Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomika životního prostředí

Ekonomika životního prostředí

Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá ekonomikou životního prostředí. Charakterizuje a definuje přírodu, věnuje se jejím funkcím, uvádí jednotlivé složky životního prostředí. Řeší problematiku veřejných a soukromých statků a trvale udržitelného rozvoje. V rámci externality představuje otázky její eliminace, řešení problémů, ekonomických škod ze znehodnocování životního prostředí, rozebírá makroekonomický a mikroekonomický pohled na kvalitu prostředí. Popisuje nástroje politiky, etapy vzniku ekonomické škody a tématiku enviromentální politiky a jejích nástrojů v České republice. Všímá si metod oceňování přírodních statků a hodnocení efektivnosti investice.

Obsah

1.
Příroda
1.1.
Funkce přírody
1.2.
Definice pojmu životní prostředí
1.3.
Složky životního prostředí
1.4.
Veřejné statky X Soukromé statky
1.5.
Trvale udržitelný rozvoj
1.5.1.
Udržitelný rozvoj
1.5.2.
Současné pojetí udržitelného rozvoje
2.
Externality
2.1.
Eliminace externalit
2.2.
Příklad řešení problémů
2.3.
Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí
2.4.
Makroekonomický pohled na kvalitu životního prostředí
2.4.1.
Dynamický pohled na znehodnocování kvality životního prostředí
2.4.2.
Národohospodářské souvislosti ochrany životního prostředí
2.4.3.
Enviromentální Kusněcova křivka
2.5.
Mikroekonomický pohled na kvalitu životního prostředí
3.
Nástroje politiky použitelné na životní prostředí
3.1.
Administrativní nástroje
3.2.
Ekonomické nástroje
3.3.
Doplňkové nástroje
3.4.
Dopad externalit na internalizaci poptávaného statku
3.5.
Ekonomické škody
3.5.1.
Etapy vzniku ekonomické škody
4.
Enviromentální politika
4.1.
Složky enviromentální politiky
4.2.
Východiska (principy) enviromentální politiky
4.3.
Ministerstvo životního prostředí 1.1.1990
4.4.
Zvláštní orgány
4.5.
Státní fond životního prostředí
4.6.
Česká inspekce životního prostředí
5.
Nástroje enviromentální politiky v ČR
5.1.
Administrativní nástroje
5.2.
Dobrovolné nástroje
5.3.
Ekonomické nástroje
5.4.
Ekologické daně
5.5.
Ekonomické hodnocení a oceňování přírodních statků
5.6.
Metody oceňování přírodních statků
5.7.
Hodnocení efektivnosti investic

Úryvek

"NÁSTROJE POLITIKY POUŽITELNÉ NA ŽP

Působí se jimi na znečišťovatele aby externě způsobené škody byly eliminovány. Nástroje administrativní (přímé); ekonomické (nepřímé)

Administrativní nástroje - reprezentují donucovací přístup; působí přímo na znečišťovatele; méně hospodárné než nástroje ekonomické; odvozené od osy „x“ => veřejná autorita znečišťovatelům povolený vliv na životní prostředí předepisuje – stanovují limity na znečišťování. 1) limity (např. emisní= množství škodlivin, imisní = koncentrace škodlivin); 2)příkazy, zákazy; 3) Posuzování vlivu na ŽP před zahájením stavby
Výhody : Rychlost, jednoduchost, nevyžadují další ekonomické znalosti a myšlení
Nevýhody : Jsou s nimi spojené náklady (na kontrolu dodržování), nestimulují

Ekonomické nástroje - tržně orientované; působí zprostředkovaně na znečišťovatel, protože ekonomicky ovlivňují jejich chování; hospodárnější než přímé, ale účinek (působení) je dlouhodobější a může se minout účinkem

a) nástroj negativní - internalizace externalit - ekonomické situace => ekonom. postih; posouvají křivku EŠ subj. nahoru; firmy do svých nákladů zahrnují ještě další nákladové položky: např. - poplatky za znehodnocování ŽP, ekologické daně, pokuty, náhrady škody;
cílem je eliminovat externality => dotlačit znečišťovatele ke konkrétní akci na ochranu životního prostředí; pomáhají zvyšovat efektivnost investic na ochranu ŽP z hlediska znečišťovatele - čím vyšší poplatky tím lepší pro něj investice na ochranu ŽP; nástroje enviromentální politiky jsou zakotveny v ekologických zákonech; splnění admin. požadavků je podpořeno ekonom. situací

b) nástroje pozitivní ekonom. situace – představují zvýhodnění pro znečišťovatele
NZ subj. se posunují vlevo dolů; tyto nástroje představují zvýhodnění; dotace => veřejná autorita poskytne z veřejných zdrojů investiční dotaci; úlevy z plateb (u nás nejsou obvyklé)
Výhody : Stimulují ke zlepšení, jsou nákladově efektivnější, nejsou tak autoritativní
Nevýhody :Nemusí nutně změnit chování všech subjektů, obtížně nastavitelná počáteční výše
Doplňkové nástroje - vzdělávací kampaně, dobrovolné školení, enviromentální audit, ekologické značení"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9902
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse