Ekonomie - podklady ke zkoušce

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zpracováním okruhu otázek z ekonomie a to od základní charakteristiky tohoto vědního oboru, přes jeho funkci a fungování v rámci úrovně států nebo soukromých subjektů. Práce je základním přehledem o dané problematice a má sloužit jako studijní materiál.
Obsah:
1. Přístupy k ekonomii, pozitivní a normativní ekonomie, mikro a makroekonomie. Základní ekonomické pojmy, ekonomické zákony, ekonomické systémy a jejich rysy
2. Základy tržní ekonomiky. Nabídka, poptávka, cena, konkurence – pojmy, vlastnosti, vztahy, role na trhu
3. Stát a jeho úloha v ekonomice, funkce státu a jejich realizace. Státní hospod. politika – typy, cíle, principy, nástroje, druhy
4. Mezinárodní obchod - význam, cíle, hlavní směry zahraničně obchodní politiky
5. Firemní ekonomie, znaky a cíle podnikání. Organizační formy podniků. Podnikání podle živnostenského zákona
6. Obchodní zákoník, spojování podnikatelů se vznikem právnické osoby. Kapitálové a osobní obchodní společnosti
7. Trh výrobních faktorů – obecná charakteristika, zákonitosti, fungování. Trh práce – mzda a její formy. Trh kapitálu – nabídka a poptávka na kapitálovém trhu
8. Zahraničně obchodní transakce - průběh, kupní smlouva
9. Makroekonomický koloběh, makroekonomické subjekty a jejich úloha v ekonomice.
10. Základní a odvozené makroekonomické veličiny. Makroekonomický produkt a důchod. Metody zjišťování NH produktu. Ekonomická síla a úroveň země.
11. Inflace - podstata jevu, příčiny vzniku, formy projevu. Důsledky a řešení inflace. Platební bilance a její struktura, vnější rovnováha
12. Nezaměstnanost – pojem, typy, ukazatelé. Přístupy a cesty řešení. Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti
Úryvek z práce:
"11. Inflace - podstata jevu, příčiny vzniku, formy projevu. Důsledky a řešení inflace. Platební bilance a její struktura, vnější rovnováha země
Inflace = zvyšování celkové hladiny cen většiny statků a služeb v průběhu delšího období, nemusí růst všechny ceny, některé stagnují nebo i klesají – zvyšuje se průměrná úroveň cen – cenová hladina
ukazatel – cenové indexy, nečastěji index spotřebitelských cen
kupní síla peněz klesá, znehodnocují se úspory, snižuje se schopnost peněz plnit své základní funkce
příčiny: vládní rozpočtová, peněžní a úvěrová politika a monopolní postavení odborů
inflace tažená poptávkou – převis poptávky, subjekty chtějí spotřebovat více HDP, než jaký byl vytvořen; agregátní P
příčiny: nadměrné investice, růst nominálních mezd bez produktivity práce (rostou N), levný úvěr, snížení daní, růst státních N
inflace tlačená náklady – ceny výrobků jsou vytlačovány růstem nákladů (nákladová inflace)
příčiny: nedokonalá konkurence (rostou ceny), růst mezd, politické události (zdražení dovozu, přechod na nižší kvalitu), růst N s přechodem na méně kvalitní zdroje
formy: mírná – několik % ročně, nemá negativní důsledky, ekonomika zdravá
pádivá – ročně o desítky nebo stovky %, snižuje výkonnost ekonomiky
hyperinflace – tisíce až miliony % ročně, naprostá dezorganizace NH, peníze přestávají plnit své funkce,
naturalizuje se ekonomika
deflace – opak, snižování hladiny cen
zjevná – růst cen na trhu
potlačená – opatření státních orgánů brzdit – neodstraňuje příčiny; vynucený růst úspor, nedostatkové zboží,
rozvoj černého trhu; dlouhodobě neudržitelná, ceny nutno přizpůsobit, vyústí v otevřenou inflaci
skrytá – nezachyceny ceny stínové ekonomiky, neukazuje skutečný růst cen, projev ekonomické nerovnováhy
důsledky: fixní důchody nerostou, klesá kupní síla
mzdy – v mírné rostou, cválající klesají
inflace větší než úrok – klesá hodnota vkladů
vlastníci HIM mají výhodu, hodnota roste
sociální dopady, klesá kupní síla, rostou životní N
pádivá – nominální P roste, ale reálná klesá – pokles skutečného produktu pod potenciální; mírná posiluje poptávku úměrně růstu nabídky a stimuluje tak výrobu a zaměstnanost
mění strukturu spotřeby (růst cen základních potřeb snižuje použitelnost důchodů na ostatní spotřebu)
vyšší inflace domácí než zahraniční posiluje dovoz, roste převaha nabídky, to oslabuje podněty k hospodářskému růstu
Platební bilance
– peněžní hodnota všech ekon. transakcí mezi ČR a ost. zeměmi za 1 rok
běžný účet – obch. bilance, bilance služeb, výnosů, jednostranné převody
kapitálový účet – přímé a portfoliové investice, , dlouhodobý a krátkodobý kapitál; kurzové rozdíly, změny devizových rezerv
systematický statický výkaz ekonomických transakcí mezi národní ekonomikou a zahraničím, zachycuje devizová inkasa a některé hmotné toky (bez CF – pomoc zahraničí)
vypovídá o: stavu ekonomiky a vnější výkonnosti, charakteru rozvoje a zaměření, úspěšnosti hospodářské politiky
STRUKTURA:
informační charakter – sestava agregovaných položek (několik skupin), mezinárodní pohyby
zboží (eviduje se cena jdoucího přes hranice); služby (doprava, skladování, pojištění); důchody;
transfery (nevedou ke vzniku P ani Z); krátkodobý (úvěry, CP, devizy) i dlouhodobý kapitál; devizové rezervy
zachycování – princip podvojnosti (kredit + debet)
základní skupiny (zahrnují všechny transakce): kredit – export 1,2; import 3,4,5; zvýšení 6
debet – import 1,2; export 3,4,5; snížení 6
zboží: hmotné toky bez ohledu na uskutečněné platby, desagregace podle komoditních skupin + věcné transfery proti
kapitálovým účtům (reálné investice);
dlouhodobý kapitál: přímé investice – export import kapitálu, převyšuje min. 30% podílu celkového kapitálu (teoret. 51%)
nepřímé (portfoliové) – nákup a prodej obligací a akcií, které nesplňují spodní hranici pro zařazení
do přímých investic
ostatní – vládní úvěry, smluvní obchodní úvěry
devizové rezervy – likvidní devizová aktiva CB i jiných institucí (MF)
a) reálná devizová aktiva – konvertibilní měny (hotovostní i ne) u zahraničních bank, zlato
b) zahraniční státní CP, devizové facility (pohotovostní úvěry)..."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4227
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse