Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Ekonomický růst - otázky z ekonomie 20/22

Ekonomický růst - otázky z ekonomie 20/22Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie se zabývá problematikou ekonomického růstu a představuje jeho významné modely. Nakonec popisuje fáze hospodářského cyklu. Předchozí část série naleznete zde Mezinárodní trh peněz - otázky z ekonomie 19/22 a následující zde Platební bilance země - otázky ekonomie 21/22.

Obsah

1.
Ekonomický růst a jeho zdroje
2.
Rozlišení míry růstu a průměrné produktivity práce
3.
Cobb-Douglasova produkční funkce
4.
Růstové účetnictví
5.
Solowův model
5.1.
Model bez technického pokroku
5.2.
Model s technickým pokrokem
6.
Keynesiánský model Harroda a Domara
7.
Trvale udržitelný rozvoj
8.
Tempo hospodářského růstu
9.
Faktory podporující růst
10.
Hospodářské cykly, fáze hospodářského cyklu

Úryvek

"Základní pojetí ekonomického růstu
Ekonomický růst = růst potenciálního reálného důchodu v čase

Ekonomická teorie rozděluje růst reálného důchodu do dvou kategorií:
1. růst reálného důchodu jako odraz růstu množství výrobních faktorů
2. růst reálného důchodu ve vztahu k růstu množství výrobních faktorů, tedy růst celkové produktivity výrobních faktorů

Ekonomické modely vyjadřují ekonomicky růst dvěma způsoby:
1) Míra růstu (G) – růst potenciálního reálného důchodu mezi jednotlivými časovými obdobími
G = (Y1 – Y0) / Y0 * 100

2) Růst průměrné produktivity práce (g) což je růst potenciálního reálného důchodu na osobu.
 (Y1 / L1) - (Y0/ L0) 
g = -------------------------------------
(Y0/ L0)
L …. počet obyvatel (nebo pracovní síla)

Zdroje ekonomického růstu
- růst produkce v dlouhém období, tj. růst potenciálního produktu je ovlivněn výrobními zdroji ekonomiky dané země, ty lze rozdělit na:
1. vstupy (inputy) výrobních faktorů – práce a kapitálu – růst objemu (množství) těchto vstupů ovlivňuje přímo růst produkce
2. úroveň (stav) používané technologie – zvyšování úrovně používané technologie se promítá v růstu produktu při neměnném vstupu výrobních faktorů"

Poznámka

Součástí práce jsou grafy o rozsahu cca 1,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x513b34f304192.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomicky_rust_otazky_eko_20.doc (93 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse