Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Ekonomika bydlení - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 2/19

Ekonomika bydlení - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 2/19


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Otázka ke státním zkouškám z veřejné ekonomiky a politiky se věnuje ekonomice bydlení. Charakterizuje základní formy bydlení a objasňuje tržní bytový model a administrativně přídělový model včetně jejich možných selhání. Dále představuje formy regulovaného nájemného a popisuje způsoby zajištění a účtování služeb spojených s užíváním bytu. Předchozí část série naleznete zde Ekonomika sportu - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 1/19 a následující zde Ekonomika technické infrastruktury - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 3/19.

Obsah

1.
Bydlení, byt
2.
Základní formy bydlení
3.
Bydlení jako veřejný statek?
4.
Segmentace trhu s byty
5.
Tržní bytový model
5.1.
Jednoduchý model
5.2.
Komparativně statický model
6.
Administrativně přídělový model
6.1.
Distribuce bytů
6.2.
Spravedlnost, externality
6.3.
Selhání administrativně přídělového modelu
7.
Regulované nájemné
7.1.
Způsoby tvorby
7.2.
Členění regulovaných cen
7.3.
Volné ceny, tvorba nájemného
7.4.
Čisté nájemné regulované - maximální ceny
7.5.
Čisté nájemné regulované - věcně usměrněné
7.6.
Volné nájemné
8.
Služby spojené s užíváním bytu
8.1.
Služby poskytované na základě přímé smlouvy mezi nájemníkem a dodavatelem
8.2.
Služby poskytované přes prostředníka (pronajímatele)
8.3.
Dodávka tepla na ústřední vytápění a dodávky teplé vody
8.4.
Náležitosti dodávky tepla
8.5.
Dodávky studené vody
8.6.
Odvod odpadních vod veřejnou kanalizací
8.7.
Úklid, výtah a další

Úryvek

"Ekonomika bydlení
Základní formy bydlení, segmentace trhu s byty, tržní a administrativní bytový model - jejích výhody a nevýhody, způsoby tvorby regulovaného nájemného, faktory ovlivňující tržní nájmy, služby spojené s užíváním bytů

Bydlení = základní pilíř sociální politiky; stav, který je charakterizován přechodnou nebo trvalou fyzickou přítomností jedince nebo jeho rodiny v daném místě se všemi s tím souvisejícími sociálními a ekonomický aspekty, k dosažení tohoto stavuje je však nutná existence obydlí

Byt = soubor místností a obytných místností, popřípadě jedna obytná místnost, která svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je určeno k tomuto účelu užívání.
- odlišuje se od ostatních statků díky tomu, že je heterogenní, má dlouhodobý charakter, je finančně náročný a má vazbu na technickou infrastrukturu

Základní formy bydlení:
1. uživatelské členění (podle právního postavení osoby, která užívá byt) - uživatelské členění bytu tvoří příslušná legislativa, která rozlišuje uživatele bytu na jeho vlastníky, nájemníky a podnájemníky, upravuje jejich práva a povinnosti + vzájemné právní vztahy mezi nimi
a) osobní vlastnické bydlení - uživatel bytu je zároveň jeho výhradním majitelem nebo spolumajitelem
b) nájemní bydlení - uživatel byt obývá na základě písemné nájemní smlouvy, za toto právo nájemník platí dohodnutou částku majiteli bytu
c) podnájemní bydlení - forma odvozena od nájemní formy, nájemce přenechává za souhlasem majitele bytu část bytu za úhradu podnájemníkovi

2. vlastnické členění - podle charakteru subjektů, které jsou vlastníky bytu, členění je charakteristické pro tržní členění
a) soukromé vlastnictví bytů - vlastníkem je soukromá fyzická či právnická osoba, např. občané, realitní kanceláře, akciové spol. …
b) družstevní vlastnictví bytů - družstva vzniklá v období první republiky, jejichž subjektivita byla po válce upravena zákonem o tzv. lidovém bytovém družstvu nebo zákonem o stavebním bytovém družstvu
c) veřejná vlastnictví bytů - majitelem bytu je stát, města, obce, společenské organizace a nadace, převažuje vlastnictví obcí a měst"

Poznámka

Součástí práce je menší graf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26129
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse