Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ekonomika - soubor maturitních otázek

Ekonomika - soubor maturitních otázek

Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor 22 maturitních otázek z Ekonomie. Velmi stručně, pouze heslovitě, seznamují s národním hospodářstvím a ekonomickým systémem společnosti. Zmiňují hospodářskou politiku státu, peníze a finanční trhy. Text se dále zabývá nejen podnikem a podnikáním, ale také řízením podniku, finanční analýzou podniku a jeho výrobním programem. Věnuje se také daním a daňové soustavě.

Obsah

1.
Národní hospodářství
1.1.
Co je národní hospodářství
1.2.
Sektory národního hospodářství
1.3.
Koloběh v národním hospodářství
1.4.
Základní makroekonomické ukazatele
1.5.
Ekonomická integrace a globalizace
2.
Ekonomický systém společnosti
2.1.
Základní ekonomické systémy
2.2.
Tržní ekonomika (předpoklady, charakteristika)
2.3.
Tržní mechanizmus a rovnováha
3.
Hospodářská politika státu
3.1.
Cíle, nositele a nástroje
3.2.
Rozpočtová politika státu
3.3.
Měnová politika
3.4.
Důchodová a cenová politika
3.5.
Vnější hospodářská politika
4.
Peníze a finanční trhy
4.1.
Podstata a funkce peněz
4.2.
Finanční trh
4.3.
Úvěrový trh
4.4.
Devizový trh
4.5.
Trh cenných papírů
5.
Podnik a podnikání
5.1.
Základní charakteristika
6.
Právní formy podnikání
6.1.
Podnikání jednotlivce
6.2.
Podnikání kolektivní
6.3.
Přehled právních forem podnikání
7.
Obchodní společnosti
7.1.
Základní charakteristika
7.2.
Akciová společnost
7.3.
Společnost s ručením omezením
7.4.
Komanditní společnost
7.5.
Veřejná obchodní společnost
8.
Majetková a kapitálová výstavba podniku
8.1.
Struktura majetku
8.2.
Struktura kapitálu
8.3.
Evidence a oceňování majetku a kapitálu
8.4.
Rozvaha
9.
Řízení podniku
9.1.
Znaky a složky řízení, vazby při řízení
9.2.
Tři otázky řízení
9.3.
Informace , jejich zpracování a využívání
9.4.
Rozhodování, komunikace, plánování, organizování, kontrola
10.
Podnikové řízení a marketing
10.1.
Koncepce podnikového řízení
10.2.
Marketingový mix
10.3.
Životní cyklus výrobku
11.
Koncepce podnikového řízení
11.1.
Marketingová koncepce
11.2.
Výrobková politika podniku
11.3.
Životní cyklus výrobku
11.4.
Cena, její podstata a druhy
12.
Náklady, výnosy výsledek hospodaření
12.1.
Dvě stránky činnosti podniku
12.2.
Náklady a jejich členění
12.3.
Výnosy a jejich členění
12.4.
Výsledek hospodaření
13.
Prodej výkonů podniku
13.1.
Oběh výkonů podniku
13.2.
Plánování prodeje a náklady na odbyt
13.3.
Kupní smlouvy a jejich plnění
14.
Finanční analýza podniku
14.1.
Úloha finanční analýzy podniku
14.2.
Dvě základní metody finanční analýzy
14.3.
Postup finanční analýzy
14.4.
Ukazatele v poměrové analýze
15.
Daně
15.1.
Podstata a význam daní
15.2.
Zásady daňové politiky státu
15.3.
Způsoby zdanění příjmů
15.4.
Daňová soustava ČR
16.
Financování podniku
16.1.
Zdroje financování a jejich členění
16.2.
Schéma peněžních toků (cash flow)
16.3.
Výkaz cash flow
16.4.
Přehled peněžních vztahů podniku
17.
Daňová soustava ČR, zdravotnictví a sociální pojištění
17.1.
Zdravotní pojištění
17.2.
Sociální pojištění
18.
Výrobky a výrobní program podniku
18.1.
Marketingová koncepce podniku
18.2.
Životní cyklus výrobku
18.3.
Výrobní program podniku a jeho změny
18.4.
Zavádění nového výrobku
19.
Zabezpečení podniku dlouhodobým majetkem
19.1.
Členění dlouhodobého majetku
19.2.
Pořizování, používání a vyřazování dlouhodobého majetku
19.3.
Ukazatel efektivnosti využívání dlouhodobého majetku
20.
Zabezpečování podniku materiálem
20.1.
Oběžný majetek
20.2.
Zásobovací činnost
20.3.
Náklady na zásobování
20.4.
Plánování, pořizování a skladování materiálu
20.5.
Evidence zásobování a metody řízení zásob
20.6.
Ukazatele využití zásob
21.
Zabezpečování podniku zaměstnanci
21.1.
Pracovní síla (charakteristika a význam)
21.2.
Personální činnost podniku
21.3.
Pracovní poměr
21.4.
Mzda a její složky
21.5.
Produktivita práce
22.
Vytváření výkonu podniku
22.1.
Výroba (pojem, význam, členění)

Úryvek

"-Co je národní hospodářství.

Rozumí se tím soustavu, kterou tvoří všechna hospodářství na území určitého státu.
Národní hospodářství je základem každého státu.

-Sektory národního hospodářství.

Primární = zemědělství, lesnictví, rybolov
Sekundární = průmysl, výroba a rozvod energie,stavebnictví
Terciární = poskytování služeb
Kvartární = věda a výzkum, které jsou pramenem inovací

-Koloběh v národním hospodářství

V NH probíhají různorodé činnosti, které se stále opakují.neustálý pohyb statků a služeb,peněz a práce,který probíhá mezi obyvatelstvem , podniky a státem.
Podnik -platí obyvatelstvu mzdu za vykonanou práci
-platí daně
Obyvatelstvo-platí daně
-kupuje statky a služby
Stát- platí podniku statky a služby
- vybírá daně
- zajišťuje bezpečnost, školství, zdravotnictví, sociální dávky

-Základní makroekonomické ukazatele

Pro hodnocení ekonomické situace se používají čtyři ukazatele
1) míra inflace - do 10% mírná
- od 10% - 100% pádivá
- od 100% hyperinflace nejde stabilizovat

2) míra nezaměstnanosti
3) tempo růst reálného hrubého produktu
4) podíl salda obchodní bilance na hrubém národním produktu


-Ekonomická integrace a globalizace

Znamená velmi těsnou spolupráci států, vede k integraci( propojení) ekonomik a ke stále větší závislosti v oblasti obchodu a ekonomie.

Výhody: rozšiřování trhu – velký trh- velká poptávka- velká nabídka velký objem výroby
Snižování nákladů, zvyšování kvality
Větší konkurence – vede ke zvyšování kvality, snižování cen


2. EKONOMICKÝ SYSTÉM SPOLEČNOSTI

- Základní ekonomické systémy

Každé hospodářství funguje podle určitých pravidel , která tvoří tzv. ekonomický systém. Procesů a vztahů v NH je velké množství , prosazují se prostřednictvím různých zájmů a stále se mění, nejde o jednoduchý problém.
Jsou tři základní ekonomické systémy:
1) tradiční ekonomika – co a jak se bude produkovat
2) příkazová ekonomika – co, jak a kdo to dostane,podle pokynů monopolního politického vedení společnosti"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.
Práce obsahuje hrubé pravopisné chyby a překlepy. V textu chybí většina čárek ve větách.
Každá z otázek dosahuje cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18483
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse