Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomie pro 2.ročník - výpisky z přednášek

Ekonomie pro 2.ročník - výpisky z přednášek


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výpisky z přednášek předmětu Ekonomie. Heslovitě popisuje financování podniku, neziskové organizace, i problematiku fundraisingu. Zmiňuje téma inovací a změn, i marketingové teorie. U nás najdete také druhou část této práce: Podniková ekonomie - strategie, majetková a kapitálová struktura - přednášky

Obsah

1.
Financování podniku
1.1.
Druhy financování podniku
1.2.
Hlavní zdroje dlouhodobých finančních investic
1.3.
Finanční analýza podniku
1.4.
Finanční plánování
1.5.
Neziskové organizace
1.5.1.
Vize poslání, funkce a cíle neziskové organizace
1.5.2.
Cíle neziskových organizací
1.5.3.
Typologie neziskových organizací
2.
Fundraising
2.1.
Malé a střední podniky
2.1.1.
Výhody a nevýhody malých a středních podniků
2.2.
Průmyslové podniky
2.3.
Sanace a zánik podniku
3.
Inovace technologií
3.1.
Inovace a inovační procesy podniku
4.
Marketing
4.1.
Mikromarketing
5.
Inflace ceny a cenová politika
6.
Daně a daňová politika

Úryvek

"Financování budeme chápat v širším slova smyslu a zahrneme zde i všechny fin. operace při založení podniku, při jeho rozšiřování, při fúzi, sanaci a likvidaci.

Finanční řízení podniku (fin. management)

Je hlavní složkou řízení podniku a má tyto hlavní úkoly:
- získávat kapitál (peníze, fondy) pro běžné i mimořádné potřeby podniku a rozhodovat o jeho struktuře,
- rozhodovat o umístění kapitálu (např. nakoupit aktiva a financovat běžnou činnost podniku, volný kapitál investovat do pozemků a jiných hmotných statků apod.)
- rozhodovat o rozdělení zisku,
- prognózovat, plánovat, zaznamenávat, analyzovat, kontrolovat a řídit hospodářskou stránku činnosti podniku.
Financování a fin. řízení je ovlivněno dvěma faktory:
- časem
- rizikem

Faktor času – spočívá v časovém nesouladu příčin, tj. určitého rozhodnutí, a následků, tj. vlivu rozhodnutí na ekonomiku (dnešní rozhodnutí ovlivňuje budoucí tok peněz – budoucí cash flow).
Faktor rizika – spočívá v tom, že kdo rozhoduje, tj. vybírá jednu z možných variant, si není jist výsledky těchto variant, neboť obvykle varianta s větším rizikem přinese i větší zisk a varianta s menším rizikem přináší menší zisk.

Fin. rozhodování podniku

je proces výběru optimální varianty získávání peněz, podn. kapitálu a jejich užití z hlediska zákl. fin. cílů podnikání a s přihlédnutím k různým omezujícím podmínkám.

Nejvýznamnější typy rozhodovacích situací v oblasti financování podniku
- rozhodování o celkové výši potřebného kapitálu
- rozhodování o struktuře podn. kapitálu
- rozhodování o struktuře podn. majetku (hm, nm, fm)
- rozhodování o investování (užití) podn. kapitálu (jak bude využit kapitál podniku)
- rozhodování o rozdělování zisku podniku po zdanění
- rozhodování o různých formách převzetí a spojování podniku

Finanční rozhodnutí mohou být:
- operativní (taktická): jsou taková, která obvykle vyžadují malé pen. částky a jinak nemění dosavadní činnost podniku. (např. nákup stroje, pořízení větších zásob, zdokonalení výrobku apod.) Chybné taktické rozhodnutí podnik obvykle nijak neohrozí.
- strategická rozhodnutí: jsou taková, která vyžadují velké částky peněz a která přinášejí velké změny v činnosti podniku. Očekávaným výsledkem je velká změna v zisku, která je však spojena s velkým rizikem. Chybné strategické rozhodnutí přináší velké ztráty, někdy přivede podnik i k bankrotu

Finanční rozhodování podniku zahrnuje několik fází:
- vymezení fin. problému a konkrétní stanovení fin. cílů
- analýza inf. a podkladů pro rozhodování,
- stanovení různých variant řešení
- určení kritérií pro výběr optimální varianty a hodnocení variant podle těchto kritérií s přihlédnutím k riziku,
- volba optimální varianty,
- realizace vybrané varianty a její ověření z hlediska zadaného cíle

U fin. rozhodování:
- se preferuje větší výnos před menším výnosem
- se preferuje vždy menší riziko před větším rizikem"

Poznámka

Tato práce obsahuje schémata. Čistého textu v práci je cca 34,5 strany.
Část 1/2.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://books.google.cz/books?id=qGIHLpxFJlgC&pg=PA322&dq=O%C4%8Dek%C3%A1van%C3%BDm+v%C3%BDsledkem+je+velk%C3%A1+zm%C4%9Bna+v+zisku,+kter%C3%A1+je+v%C5%A1ak+spojena+s+velk%C3%BDm+rizikem.+Chybn%C3%A9+strategick%C3%A9+rozhodnut%C3%AD+p%C5%99in%C3%A1%C5%A1%C3%AD&ei=HZfrSOL8A5WyyQSD5bWNDg&sig=ACfU3U39BQaQj3onZQ-rDtawlMUQvkUrYA
http://books.google.cz/books?id=qGIHLpxFJlgC&pg=PA420&lpg=PA420&dq=Soubor+opat%C5%99en%C3%AD+p%C5%99ij%C3%ADman%C3%BDch+ze+strany+veden%C3%AD+podniku,+jejich%C5%BE+smyslem+je+z%C3%A1sadn%C3%AD+ozdraven%C3%AD+a+obnova+finan%C4%8Dn%C3%AD+v%C3%BDkonnosti+a+prosperity+firmy.&source=web&ots=DCZ28ePXpi&sig=H2NY7on3mbOK6kZJAT_3fB_z5AM&hl=cs&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14720
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse