Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ekonomika - Maturitní otázka 3: ,,Národní hospodářství, ukazatele vývoje ekonomiky, mezinárodní obchod, opatření používaná státy v mezinárodním obchodě, okolí našeho národního hospodářství, problematika Evropské unie“

Ekonomika - Maturitní otázka 3: ,,Národní hospodářství, ukazatele vývoje ekonomiky, mezinárodní obchod, opatření používaná státy v mezinárodním obchodě, okolí našeho národního hospodářství, problematika Evropské unie“

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie Vinohradská, Praha 2

Charakteristika: Maturitní otázka je vypracována velice přehledně, jednoduše, stručně. Přesto obsahuje všechnu látku potřebnou pro 1 otázku u maturitní zkoušky z ekonomiky. Text je rozložen do více stran, nikoli pro svůj rozsah, ale pro větší přehlednost. Text je psán heslovitě, s odrážkami, tučně, kurzívou ale i barevně pro lepší orientaci a zapamatování. Práce se zabývá národním hospodářstvím a dalšími tématy s ním souvisejícími.

Obsah

3.
,,Národní hospodářství, ukazatele vývoje ekonomiky, mezinárodní obchod, opatření používaná státy v mezinárodním obchodě, okolí našeho národního hospodářství, problematika Evropské unie“

3.1.
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
3.2.
UKAZATELE VÝVOJE ( ÚROVNĚ ) EKONOMIKY
3.3.
MÍSTO NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VE SVĚTOVÉ EKONOMICE - MEZINÁRODNÍ OBCHOD
3.4.
OPATŘENÍ REGULUJÍCÍ OBCHOD
3.5.
OKOLÍ NAŠEHO NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
3.6.
EVROPSKÁ UNIE

Úryvek

"NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
→ souhrn hospodářských činností na území daného státu

Hosp. Činnosti: získávání zdrojů, zpracování zdrojů, produkcoe statků a služeb

Subjekty nár. hospodářství:
• Podniky
• Domácnosti
• Stát

ZMĚNY V NÁR. HOSPODÁŘSTVÍ PO ROCE 1989

1) Převedení vlastnictví státu do soukromého vlastnictví (= malá a velká privatizace )
2) Přechod z centrálně – plánované ekonomiky na tržní hospodářství → + vznik konkurence
3) Cenová liberalizace (= uvolnění cen )
→ vznikají tržní ceny – závislé na nabídce a poptávce
4) Změny v legislativě ( změny v zákonech nebo novelizace těch původních )
5) Změny v daňové soustavě
6) Vznik nových podniků ( rozšíření služeb )
+ rozdělení velkých podniků na menší ( přizpůsobivější k novým podmínkám )
7) Vstup zahraničního kapitálu do tuzemského podniku ( škoda auto, a. s. Spojena s WV )

Uspořádání národního hospodářství:

A) Sektorová struktura
= základem je rozdělení nár. Hospodářství na hospodářské sektory
=> hosp. sektor sdružuje hosp. odvětví podle příbuznosti

1. Primární = ,,prvovýroba“ - základem je čerpání/získávání surovin z přírody
= zemědělství, těžba, lesnictví …

2. Sekundární = ,,druhovýroba“ ( navazuje na primární sektor )
→ základem je zpracování produktů prvovýroby
= potravinářství, stavebnictví …

3. Terciální = sféra služeb
▪ Ekonomické – bankovnictví, pojišťovnictví, obchod …
▪ Sociální – školství, zdravotnictví, kultura …
4. Kvartární = věda a výzkum

B) Odvětvová struktura
= základem jsou hosp. odvětví, která sdružují podniky se stejnými / podobnými vstupy, hl. činností, výstupy
• Vstupy → zaměstnanci, materiál, stroje
• Hl. činnost → výroba, poskytování služeb, obchod
• Výstupy


Druhy odvětví:

1. Zemědělství
= zahrnuje výrobu živočišnou a rostlinou ( obilí )
= ovlivněno klimatickými podmínkami, sezóností
= hl. kapitálem je PŮDA:
• zemědělská – orná vinice, chmelnice …
• nezemědělská – lesní půda, rybník …

= hl. ukazatelem je Hrubá zemědělská produkce
→ zahrnuje: živočišnou a rostlinou výrobu, meziprodukt (hnojivo, seno, stelivo … )
= hl. ukazatelem efektivnosti je ,,Hektarový výnos“

Hektarový výnos = sklizeň (t) : plocha (ha) = t / ha

2. Lesní hospodářství
▪ pěstevní činnost – sázení stromů, krmení zvěře …
▪ těžební činnost – kácení stromů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29657
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse