěrečným zkouškám popisuje různé modely ekonomického růstu a věnuje se rovněž koncepci trvale udržitelného rozvoje, bariérám růstu i nové teorii růstu.

Obsah

1.
Základní pojetí ekonomického růstu
2.
Zdroje ekonomického růstu
3.
Rozlišení míry růstu a průměrné produktivity práce
4.
Cobb-Douglasova produkční funkce
5.
Růstové účetnictví
6.
Solowův model
6.1.
Model bez technického pokroku
6.2.
Model s technickým pokrokem
7.
Keynesiánkský model Harroda a Domara
8.
Sociálně historické modely ekonomického rozvoje
8.1.
Rostowův model
8.2.
Římský klub
9.
Trvale udržitelný rozvoj
10.
Bariéry růstu
11.
Nová teorie růstu

Úryvek

"EKONOMICKY RŮST

Základní pojetí ekonomického růstu
Ekonomický růst = růst potenciálního reálného důchodu v čase
Ekonomická teorie rozděluje růst reálného důchodu do dvou kategorií:
1. růst reálného důchodu jako odraz růstu množství výrobních faktorů
2. růst reálného důchodu ve vztahu k růstu množství VF, tedy růst celkové produktivity VF

Ekonomické modely vyjadřují ekonomický růst dvěma způsoby:
1.) Míra růstu (G) – růst potenciálního reálného důchodu mezi jednotlivými časovými obdobími

G = (Y1 – Y0) / Y0 . 100

2.) Růst průměrné produktivity práce (g) což je růst potenciálního reálného důchodu na osobu.


L...počet obyvatel (nebo pracovní síla)

Zdroje ekonomického růstu
- růst produkce v dlouhém období, tj. růst potenciálního produktu je ovlivněn výrobními zdroji ekonomiky dané země, ty lze rozdělit na:
1. vstupy (inputy) výrobních faktorů – práce a kapitálu – růst objemu (množství) těchto vstupů ovlivňuje přímo růst produkce
2. úroveň (stav) používané technologie – zvyšování úrovně používané technologie se promítá v růstu produktu při neměnném vstupu výr. faktorů

Rozlišení míry růstu a průměrné produktivity práce
Míra růstu
Míra (tempo) růstu =
je rovna součtu:
 tempa růstu souhrnné produktivity faktorů (růst produktivity práce, kapitálu a pokles materiálové a energetické náročnosti výroby)
 tempa růstu kapitálu násobeného váženým podílem nákladů kapitálu na produktu
 tempa růstu práce násobeného váženým podílem mzdových nákladů na produktu

Průměrná produktivita práce (předpoklad, že skutečný produkt se rovná potenciálnímu)
= produkce na jednoho pracovníka nebo na jednu hodinu práce (tj.produkce na jednotku pracovního vstupu
Průměrná produktivita práce =

N je buď počet hodin práce nebo počet pracovníků

Cobb-Douglasova produkční funkce
Nejznámější neoklasická funkce.
Podle C-D produkční funkce je objem reálného důchodu je rovna úrovni technologie násobené geometrickým váženým průměrem indexů kapitálu a práce a příslušnými koeficienty.
Y = A . K + L

A...úroveň technologie (jako index)
K... geometrický vážený průměr indexů kapitálu
L... geometrický vážený průměr indexů práce
,... koeficienty elasticity reálného důchodu ve vztahu ke kapitálu a práci, vyjadřují o kolik % se zvýší reálný důchod, vzrosteli rozsah příslušného faktoru o 1%"

Poznámka

Součástí práce jsou grafy o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26294
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse