Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomika distančního vzdělávání

Ekonomika distančního vzdělávání


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta, Brno-Pisárky

Charakteristika: Tento text se zabývá ekonomickými položkami distančního vzdělávání a faktory, které na ekonomiku DiV mají vliv. V závěru je uvedeno zadání úlohy k přípravě distančního kurzu.

Obsah

1.
Faktory vlivu na náklady
2.
Ekonomika DiV (distančního vzdělávání)
2.1
Učební cíle
2.2
Projekt studijního programu
2.3
Studijní opora
2.4
Průvodce studiem
2.5
Manažer programu
2.6
Manažer kurzu
2.7
Administrátor
2.8
Akreditace
2.9
Marketing DiV
2.10
Logistika a logistické centrum
2.11
Studijní středisko
2.12
Komunikace (náklady na 1 posluchače)
3.
Shrnutí ekonomiky DiV
4.
Úloha

Úryvek

“Ekonomika DiV
- Modul a vzdělávací cíl
o Návrh modulu
 Více lidí
 Název
 Vzdělávací cíl
 Stanovení jednotlivých témat
 Dílčí učební cíle
 Stručný obsah témat v tezích
o A jeho oponentura

- Učební cíle
o Více lidí v týmu
o Návrh učebního cíle, tvorba osnov
o A jejich oponování

Prostudování odborných materiálů.
Otvírá prostor pro zpracování DiO a organizaci studia.

- Projekt studijního programu
o Název vzdělávacího zařízení
o Zaměření programu či modulu
o Název programu
o Jméno manažera programu (odborný garant)
o Jméno manažera kurzu
o Jméno administrátora
o Charakteristika a cíl programu
o Kritéria pro výběr frekventantů
o Profil absolventa
o Obsahová náplň programu (charakteristika oborů, předmětů, pedagogické cíle)
o Způsob výuky
o Časový plán
o Metodika, učební pomůcky a didaktická technika
o Vyučující a požadavky na ně
o Pro akreditaci i doklad o vzdělávacím zařízení

- Oponování

Manažer, metodik, pedagog

- Studijní opora
o Závisí na rozsahu
o Vychází se z nákladů na jednu stránku textu
 Text
 Metodická úprava
 Korektura
 Grafy, tabulky apod.
 Výstup pro tisk
 Grafika – obálka, titulní list, tiráž
 Tisk

- Průvodce studiem
o Jedna verze ve studijní opoře (dialog autora se čtenářem)
o Samostatná brožura (podrobné pokyny, do 10 stran textu)

- Manažer programu
o Jsou v nákladech modulu, cílů, osnov, projektu"

Poznámka

Univerzita Pardubice, přednášky z e-learningu 3/4.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49c4aed988f02.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
E-learning_predn4.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse