Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomika řízení cestovniho ruchu - přednášky a testy s odpověďmi

Ekonomika řízení cestovniho ruchu - přednášky a testy s odpověďmi

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text velmi přehledným a podrobným způsobem seznamuje s ekonomikou řízení cestovního ruchu. Každá z patnácti nejdůležitějších oblastí je provázena okomentovanými grafy, tabulkami a schématy. Každý z okruhů uzavírají vyřešené testové otázky a v některých případech i praktické řešené příklady.

Obsah

1.
Podnik cestovního ruchu (CR), jeho cíle a funkce
1.1
Podnik a podnikání v CR
1.2
Specifika podniku CR
1.3
Cíl podniku CR
1.4
Poslání podniku CR
1.5
Okolí podniku CR
1.6
TEST 1: Podnik cestovního ruchu, jeho cíle a funkce
2.
Typologie podniků cestovního ruchu, typologie CK a CA
2.1
Kritéria členění podniků CR
2.2
Podniky CR dle právní formy
2.3
Podniky CR dle předmětu činnosti
2.4
Podniky CR dle velikosti
2.5
Členění cestovních kanceláří (CK) a cestovních agentur (CA)
2.6
TEST 2: Typologie podniků cestovního ruchu
2.7
TEST 3: Typologie cestovních kanceláří a cestovních agentur
3.
Základní ekonomické kategorie podniku cestovního ruchu
3.1
Výrobní faktory podniku CR
3.2
Výnosy podniku CR
3.3
Náklady v podniku CR
3.4
Hospodářský výsledek
3.5
Bod zvratu
3.6
TEST 4: Základní ekonomické kategorie podniku cestovního ruchu
4.
Životní fáze podniku cestovního ruchu
4.1
Historický pohled na život podniku
4.2
Fáze života podniku
4.3
Založení podniku
4.4
Růst (vzestup)
4.5
Stabilizace
4.6
Krize
4.7
Zánik podniku
4.8
Situace v České republice
5.
Založení podniku cestovního ruchu
5.1
Založení podniku
5.2
Podnikatelský záměr
5.3
Volba právní formy
5.4
Získání živnostenského oprávnění
5.5
Volba stanoviště podniku
5.6
Založení a vznik podniku CR
5.7
TEST 5 a 6: Životní fáze a založení podniku cestovního ruchu
6.
Majetková výstavba podniku
6.1
Výstavba podniku
6.2
Rozvaha
6.3
Majetek podniku
6.4
Kapitál podniku
6.5
Pravidla financování
6.6
Finanční páka a daňový štít
6.7
TEST 7: Majetková výstavba podniku CR
7.
Organizace podniku cestovního ruchu
7.1
Pojem organizace
7.2
Útvarová a procesní organizace
7.3
Organizační struktura a její utváření
7.4
Analýza úkolů
7.5
Syntéza úkolů
7.6
Tvorba organizačních jednotek a formování organizační struktury
7.7
Typy organizační struktury dle systému řízení
7.8
TEST 8: Organizace v podniku CR
8.
Podnikové řízení
8.1
Řízení
8.2
Fáze řízení podniku
8.3
Nositelé řízení
8.4
Strategické řízení
8.5
Strategická analýza
8.6
Strategické cíle a volba strategie
8.7
Implementace strategie a kontrola
8.8
TEST 9: Řízení podniku CR
9.
Výkony v podniku cestovního ruchu
9.1
Výkony podniku CR
9.2
Výroba a oblasti podniku
9.3
Plánování výroby (zhotovování výkonů) v podniku CR
9.4
TEST 10: Výkony podniku CR
10.
Nákup v podniku cestovního ruchu
10.1
Nákup a opatřování výrobních faktorů (VF)
10.2
Plánování nákupu
10.3
Doprava
10.4
Skladování
10.5
TEST 11: Nákup, skladování, doprava v podniku CR
11.
Odbyt v podniku cestovního ruchu

Úryvek

„Legislativní a politické okolí

 Existující zákony a normy, které podnik musí při podnikání respektovat
 Musí jej neustále mapovat a sledovat a přizpůsobovat mu svou činnost.
 Jen kvalitní regulatorní rámec vytváří vhodné prostřední pro podnikání a podmínky pro prosperitu a konkurenceschopnost podniků v mezinárodním měřítku.
 Důležitou roli hraje také politické klima ve společnosti. Různé politické strany mohou zastávat různé názory a různý přístup k podnikům.
 Vliv může mít ovšem i komunální politika. Například zrušení parkovacích míst blízko vašeho hotelu či cestovní kanceláře, umístění zákazů vjezdu atd.

Sociální okolí

 Nálady ve společnosti a její složení může mít na podnik významné dopady. Například polarizace bohatství a chudoby může ve společnosti rozdmýchávat nepokoje, které žádnému podniku a zejména pak podniku cestovního ruchu z hlediska příjezdového cestovního ruchu neprospívají
 Důležité je proto zachování sociálního smíru

Ekologické okolí

 V oblasti cestovního ruchu díky celkové orientaci a zaměření cestovního ruchu sehrává kvalita a stav životního prostředí významnou roli (atraktivita lokality).
 Ekologické okolí na podniky může dopadat i po finanční stránce (limity, nemožnost vjezdu do CHKO, nemožnost výstavby hotelů, nároky na jeho provoz atd.).

Etické okolí

 Etické principy jsou nepsané principy, které upravují chování ve společnosti. Jsou historicky a kulturně a nábožensky podmíněny
 Důležitá je znalost etických principů a jejich respektování
 Například reklamní kampaň s erotickým nádechem, která je u nás úspěšná by byla v muslimském světě nepřijatelná

Technologické okolí

 Technologickým okolím rozumíme stav dostupných technologií a postupů.
 podnik musí vnímat a zohledňovat poslední technologické trendy, nové poznatky vhodně implementovat a využívat.
 V oblasti cestovního ruchu přinesl významné změny rozvoj výpočetní techniky, rozvoj elektronických rezervačních systémů a možnosti využívání celosvětové počítačové sítě (internetu) či rozvoj dopravy

Kulturně historické okolí

 Determinuje vzdělanost a kulturní úroveň obyvatelstva. Ovlivňuje jejich přání a potřeby
 V případě cestovního ruchu hraje velmi důležitou roli z hlediska orientace poskytovaných služeb a celkového zaměření podniků (například kulturní a historické památky, tradiční česká kuchyně, suvenýry a jejich orientace).

Geografické okolí

 Geografickým okolím rozumíme souhrn geografických podmínek (krajinné sféry)
 Geografické okolí může hrát z hlediska některých podniků cestovního ruchu významnou roli při rozhodování o umístění či podniku či cílové destinaci (Např. při umístění hotelu či restaurace, výběru nabízených destinací CK atd.)


TEST 1: Podnik cestovního ruchu, jeho cíle a funkce

Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá (P), či nepravdivá (N)
1. Základním dlouhodobým cílem podniku cestovního ruchu je výroba statků a služeb pro účastníky cestovního ruchu
2. Ukazatel ROE zohledňuje tržní hodnotu podniku.
3. Podnik cestovního ruchu plní také vzdělávací funkci
4. Respektování ekonomického principu znamená, že podnik sleduje přání a potřeby svých zákazníků a těm přizpůsobuje své chování
5. Podnikem cestovního ruchu můžeme nazvat také průvodce, který svou činnost provozuje na základě živnostenského oprávnění.
Řešení: 1N, 2N, 3P, 4N, 5P“

Poznámka

Práce obsahuje schémata, grafy a tabulky. Čistý text dosahuje cca 140 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18115
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse