Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomika podniku - výpisky

Ekonomika podniku - výpisky

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky zpracovávají problematiku ekonomiky podniku. Vymezují hlavní pojmy, specifikují rizika související s podnikáním, věnují se podnikovým cílům a funkcím. Seznamují s jednotlivými fázemi životního cyklu podniku, charakterizují výrobní faktory a popisují podnikové činnosti. V závěru se zabývají majetkovou a kapitálovou strukturu a uvádějí vlivy, které na ně působí.

Obsah

1.
Podstata podniku a podnikání
1.1.
Strategie a její význam pro budoucí vývoj konkurenční pozice
1.2.
Okolí
1.3.
Podnikání
1.4.
Podnikatel
1.5.
Podnik
1.6.
Rizika související s podnikáním
1.7.
Strategie podniku
2.
Cíle a funkce podniku a jejich integrace
2.1.
Založení firmy, volba její právní formy, zakladatelský rozpočet
2.2.
Kroky k založení podniku
2.3.
Hlavní kritéria rozhodování o právní formě
2.4.
Zakladatelský rozpočet
3.
Cíle a funkce podniku a jejich integrace
3.1.
Cíle podniku
3.2.
Funkce podniku
4.
Typologie podniků
4.1.
Podle sektorů a hospodářských odvětví
4.2.
Podle velikosti
4.3.
Podle druhu výroby
5.
Život podniku
5.1.
Etapy životního cyklu a jejich specifika z hlediska managementu
5.1.1.
Založení podniku
5.1.2.
Růst
5.1.3.
Stabilizace
5.1.4.
Krize (úpadek)
5.1.5.
Zrušení a zánik
6.
Život podniku
6.1.
Příčiny krize podniku, jeho sanace a zánik
6.2.
Příčiny krize podniku
6.3.
Sanace a sanační opatření
7.
Organizační výstavba podniku. Proces tvorby podnikové organizace
7.1.
Organizace podniku
8.
Výrobní faktory a jejich efektivnost
8.1.
Jejich plánování a měření jejich využití
9.
Výrobní činnost podniku a její zajištění výrobními faktory
9.1.
Plánování struktury výroby a kritéria optimalizace
9.2.
Druhy výrobních faktorů
9.3.
Plánování a optimalizace výrobního programu
10.
Výrobní kapacita, její stanovení a měření jejího využití
11.
Výnosy, náklady, zisk a jejich vzájemné vztahy
11.1.
Výnosy náklady, hospodářský výsledek podniku
11.2.
Objem výroby a vztah mezi těmito veličinami
12.
Činnosti podniku a jejich řízení
12.1.
Nákupní a prodejní činnost podniku a optimalizace zásob
13.
Zásoby a význam jejich optimalizace
13.1.
Odbyt a marketing
14.
Majetková a kapitálová výstavba podniku
14.1.
Majetková výstavba podniku a vlivy, které na ni působí
15.
Kapitálová výstavba podniku a vlivy, které na ní působí

Úryvek

"PODNIKATEL
- osoba, která zakládá podnik a provozuje jeho činnost
- spojuje práci, kapitál a přírodní zdroje za účelem dosažení podnikatelského zisku prováděním výkonů pro uspokojování potřeb jiných osob
- nese přitom riziko, že ztratí veškerý vynaložený kapitál
- touto osobou může být osoba fyzická nebo právnická

právní subjekt (má právo vstupovat do právních vztahů vlastním jménem)
o provozuje svou činnost samostatně, vymezuje si předmět podnikání, nese podnikatelské riziko, hospodaří s majetkem, podniká na vlastní účet a vede účetnictví
Podnikatele lze charakterizovat těmito znaky:
1. Zajišťuje uspokojování potřeb jiných osob, vyrábí statky nebo poskytuje služby pro trh
2. Ve své činnosti do výroby neustále zavádí nové výrobky (služby), používá nové technologie, nové technické prostředky a hledá nové cesty zásobování, prodeje, dopravy. Podnikatel je vždy inovátor.
3. Trvale organizuje spojení výrobních činitelů podle toho, jak to vyžaduje druh a rozsah podnikání. Podnikatel je organizátor.
4. Ve snaze dosáhnout podnikatelského zisku přijímá riziko, že se při své činnosti setká s neúspěchem, popř. že ztratí úplně vložené zdroje.

Podnikatelem podle obchodního zákoníku může být:
- osoba zapsaná v obchodním rejstříku
- osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, která podniká na základě živnostenského oprávnění
- osoba, která podniká na základě podle zvláštních předpisů (lékaři, advokáti – vysokoškolský diplom)
- fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je registrována podle zvláštních předpisů

PODNIK
- můžeme charakterizovat jako instituci, sloužící k realizaci podnikatelské činnosti.
- obchodní zákoník charakterizuje podnik jako soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání.

RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S PODNIKÁNÍM
- podnikatelé jsou při podnikání vystaveni řadě rizik, která mohou významným způsobem ovlivnit výsledky jejich podnikání
- za rizika lze obecně považovat veškeré nežádoucí odchylky od standardního, resp. obvyklého vývoje podmínek pro podnikání a obchod s nepříznivým dopadem na konkrétní podnikatelský subjekt. Míra rizika je pak závislá na pravděpodobnosti výskytu nežádoucí odchylky od standardního (obvyklého) vývoje ovlivňující nepříznivě podnikatelské aktivity podnikatelů.
- podnikatelé jsou při své podnikatelské činnosti vystaveni řadě obecných rizik, která bezprostředně nevyplývají z podnikání – jedná se především o škody na majetku, které mohou být způsobeny živelnými událostmi nebo zaviněním jiných osob. V tomto případě se může jednat o škody na majetku způsobené jinými osobami neúmyslně (z nedbalosti) nebo úmyslně. Do kategorie škod způsobených podnikateli jinými osobami úmyslně spadají zejména krádeže (odcizení majetku)

- druhá základní skupina rizik bezprostředně souvisí s prováděním podnikatelské činnosti, zahrnuje především rizika vyplývající z nedodržení smluvních závazků (nenáležité věcné plnění smluvních závazků, závady v platebním styku, náklady spojené s reklamačním řízením a řešením případných sporů apod.), ale také rizika vyplývající z chyb, omylů a nedostatků při provádění vlastní podnikatelské činnosti."

Poznámka

Práce obsahuje několik grafů a schémat, rozsah čistého textu je cca 31 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21810
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse