Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekoprůmyslová revoluce - esej

Ekoprůmyslová revoluce - esej


Kategorie: Inovační management, Management

Typ práce: Eseje

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce zabývající se problematikou ekoprůmyslové revoluce. Vysvětluje, co to je, proč vznikla. Je zde rozebráno devět důvodů, proč věnovat pozornost životnímu prostředí. Především se jedná o dlouhodobé přežití společnosti, tržní příležitosti, konkurenceschopnost, udržení na trhu, finance, právní a trestní odpovědnost, a v neposlední řadě pověst a image podniku, přestavba společnosti, a také ukazatel strategické kondice. Práce zahrnuje i příklady konkrétních firem Northen Telecom, Southern California Edison a brazilskou Aracruz Celluose.

Obsah

1.
Ekoprůmyslová revoluce
2.
Devět důvodů
2.1.
Dlouhodobé přežití společnosti
2.2.
Tržní příležitosti
2.3.
Konkurenceschopnost
2.4.
Udržení se na trhu
2.5.
Finance
2.6.
Právní a trestní odpovědnost
2.7.
Pověst a image podniku
2.8.
Přestavba společnosti
2.9.
Ukazatel strategické kondice
3.
Uspět v ekoprůmyslové revoluci
4.
Příklady společností
4.1.
Northern Telecom
4.2.
Brazilská Aracruz Celluose
4.3.
Southern California Edison
5.
Závěrem

Úryvek

"Ty společnosti, které chtějí uspět v ekoprůmyslové revoluci, musí začít považovat efektivní ekologickou politiku za konkurenční zbraň, překonávat v podstatě negativní mentalitu řízení k ekologickým novinkám a vyhledávat nové možnosti, vytvářet další výrobky, postupy, služby a technologie, které kombinují ziskovost s ochranou životního prostředí. Dále by měly překonávat „nápravný“ přístup ke kontrole znečištění a místo toho se zaměřit na preventivní opatření, která zabudují hned na začátek svého hodnotového řetězce – určitě to bude méně nákladné, než následné odstraňování škod.
Následující firmy jsou příklady předních mezinárodních společností, které nejen pochopily význam ochrany životního prostředí, ale dokázaly z ní udělat svou konkurenční zbraň.
Northern Telecom je jedním z předních světových výrobců telekomunikační techniky. Sídlí v Kanadě, má (roční tržby kolem 10 miliard dolarů, přibližně 57 000 zaměstnanců po celém světě a )více než padesát továren v Severní Americe, Evropě i Asii. Stejně jako další velcí výrobci elektronických přístrojů používal i Nortel směs CFC–113 jako čistící rozpouštědlo při výrobě plošných obvodů.V roce 1987 vědecké důkazy potvrdily škodlivý dopad CFC na zemskou ozonosféru, což vedlo k podepsání Montrealského protokolu – dokumentu, který zavazoval své signatáře (přes 90 zemí) k tomu, že země OECD úplně přestanou používat CFC do roku 2000 a ostatní země o deset let později. Manažeři Nortelu si uvědomili možnosti vytvoření střednědobé konkurenční výhody a krátkodobých úspor nákladů. Zahájili podnikovou kampaň za objevení cenově dostupné náhrady za CFC. Během tří let se Nortel stal první velkou elektronickou společností na světě, která úplně přestala používat CFC-113 a to o devět let dříve, než vyžadoval Montrealský protokol. Nortel díky vývoji náhrad za CFC, včetně inovativního systému „bez čištění“, který úplně obchází potřebu jakéhokoli rozpouštědla, ušetří 50 milionů dolarů za nákupní výdaje do roku 2000."

Poznámka

Práce z předmětu Inovační management - Vysoká škola báňská, Technická Univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: 7maninovace.zip (33 kB)
Nezabalený formát:
Ekoprumyslova_revoluce.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse