Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomika veřejného sektoru - výpisky z přednášek

Ekonomika veřejného sektoru - výpisky z přednášek

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek na téma veřejný sektor. Práce nejdříve uvádí jeho vymezení a ekonomické zdůvodnění, poté stručně seznamuje se zásahy státu do ekonomiky. Zabývá se nejen funkcí veřejné správy, problémy jednotné spotřeby, veřejnými statky a výdaji, ale také odvozením nabídky a poptávky, veřejnými výdaji, měřením užitků a nákladů. Informuje o veřejném rozpočtu, zejména o příjmech a výdajích státního rozpočtu, i státním dluhu. Závěr charakterizuje stabilizační politiku stát a daňovou politiku, její principy a cíle.

Obsah

1.
Veřejný sektor (VŘS) – vymezení, ekonomické zdůvodnění existence
1.1.
Institucionální hledisko (instituce státní správy)
1.2.
Hlavní okruhy problémů
1.3.
Historický exkurz
1.3.1.
Merkantilismus
1.3.2.
Fyziokraté
1.3.3.
Adam Smith
1.3.4.
Marx
1.4.
Ekonomické zdůvodnění existence VŘS
1.5.
Podmínka efektivního využívání zdrojů v tržní ekonomice
2.
Zásahy státu do ekonomiky
2.1.
Tržní selhání
2.1.1.
Selhání konkurence
2.1.2.
Nedostatečná nabídka veřejných statků
2.1.3.
Existence externalit
2.1.4.
Existence neúplných trhů
2.1.5.
Chybějící doplňkové trhy
2.1.6.
Nedostatek informací
2.1.7.
Celková nerovnováha v ekonomice
2.2.
Rozdělování příjmů a obecně prospěšné statky
2.3.
Co by měj veřejný sektor dělat
3.
Funkce veřejné správy
3.1.
Alokační
3.2.
Distribuční
3.3.
Stabilizační
3.4.
Regulační
3.5.
Stimulační
3.6.
Kontrolní
3.7.
Význam funkcí v různých ekonomikách
3.8.
Význam funkcí v různých úrovních veřejné správy
4.
Příklad problémy jednotné spotřeby (schéma)
5.
Veřejné statky
5.1.
Členění veřejných statků
5.2.
Podrobná charakteristika
6.
Odvození nabídky a poptávky
6.1.
Odvozování poptávkové křivky po veřejných statcích pomocí rozpočtového omezení a diferenčních křivek
6.2.
Odvození nabídkové křivky po veřejných statcích
6.3.
Faktory ovlivňující rovnováhu veřejných statků
6.4.
Křivka dosažitelné spotřeby a produkčních možností
7.
Veřejné výdaje
7.1.
Určení velikosti výdajů
7.2.
Výdaje na dělitelné projekty
7.3.
Měnící se objem rozpočtu
7.4.
Výdaje na nedělitelné projekty
7.5.
Měnící se objem rozpočtu
7.6.
Určení velikosti užitku
7.7.
Hodnocení efektivnosti veřejného projektu
7.8.
Typy reálných užitků
7.9.
Shrnutí užitků
8.
Měření užitků a nákladů
8.1.
Problém spravedlnosti a efektivnosti
8.2.
Problém vlivu faktoru času
8.3.
Měření společenských nákladů se stažením zdrojů ze soukromého použití
8.4.
Příčiny růstu veřejných výdajů
9.
Veřejné rozpočty
9.1.
Státní rozpočet
9.2.
Podstata a funkce státního rozpočtu
9.3.
Rozpočtové zásahy
9.4.
Rozpočtová pravidla
9.5.
Rozpočtová soustava (schéma)
9.6.
Rozpočtové vztahy
9.7.
Modely soustav rozpočtu
9.8.
Rozpočtový proces
9.9.
Rozpočtová skladba
10.
Příjmy státní rozpočtu
10.1.
Členění příjmů
1.
10.7. Příjmy státního rozpočtu 2005
2.
10.8. Faktory ovlivňující výši příjmů státního rozpočtu
11.
Výdaje státního rozpočtu
11.1.
Členění výdajů státního rozpočtu
11.2.
Řízení výdajů státního rozpočtu
11.3.
Problematika fiskální nerovnováhy
12.
Státní dluh
13.
Stabilizační politika státu
13.1.
Zásady stabilizační politiky státu
13.2.
Co je stabilizační politika?
13.3.
Hlavní cíl a nástroje stabilizační politiky
13.4.
Makroekonomické modelování (multiplikační modely)
13.5.
Určení rovnovážného důchodu
13.5.1.
Stabilizace v otevřené ekonomice
14.
Daňová politika
14.1.
Daňové principy
14.2.
Daňová incidence (zatížení)
14.3.
Daňová politika ČR 2004 – 2006
14.4.
Základní cíle a principy
14.4.1.
Stabilizace daňové kvóty
14.4.2.
Zjednodušování daní
14.4.3.
Opatření proti daňovým únikům
14.4.4.
Posílení daňové spravedlnosti

Úryvek

"- hlavní okruhy problémů :
1) jak uspořádat VŘS, aby byl spravedlivý a zároveň neomezoval svobodu jednotlivce?
= na jaké úrovni je demokratické řízení, kdy se volí určitý kompromis mezi 2 stranami

2) rozsah VŘS (jaký by měl být)?
= velikost podle veřejný výdajů na HDP
- o jaká se jedná teritoria
- my jsme o trochu níž než průměr EU

3) jak uspořádat veřejné instituce a stanovit jejich dělbu práce a rozsah pravomocí?
= jaká je svoboda obyvatelstva, pravomoci samospráv
- samosprávy nemají tolik informací jako centrum
- důležitá je veřejná nabídka

4) jak zabezpečit příjmy pro fungování VŘS
- základní zdroj příjmů jsou daně
- rozpor mezi daň. poplatníkem (nechce platit) a státem (chce hodně)

- kompromis v rozsahu zdanění – nízké daně – malé možnosti pro rozvoj všech
X více peněz pro podnikatele
- vysoké daně – vysoké dávky
X omezení podnikatelů

5) jak řídit výdaje VŘS?
- nakládat s výdaji jako každý správný hospodář
- při dostatku peněz je třeba investovat, aby byl dostatek i v budoucnu
- důležitá otázka : „ Co bude?“

6) soužití veřejného a soukromého sektoru
- soukromý sektor vytváří zdroje a potřebuje je
- veřejný sektor zdroje potřebuje, ale nevytváří je

- VŘS - je otázkou i občanů, nejen ekonomů a filozofů
- provází nás celý život
- ve veřejném sektoru či soukromém, když něco nefunguje, tak se ptáme„ A co stát ?“

MERKANTILISMUS
- merkantil = zboží
- názorový proud 16. – pol. 18. století
- prosazoval, že VŘS by měl podporovat průmysl a obchod, protože je v nich zakotveno bohatství
- max. volnost v rozvoji
- státy se nevyvíjely harmonicky (u pobřeží jsou bohatší)"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 47 stran. Práce obsahuje graf, schémata a vzorce, které jsou vloženy jako grafické objekty.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16687
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse