Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekonomický růst po 2. světové válce v Japonsku

Ekonomický růst po 2. světové válce v Japonsku

Kategorie: Ekonomie, Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje problematice ekonomického růstu po 2. světové válce v Japonsku. Nejprve charakterizuje fyzicko-zeměpisné prostředí, poté uvádí historická fakta. Popisuje poválečné období rozvoje. Zamýšlí se nad implikací pro Českou republiku.

Obsah

1.Úvodní souhrn
1.1.
Složení ekonomiky
2.
Fyzicko-zeměpisné prostředí
3.
Historický nástin
4.
Poválečné období rozvoje
4.1.
První etapa
4.2.
Druhá etapa
4.3.
Japonský moderní ekonomický růst a T-M teze
4.4.
Vysoká míra úspor a investic
4.5.
Vzdělaná pracovní síla
4.6.
Zisk, mzdy a dlouhodobý zájem
4.7.
Hlavní trend japonského ekonomického růstu
4.8.
Typ Japonského ekonomického růstu
4.9.
Postavení Japonska ve světové ekonomice
5.Implikace pro Českou republiku
5.1.
Omezený obchod a příliv kapitálu
5.2.
Japonské zkušenosti a inspirace

Úryvek

"Složení ekonomiky

Ačkoli Japonsko nedisponuje nerostným bohatstvím (výjimkou jsou snad pouze stavební suroviny), disponuje velice silným průmyslem. V průmyslu a stavebnictví pracuje méně než 30% pracujících, ale na HDP se podílejí více než 40%. To je na tak bohatý stát samozřejmě obrovské číslo. Japonsko postupně měnilo svou výrobní orientaci od levného sériového zboží směrem k vysoce kvalitní produkci založené na progresivních technologiích a získalo tím značný podíl na světových trzích. Svými prvotřídními výrobky ovlivňují Japonci světový trh a vysoké investice do výzkumu a vývoje jsou zárukou dalších úspěchů. Rozhodující je spotřební elektronika, 1. místo v produkci osobních automobilů a lodí. Největší součastný výrobce oceli. Dále chemikálie, syntetická vlákna, pryskyřice, potraviny, cement.
Zbytek obyvatel pracuje ve službách, zemědělství, rybolov a těžba tvoří jen asi 2,5% HDP. Pro Japonsko je charakteristická velmi nízká míra nezaměstnanosti. Japonské firmy vesměs nepropouštějí ani v době recese. Hlavní průmyslový pás se táhne podél jižního pobřeží Honšú od nížiny Kantó na východě po sever ostrova Kjúšú na západě. Průmysl je nejvíce koncentrován v aglomeracích Tokia, Nagoje, Ósaky.

2. Fyzickozeměpisné prostředí

Fyzickozeměpisné prostředí Japonska se vyznačuje čtyřmi hlavními rysy: rozmanitostí mořského pobřeží, komplikovaným reliéfem, vlhkým monzunovým podnebím a velmi pestrou květenou.
Pobřeží je velmi členité, a to jak na straně východní, kde je omývá tichý oceán, tak na straně západní, obrácené především k japonskému moři. Někde je velmi křivolaké s četnými poloostrovy, mysy, šíjemi a zátokami, jinde zase probíhá přímočařeji v mírných obloucích, někde se souš strmě sklání k moři, jinde opět je pobřeží ploché. Ráz pobřeží je vhodný pro pobřežní plavbu, jež je už odedávna velmi čilá, neboť hornatost pobřeží je na závadu rychlému spojení po souši. Moderní velké přístavy nenalezly u japonského pobřeží nejlepší přirozené podmínky. Zejména dostatečnou hloubku, a udržují se jen díky rozsáhlým soustavným technickým úpravám.
Reliéf Japonska je velice hornatý. Nížin je málo, jsou jen místy při pobřeží a jen zřídka odtud pronikají podél řek dále do vnitrozemí. Nejrozsáhlejší nížina je v širším okolí hlavního města Tokia. Povrch má zřetelné rysy geologického mládí. Vrásnění působilo ve třetihorách i ve čtvrtohorách, zemská kůra se lámala a propadala, což bylo doprovázeno sopečnou činností. Ještě dnes je asi z 200 sopek čtvrtina činných a sopečné terény zabírají asi jednu třetinu plochy státu. Také následky otřesů mořského dna Japonsko těžce postihují. Zemětřesné vlny Tsunami se vrhají na pobřeží a v několika vteřinách zničí vše k nepoznání. Japonská zemětřesení úzce souvisejí ve svém původu s polohou Japonska při okraji příkopových propadlin dna oceánu. Jsou geologicky mladé a mají hloubku mezi 8500-10 000 metrů. Japonské hospodářství nemůže kvůli možnosti zemětřesení budovat například velké vodní nádrže atd. Hrozí nebezpečí zaplavení.
Hornaté části Japonska nejsou jednotvárné, horské soustavy jsou velmi rozčleněny, často jsou tu vklíněny malé okrouhlé pánve a zaklesnuta dlouhá hluboká údolí. Do takových sníženin sevřených horami, se soustředil nejčilejší život obyvatel ať už ve městech, nebo ve vesnicích. Velký sklon svahů však nepodporuje zemědělství, neboť se z nich dešťovým ronem odnáší mnoho půdy. Daří se však v údolí, tam lidé pěstují na náplavových půdách například rýži."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16262
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse