Ekonomie - otázky

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práci tvoří otázky do ekonomie. Počáteční kapitola vyjmenovává nejdůležitější ekonomické pojmy. Následuje problematika obchodních společností a daňové soustavy. Podrobně si všímá také podnikání. Rozpracovává téma ceny. Samostatná část je věnována činnostem podniku společného stravování.

Obsah

1.
Ekonomické pojmy
1.1.
Základní ekonomické systémy
1.2.
Historický vývoj ekonomických teorií
1.3.
Teorie potřeb
1.3.1.
Potřeba, statky, služby, spotřeba
1.4.
Hospodářský proces
1.4.1.
Výroba a výrobní statky (práce, přírodní zdroje, kapitál)
1.5.
Rozdělování a přerozdělování
1.6.
Funkce peněz
1.7.
Životní úroveň
1.7.1.
Složky životní úrovně
1.7.2.
Hodnocení životní úrovně
1.8.
Státní rozpočet
1.8.1.
Příjmy a výdaje státního rozpočtu
1.8.2.
Přebytkový, schodkový a vyrovnaný státní rozpočet
2.
Obchodní společnosti
2.1.
Důležité pojmy z obchodního zákoníku
2.2.
Obchodní společnosti
2.2.1.
Členění obchodních společností
2.2.2.
Zahájení podnikání
2.2.3.
Návrh na zápis do obchodního rejstříku
2.2.4.
Důležité pojmy související se založením obchodní společnosti
2.2.5.
Ukončení podnikání
2.3.
Obchodní společnosti osobní
2.3.1.
Veřejná obchodní společnost
2.3.2.
Komanditní společnost
2.4.
Obchodní společnosti kapitálové
2.4.1.
Společnost s ručením omezeným
2.4.2.
Akciová společnost
2.4.3.
Družstva
3.
Daňová soustava
3.1.
Členění daní
3.2.
Funkce daně
3.3.
Důležité pojmy z hlediska daňové soustavy
3.4.
DPH (daň z přidané hodnoty)
3.4.1.
Výpočet DPH zdola a shora
3.5.
Spotřební daň
3.5.1.
Charakteristiky předmětů spotřební daně
4.
Podnikání
4.1.
Pojmy, formy podnikání, zahájení podnikání, živnost
4.2.
Podnikatel
4.2.1.
Fyzická a právnická osoba z hlediska ekonomiky
4.3.
Právní formy podnikání
4.4.
Živnost
4.4.1.
Subjekty, podmínky k provozování živnosti, doklady při založení živnosti, živnostenské oprávnění
4.4.2.
Rozdělení živností
4.4.3.
Přerušení podnikání, zánik živnosti, povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona
5.
Cena
5.1.
Cena v marketingu
5.2.
Faktory ovlivňující cenu
5.3.
Cena na trhu
5.4.
Metody tvorby cen
5.4.1.
Nákladové stanovení ceny
5.4.2.
Metoda podle konkurence
5.4.3.
Metoda ceny vnímatelné zákazníkem
5.5.
Cenové strategie
5.6.
Cenová pružnost
5.7.
Cenové změny
5.8.
Psychologické přístupy při tvorbě ceny
5.8.1.
Odměňování zaměstnanců
5.8.2.
Složky platu
5.8.3.
Mzda a mzdový systém
5.8.4.
Ostatní složky mzdy (příplatky povinné a nepovinné, prémie, odměny, podíl na zisku, náhrady mzdy)
5.8.5.
Struktura mzdy
6.
Činnosti podniku společného stravování
6.1.
Zvláštnosti
6.2.
Služby ve společném stravování
6.2.1.
Společné stravování - charakteristika, členění podle posytovaných služeb
6.2.2.
Společensko zábavní služby
6.2.3.
Cateringové služby
6.2.4.
Ubytovací služby
6.3.
Řízení zásob
6.3.1.
Metoda ABC
6.4.
Ukazatelé (stupeň oblíbenosti jídel, % oblíbenosti určitého jídla atd.)
6.5.
Kalkulace cen
6.5.1.
Prodejní cena
6.5.2.
Kalkulační vzorec
6.5.3.
Rozdělení kalkulací, členění nákladů při kalkulaci, kalkulace přímých a nepřímých nákladů, kalkulace neúplných nákladů)
7.
Daňová soustava (totožné s bodem 3)

Úryvek

"D A Ň O V Á S O U S T A V A
________________________________________
= soustava daní v určitém státě
Daň = je to příjem veřejných rozpočtů, který ze zákona (povinně) odčerpává část důchodu subjektu (poplatníka), jsou nenávratné.
Principy daně
- nenávratnost – stát vynaloží daně na potřeby státu, obyvatel)
- solidarita – daně jsou vynaloženy i na potřeby neplátců daní

Členění daní (daňové soustavy)

1. přímé daně = poplatník je stejná osoba jako plátce, je to konečný spotřebitel, daň platí ze svých důchodů

2. nepřímé daně = plátce daň odvádí z peněz poplatníka, je prodávajícím

1. přímé daně 2. nepřímé daně
a) důchodové – daň z příjmu – fyzických osob a) universální – daň z přidané hodnoty
- právnických osob
b) selektivní – spotřební daň
b) majetkové – d. z nemovitosti
- d. z převodu nemovitostí
- d. dědická
- d. darovací
- d. silniční

Funkce daně

1) Fiskální (rozpočtová)
- znamená to vybrat optimální daně do státního rozpočtu (stát chce vysoké daně, podniky a občané co nejnižší)"

Poznámka

Obsahuje výpočty a tabulky. Má heslovitou formu. V první části částečně čerpá z: http://www.simca1501.cz/sps-ekonomika.htm. Daňová soustava je uvedena v textu shodně na dvou místech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11217
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse