Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Ekonomika zdravotnictví - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 6/19

Ekonomika zdravotnictví - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 6/19

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Přehledná otázka ke státním zkouškám z veřejné ekonomiky a politiky popisuje možnosti financování zdravotnictví a podrobně se zabývá veřejným zdravotním pojištěním a jeho pojištěnci v České republice. Následně je představeno několik modelů úhrady zdravotní péče a popsány způsoby využívané u nás. Závěr se krátce věnuje regulačním poplatkům ve zdravotnictví. Předchozí část série naleznete zde Efekty vzdělávání - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 5/19 a následující zde Přístupy a modely chování státu vůči kultuře v demokratických zemích - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 7/19.

Obsah

1.
Financování zdravotnictví
2.
Formy financování
2.1.
Financování z daní
2.2.
Veřejné zdravotní pojištění, soukromé pojištění
2.3.
Přímé platby
3.
Veřejné zdravotní pojištění v ČR
3.1.
Legislativa
3.2.
Vznik, zánik
3.3.
Osoby vyňaté ze zdravotního pojištění
3.4.
Pojištěnci – zaměstnanci
3.4.1.
Konstrukce vyměřovacích základů zaměstnanců
3.4.2.
Sazba pojistného na veřejné zdravotní pojištění
3.4.3.
Vyměřovací základ
3.4.4.
Minimální vyměřovací základ
3.4.5.
Odvod pojistného
3.5.
Pojištěnci – osoby samostatně výdělečně činné
3.5.1.
Sazba pojistného na veřejné zdravotní pojištění
3.5.2.
Vyměřovací základ
3.5.3.
Minimální vyměřovací základ
3.5.4.
Maximální vyměřovací základ
3.5.5.
Způsob platby pojistného a odvod pojistného
3.6.
Pojištěnci – osoby bez zdanitelných příjmů
3.6.1.
Sazba pojistného na veřejné zdravotní pojištění
3.6.2.
Vyměřovací základ
3.6.3.
Odvod pojistného
3.7.
Osoby, za které je plátce pojistného stát
3.7.1.
Sazba pojistného na veřejné zdravotní pojištění
3.7.2.
Vyměřovací základ
3.7.3.
Odvod pojistného
4.
Modely úhrad zdravotní péče
4.1.
Globální rozpočty
4.2.
Platby kapitační
4.3.
Model platby za výkony
4.4.
Platby za případy
5.
Metody úhrad zdravotní péče v ČR
5.1.
Ambulantní zdravotní péče
5.1.1.
Praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost
5.1.2.
Ambulantní specialisté
5.1.3.
Stomatologická péče
5.2.
Akutní lůžková péče
5.3.
Lékárny
5.4.
Financování léků a zdravotnického materiálu
6.
Regulační poplatky ve zdravotnictví

Úryvek

"Ekonomika zdravotnictví
Zdroje financování zdravotnictví, plátci veřejného zdravotního pojištění a konstrukce pojistného; modely úhrad zdravotní péče v ČR.

Financování zdravotnictví, zdroje:
- značně variabilní (rozdíly mezi zeměmi)
- stát si svůj vliv na odvětví udržuje regulačními opatřeními (regulace cen- účast na řízeních stanovujících výši úhrad za zdravotní péči, regulace počtu poskytovatelů zdravotnických služeb prostřednictvím udělováním licencí, definování garantované sítě služeb, stanovení výše zdravotního pojištění)

Pojem financování zdravotnictví bývá často používán v širším slova smyslu k souhrnnému označení všech finančních toků ve zdravotnictví. Proto je nutné vymezit toky finančních prostředků podrobněji:
 aspekty financování, jsou zaměřeny na způsob tvorby finančních zdrojů
 úhrady zdravotnických služeb, jež jsou nástrojem, který sleduje cíl zajistit pacientovi účinnou a účelnou péči, zainteresovat poskytovatele v pozitivních přístupech k pacientům. Úhrady jsou spojeny s procesy rozdělování prostředků mezi jednotlivé segmenty a poskytovatelé zdravotnických služeb
 odměňování, tj. finanční příjmy jednotlivců zaměstnaných ve zdravotnictví

Pojem financování zdravotnictví vymezuje tvorbu zdrojů pro úhrady zdravotnických služeb. Ve veřejném zdravotnictví je obvykle využíváno vícezdrojové financování: příjmy z daní, příjmy z příspěvků na zdravotní pojištění, přímé úhrady, půjčky, dary.

Financování a úhrady zdravotnických služeb

Způsob financování ve vyspělých ekonomikách má řadu forem. Jednotlivé způsoby se od sebe liší zejména podílem zdrojů pocházejících z veřejného sektoru na celkových výdajích, rozsahem přímých úhrad za spotřebované služby, existencí či neexistencí zdravotního pojištění a jeho rozsahem, formami proplácení nákladů poskytovatelům zdravotnických služeb, způsobem stanovení cen a řadou dalších faktorů."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a tabulka o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26135
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse