Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomika podniku - příprava na zkoušku

Ekonomika podniku - příprava na zkoušku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se formou výpisků vyjadřuje k jednotlivým tématům z ekonomie podniku. Každému bodu je věnován jeden odstavec až půl strany. Témata jsou vypracována stručně a nejsou vzájemně propojena.

Obsah

1.
Economic Value Added (EVA)
2.
Výhody malých podniků
3.
Čistý pracovní kapitál
4.
Oběžná aktiva
5.
Obratový cyklus peněz
6.
Vážené náklady na kapitál (WACC)
7.
Čistá současná hodnota
8.
Tržní přímka
9.
Beta koeficient
10.
Primární cíle podniku
11.
Bankovní produkty
12.
Výpočet rychlé likvidity
13.
Kapacita výrobní plochy
14.
Životní cyklus výrobku
15.
Kapitálová struktura podniku
16.
Nákladová remanence
17.
Bod zvratu
18.
Změna vývoje nákladů při změně velikosti dodávek
19.
Ukazatele likvidity, zadluženosti, aktivity, rentability a tržní hodnoty
20.
Manažerské pojetí nákladů
21.
Marginální náklady
21.
Podstata a využití kalkulování s neúplnými náklady

Úryvek

2 zákl. ukazatele Běžná L = OA/ Krát. Závazky Rychlá = OA-zásoby/KZ

2) Ukazatelé zadluženosti – měří rozsah v jakém podnik využívá k financování dluh
Z rozvahy ZADLUŽENOST = Celk. dluh (cízí zdroje) / CA
Z výsledovky KRYTI UROKU = ZUD/úroky
FINANCNI PAKA = Celk. zdroje (aktiva) / vlastní zdroje

3) Ukazatele aktivity – měří jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy
Obrat zásob = Tržby/zásoby (počet obratů ve dnech)
Prům. doba inkasa = Pohledávky/Roční tržby:360 (ve dnech)
Obrat stálých aktiv = tržby/stálá aktiva (poč. obratů za rok)
Obrat oběžných aktiv = Tržby/OA
Celkových aktiv= Tržby/CA

4) Ukazatele rentability (výnosnosti)
Rentabilita tržeb = čistý zisk/tržby
Rentabilita celk. aktiv(ROA) = Čistý zisk/ Aktiva
Rentabilita vlastního jmění (ROE) = Čistý zisk/vl. Kapitál
Výnosnost kapitálu investorů = EBITx (1-t)/(vlastní kapitál + dlh. Závazky)

5)Ukazatele tržní hodnoty – ukazují jak je trhem hodnocena minulá činnosti podniku a jeho budoucí výhled. Jsou výsledkem všech již uvedených oblastí.
Poměr ceny akcie k zisku na akcii = tržní cena akcie/zisk na 1 akcii
Kurz akcie (Market/Book ratio) = tržní cena akcie/nominální hodn. Akcie
Čistý zisk na akcii EPS = čistý zisk/ počet akcií

Manažerské pojetí nákladů
Zahrnuje i položky které nelze promítnout do účetního pojetí
Ušlé příležitosti ….. .možnost mzdy, pronájmu prostor ¨
1) Pracuje s veškerými relevantními náklady explicitní, implicitní (prodám cenné papíry = ztráta jistoty)
2) Při rozhodování respektuje přírůstkové náklady ; marginální – zbývající náklady jsou ztracené (utopené) náklady
3) Krátkodobě rozlišuje fixní a var. Náklady, dlouhodobě pouze variabilní
4) Využívá Direct costing tj. kalkulování s neuplnými náklady neboť rozvrhování režijních nákladů je nedokonalé, neznám počet prodaných výrobků, sužují se manažerské rozhodovací schopnosti. Lze využít pro – zjištění přínosu jednotlivých výrobků pro rentabilitu , optimalizaci výrobního programu, rozhodnutí nakoupit či sám vyrobit, najmout či postavit, mechanizovat procesy, stanovení minimální hranice ceny (výrobní variabilní náklady)"

Poznámka

Práce obsahuje rovnice, grafy, schémata a tabulky. Čistého textu je cca 9 stran. V textu nejsou opraveny překlepy a chybějící čárky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17944
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse