Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ekonomie - 4 maturitní otázky

Ekonomie - 4 maturitní otázky

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje 4 maturitní otázky z ekonomie. První se věnuje definování základních ekonomických pojmů, odměňování a soustavě daní. Druhá popisuje finanční stránku podnikání a podmínky tržního systému. Další pojednává o podnikové činnosti a hospodaření. Poslední zmiňuje význam vnějších vztahů podniku a zahraničního obchodu.

Obsah

1.Základní ekonomické pojmy, odměňování a činnosti navazující, soustava daní
1.1.
Ekonomické pojmy
1.2.
Odměňování a činnosti navazující
1.3.
Daňová soustava
2.
Finanční stránka podnikání a podnikání v podmínkách tržního systému
2.1.
Finanční stránka podnikání
2.2.
Podnikání v podmínkách tržního systému
3.
Podnikové činnosti a hospodaření
3.1.
Podnikové činnosti
3.2.
Hospodaření
4.
Vnější vztahy podniku, zahraniční obchod
4.1.
Vnější vztahy podniku
4.2.
Zahraniční obchod

Úryvek

"Výroba a reprodukce

Výroba – proces, během něhož se produkty přírody zpracovávají a přeměňují se ve výrobky:
1.naturální – produkty jsou určeny pro vlastní spotřebu
2.zbožní – výrobky určeny pro trh, ke směně
Reprodukce – opakování výroby, s rostoucí výrobou roste i HDP = rozšířená reprodukce, výroba na stejné úrovni jako předchozí období a stejné HDP = prostá reprodukce, se zúženou reprodukcí klesá HDP.

Výrobní faktory – zdroje účastnící se výroby, 3 zákl. faktory:

1.kapitál – reálný (hmotný, výsledkem lidské práce, všechny hodnoty použité k výrobě) a finanční (peníze, cenné papíry a úvěry, význam – hodnocení práce a nákup reálného kapitálu)
2.přírodní zdroje – nerostné bohatství, voda, vzduch, půda, lesy, některé přír. zdroje jsou neobnovitelné a společnost s nimi musí zacházet max. hospodárně
3.práce – působení pracovní síly k přeměně materiálu na výrobek, pracovní síla – schopnost pracovat a využívat všech svých schopností k výkonu práce, nositelem pracovní síly je člověk, dělba práce – rozdělení práce podle specializací  vyšší produktivita práce
Absolutní výhoda – jeden ze dvou dělníků vyrobí více než druhý, má specializaci – má absolutní výhodu.
Komparativní výhoda – nejlepší právník je zároveň nejlepší písař, musí si vybrat jedno povolání, vybere si právníka a najme si písaře, tzn. činnost, u které dosáhne větší absolutní výhody.
Způsob získání zboží – Z1 – Z2; Z1 – P – Z2; P – Z – P

3 zákl. ekonomické problémy:

1.Co? – jaké statky v jakém množství budeme vyrábět, rozhodují o tom kupující prostřednictvím svých peněz, které vydávávají na nákup určitého zboží, minusy dají vědět výrobcům, co a kolik vyrábět a jak vyrábět takové výrobky, aby byla přijatelná cena pro kupující i výrobce
2.Jak? – jaké zdroje v jakých kombinacích použít k výrobě, zdroje by měly být co nejlevnější
3.Pro koho? – výrobce musí najít vhodný trh.
Ekonomické systémy:
1.zvykový – o řešení ekonomických problémů rozhoduje tradice
2.příkazový – rozhoduje stát a jeho orgány
3.tržní – rozhoduje trh (ceny, zisky, ztráty, vznik a zánik firem)
4.smíšený – tržní doplněný zásahy státu
Nár. hospodářství – souhrn činností hosp. charakteru na území státu, účastní se ho všechny výr. sektory. Úroveň nár. hospodářství závisí na rozsahu a kvalitě kapitálu, pracovních schopnostech lidí, způsobu jakým je organizováno využití výrobních faktorů.
Měření nár. hospodářství – 2 veličiny:
1.toky – vyjadřují změnu stavu za určité časové období.
2.stavy – oceňují velikost zdrojů k určitému datu.
HDP – celková peněžní hodnota toku statků a služeb vytvořená za dané období výrobními faktory v nár. hosp. bez ohledu na to, jsou-li vlastněny občany státu nebo cizinci.
HNP – celková peněžní hodnota toku statků a služeb vytvořených za dané období výrobními faktory ve vlastnictví občanu příslušné země, ať už to vyrobí doma nebo v zahraničí.
Výkonnost hospodářství občané poznají na životní úrovni.
Úloha státu v tržní ekonomice – stát je závažný ekonomický subjekt, za pojmem stát stojí vládní orgány (vláda a ministerstva), místní orgány státní správy. Vláda plní v ekonomice tyto funkce:
1.vytváří právní rámec pro fungování ekonomiky
2.určuje makroekonomickou stabilizační politiku
3.vytváří soc. programy (mateřská, podpora nezaměstnaným)
4.ovlivňuje racionální rozdělování zdrojů v zájmu zvyšování ekonomické efektivnosti."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy. Čistého textu je v práci cca 21 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14404
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse