Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ekonomie a evropská integrace - maturitní otázka

Ekonomie a evropská integrace - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce poskytuje srozumitelný úvod k základním tématům ekonomie, vedle toho se její druhá, kratší část věnuje problematice evropské integrace. Předmětem výkladu je vymezení ekonomie a její členění, vývoj ekonomie od starověku po 20. století, charakteristika klíčových pojmů a otázek, dále následují samostatné tematické části vyhrazené například penězům, bankovní soustavě, trhu či hospodářskému cyklu. Druhý oddíl krátce informuje o mezinárodních organizacích v Evropě, stěžejních smlouvách v rámci Evropské unie a jejích institucích.

Obsah

1.
Vymezení ekonomie a její členění
2.
Stručný vývoj ekonomie
2.1.
Starověk
2.2.
Středověk
2.3.
Novověk
2.4.
19. století
2.5.
20. století
3.
Základní ekonomické pojmy
3.1.
Potřeba
3.2.
Hmotné statky
3.3.
Služby
3.4.
Výroba
3.5.
Práce
3.6.
Zboží
3.7.
Cena
4.
Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy
5.
Peníze
5.1.
Vývoj
5.2.
Formy
5.3.
Funkce
5.4.
Pojmy
6.
Bankovní soustava
6.1.
Centrální banka
6.2.
Komerční banky
6.2.1.
Bankovní operace
6.2.2.
Vznik banky
6.2.3.
Úvěr
6.3.
Finanční instituce
7.
Cenné papíry
8.
Státní rozpočet
8.1.
Příjmy
8.2.
Výdaje
8.3.
Druhy
9.
Trh
9.1.
Typy trhu
9.2.
Tržní subjekty
9.3.
Základní kategorie trhu
9.3.1.
Nabídka
9.3.2.
Poptávka
9.3.3.
Cena
9.3.4.
Konkurence
10.
Přechod z centrálně plánované ekonomiky na tržní ekonomiku
11.
Transformace vlastnických vztahů
12.
Nezaměstnanost
12.1.
Typy
12.2.
Pojmy
13.
Management
13.1.
Funkce
13.2.
Manažer
14.
Hospodářský cyklus
15.
Mezinárodní obchod
16.
Integrace v Evropě
16.1.
Bývalé socialistické státy
16.2.
Ostatní evropské státy
17.
Principy EU – smlouvy
17.1.
Maastrichtská smlouva
17.2.
Amsterodamská smlouva
17.3.
Smlouva z Nice
18.
Instituce EU
18.1.
Evropská rada
18.2.
Rada EU
18.3.
Evropský parlament
18.4.
Evropská komise
18.5.
Evropský soudní dvůr
18.6.
Evropský účetní dvůr

Úryvek

„Bankovní soustava
- základem finančního systému tržní ekonomiky je bankovní soustava
- skládá se z centrální banky, komerčních bank, specializovaných finančních institucí

A. CENTRÁLNÍ BANKA (ČNB)
- součást Ústavy
- sídlí v Praze
- jedná se o emisní banku (vydává peníze)
- reguluje množství peněz v oběhu
- má dozor nad činností komerčních bank
- určuje diskontní sazbu (určuje úroky, které mohou poskytovat komerční banky)
- dohlíží na stabilitu měny a měnové kurzy

B. KOMERČNÍ BANKY
- rozdělujeme je na investiční (slouží na dlouhodobé investice), hypoteční (dávají hypotéku, ručí nemovitostí, na kterou si bere hypotéku)
• bankovní operace
a) aktivní – poskytování úvěrů = je to operace, při níž banka půjčuje peníze a stává se věřitelem a klient se stává dlužníkem (banka dostává úrok 10 – 20%; RPSN – roční náklady banky na úvěr)
b) pasivní – banka přijímá vklady, stává se dlužníkem a klient věřitelem (0,5 – 2%)
 aktivní mínus pasivní bankovní operace je zisk banky
c) zprostředkovatelská
• zřízení účtu – fyzická i právnická osoba
• příkaz k úhradě – jednorázový nebo trvalý
• šekové knížky, platební karty
• směnárenská činnost
• homebanking – můžeme řídit vlastní účet po internetu z domu
• bezpečnostní schránka, sejf
• vznik banky
a) existence kapitálu (minimálně 0.5 miliardy)  prokázání původu
b) vznik právnické osoby
c) trestní bezúhonnost
d) vzdělání
e) technické zabezpečení
f) pracovníci
• úvěr
- je smluvní vztah mezi bankou a příjemcem, kdy se příjemce zavazuje zaplatit jistinu úvěru a úroky z něj v dohodnutém termínu
- je nenárokový (není na něj z práva nárok)
- banka poskytuje úvěr účelově na konkrétní podnikatelský záměr
- banka požaduje na úvěr záruky, zpravidla to bývá ručitel nebo nemovitost
- druhy:
1. podle délky
a) krátkodobé – do jednoho roku
b) střednědobé – jeden až 6 roky
c) dlouhodobé – 6 a více let
2. spotřební – poskytovány občanům na nákup spotřebního zboží
3. kontokorent – možnost čerpání peněz do určitého záporného zůstatku
4. lombardní – zárukou bývá zpravidla movitá věc

C. FINANČNÍ INSTITUCE
1. Pojišťovny
- pojištění osob (úrazy), důchodové pojištění, životní pojištění, cestovní pojištění
- pojištění majetku, pojištění domácnosti, staveb
- pojištění odpovědnosti za škodu
- pojištění podnikatelských rizik
2. Kapitálové (investiční) společnosti
- vznikaly v době kupónové privatizace
3. Leasingové společnosti
- vzniká zde dohoda o pronájmu
- je nutno složit akontaci (zálohu)
- na auto
- dojde-li k porušení smlouvy ze strany nájemce, přijímá společnost opatření a to, že se bere zpět pronajaté předměty
4. Stavební spořitelny
5. Penzijní fondy
6. Faktoringové společnosti
- zabývají se odkupem krátkodobých pohledávek od věřitelů i s riziky“

Poznámka

Práce je psána v odrážkách.
Klíčové pojmy jsou značeny barevně, tučně či kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22255
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse