Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Ekonomie pro střední školy (výtah z knížky)

Ekonomie pro střední školy (výtah z knížky)

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech shrnuje základní poznatky pěti velkých kapitol z knihy Ekonomie pro střední školy. Tyto kapitoly se týkají struktury a funkce ekonomiky, ekonomických teorií, nabídky, poptávky, mezního užitku a chování spotřebitele, struktury trhů, jejich efektivnosti a kapitálového trhu.

Obsah

1.
Ekonomie
1.1
Subjekty
1.2
Trh
1.3
Mikroekonomie
1.4
Makroekonomie
1.5
Přírodní předměty a látky
1.6
Užitečnost
1.7
Statky
1.8
Zdroje
1.9
Výrobky
1.10
Služby
1.11
Produkční možnosti
1.12
Hranice produkčních možností
1.13
Náklady obětované příležitosti
1.14
Dělba práce, specializace
1.14.1
Absolutní výhoda
1.14.2
Komparativní výhoda
1.15
Ekonomické problémy
1.16
Mechanismy řešení tj. ekonomika
1.16.1
Tržní
1.16.2
Plánovaná
1.16.3
Zvyková
1.17
Trh
1.17.1
Základní rozdělení trhu
2.
Vznik a vývoj ekonomické teorie
2.1
Od ekonomického myšlení k ekonomické vědě
2.2
Klasická politická ekonomie
2.3
Utopický socialismus a marxismus
2.4
Neoklasická ekonomie (NE)
2.5
Keynesiánská makroekonomie
2.6
Institucionalismus
3.
Poptávka, nabídka
3.1
Poptávka (D)
3.1.1
Zákon Klesající Poptávky
3.1.1.1
Faktory které ovlivňují klesající poptávku
3.1.2
Co vyjadřuje poptávková křivka?
3.2
Nabídka (S)
3.2.1
Faktory které ovlivňují stoupající tvar nabídkové křivky: (cenové důvody)
3.2.2
Co vyjadřuje nabídková křivka?
3.3
Vzájemný vztah nabídky a poptávky
3.4
Cena rovnováhy
3.5
Nerovnovážná cena
3.6
Přizpůsobování trhu při nerovnováze
3.6.1
Při nedostatku zboží na trhu
3.6.2
Při přebytku
3.6.3
Při rovnosti
3.7
Rovnováha
3.7.1
Změny rovnováhy
4.
Mezní užitek a chování spotřebitele
4.1
Užitek
4.1.1
Celkový užitek
4.1.2
Mezní užitek
4.1.3
Klesající mezní užitek
4.2
Volba ze dvou statků při daném důchodu
4.3
Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce
4.3.1
Poptávková křivka a ochota spotřebitelů zaplatit určitou cenu
4.3.2
Nabídková křivka a ochota výrobců dodávat zboží za určitou cenu
5.
Struktura trhů – efektivnost fungování trhů – kapitálový trh
5.1
Dokonalá konkurence
5.2
Úplný (čistý) monopol
5.3
Oligopol
5.4
Monopolistická konkurence
5.5
Efektivnost trhů
5.6
Kapitál, úrok a finanční trh
5.7
Stát a ekonomika
5.8
Selhání trhu
5.8.1
Případy selhání trhu
5.8.1.1
Externality
5.8.1.2
Veřejné statky
5.8.1.3
Nedostatečná konkurence

Úryvek

“ 6. Kapitál, úrok a finanční trh
Stát a ekonomika
- je představován vládními orgány
- stát málokdy podniká jako soukromá firma na trzích
- většinu příjmů získává z daní (nikoli z tržeb), které jsou dále přerozdělovány mezi např.magistráty, centrální vládou, ... např. na tyto účely:
- sociální zabezpečení, podpora v nezaměstnanosti, soc.dávky, školství, zdravotnictví, ochrana životního prostředí, výstavby-dálnice, telefonní síť, železnice, přehrady, ...
- stát zajišťuje-financuje takové služby, které by jako soukr.firma zajišťovat nemohla, např.:
- soudnictví (platy soudců, budovy, ...), armáda
- avšak některé státní činnosti by mohla zajišťovat i soukromá firma, např.:
- škola, dálnice (stát postaví z daní, soukr.firma z poplatků-mýtného na dálnicích), tel.sítě, elektrárny, přehrady, železnice, ...
- v 90. letech probíhá nejrozšířenější proces privatizace státního majetku jaké nemá v dějinách obdoby

Selhání trhu
Vzniká řada otázek: „V jakém rozsahu se má stát zapojit do ekonomiky?“, „Z jakých důvodů?“, ..........“Má stát vytvářet pro soukr.firmy pravidla chování, nebo stačí, aby podnikatelé respektovali zákony trhu a požadavky zákazníků?“

Odpověď nalezneme v Selhání trhu.

Selhání trhu = situace, kdy trh podle obecně uznávaných představ neplní dost účinně a spravedlivě své funkce:
- přenos infa prostřednictvím cen
- stimulace ek.činností
- rozdělování důchodů subjektům
Řešení: Tam, kde trhy v plnění svých funkcí selhávají, je vhodné, aby zasahoval stát určitými opatřeními.

Případy selhání trhu:
1. Externality
Trh selhává tím, že neinformuje o nákladech příležitosti, které jsou potřebné k jeho výrobě, tzn. že v cenách neinformuje dostatečně o vzácnosti (nebo služby), kdyby výrobce nedostal v ceně prodaného výrobku alespoň náklady příležitosti, nemělo by pro něj význam výrobek vůbec vyrábět a raději by svou iniciativu a cíle směřoval jinde, tam, kde by měl nějaký výnos

Může se stát, že jak prodávající, tak kupující jsou s cenou spokojeni, avšak tento výrobek nebo služba má vedlejší účinek na někoho třetího, kdo se transakce nezúčastnil. Vedlejší účinek může být:
- pozitivní (např.včelař – na 3. osobu působí pozitivně, neboť opilovávají zdarma 3.osobám stromy okolo, kdyby dostal včelař zaplaceno i za to, že včely opilovávají sadařům stromy a tím jim zvyšují úrodu, mohl by rozšířit své podnikání)...hovoříme o selhání trhu v tom smyslu, že cena nedává správné info a správné podněty k výrobě
Doporučení pro stát: vyplácet subvenci tem kdo tyto poz.externality způsobují, nebo zavést poplatky těm, kteří těchto poz.ext. využívají
- negativní (např.znečištění životního prostředí /emise do vzduchu, do půdy/ - kdyby ocelárny měly platit sankce za to že svými továrnami-emisemi znečišťují životní prostředí /vzduch/, které působí jak na lidi v podobě náchylnosti k nemocem, ničení stromů, obnova omítek domů, tak by jejich náklady na výrobu podstatně stouply, ocel se tímto jeví jako levnější než jsou náklady příležitosti její výroby, kdyby byly tyto neg.externality odražené v ceně-výrobce by se určitě snažil více šetřit živ.prostředím, šetřit ocelí, nahrazovat ji jinými materiály, ...)...tzn. že v cenách se neodráží správně náklady příležitosti
Doporuční pro stát: poplatky za používání veřejných zdrojů – resp.pokuty za jejich znečišťování, příspěvky a stanovení technických norem přípustného znečištění"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a je barevně členěna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11384
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse