Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekoturistika, ochrana přírody a CHKO Litovelské Pomoraví

Ekoturistika, ochrana přírody a CHKO Litovelské Pomoraví

Kategorie: Biologie, Geografie, Cestovní ruch - lokality

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava

Charakteristika: Tato seminární práci se nejdříve snaží přiblížit problematiku ochrany přírody. Hlavním cílem práce je představit jedno ze zvláště chráněných území, Chráněnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví. Postupně je uvedena její charakteristika zejména z hlediska přírodních věd, se záměrem obeznámení s důvody pro její zvláštní ochranu.

Obsah

1.
Vymezení základních pojmů související s ochranou přírody
2.
Ochrana přírody a krajiny
2.1
Význam
2.2
Legislativa
2.3
Orgány ochrany přírody
2.4
Správa chráněných území
3.
Zvláště chráněná území
3.1
Historie vzniku
3.2
Charakteristika
3.3
Chráněné krajinné oblasti ČR
4.
CHKO Litovelské Pomoraví
4.1
Charakteristika oblasti
4.2
Geologie
4.3
Geomorfologie
4.4
Půdní poměry
4.5
Vodopis
4.6
Klimatické poměry
4.7
Flóra
4.7.1
Lesní biotopy
4.7.2
Lužní lesy a olšiny
4.7.3
Lesy pahorkatin
4.7.4
Nelesní biotopy
4.7.5
Nivní louky
4.7.6
Řeka a její břehy
4.7.7
Stojaté vody a mokřady
4.8
Fauna
4.8.1
Bezobratlí
4.8.2
Denní motýli
4.8.3
Brouci
4.8.4
Ryby
4.8.5
Obojživelníci a plazi
4.8.6
Ptáci
4.8.7
Savci
4.9
Správa CHKO Litovelské Pomoraví
5.
Použité zdroje:
5.1
Literatura
5.2
Internet
6.
Přílohy

Úryvek

"2 Ochrana přírody a krajiny

2.1 Význam
Ochrana přírody se zrodila na začátku 19. století jako snaha zabránit plošné exploataci přírodních zdrojů. Původní funkcí ochrany přírody byla konzervace relativně poškozených částí přírody formou vyhlašování striktních rezervací, s vyloučením hospodaření a často i přístupu člověka. Ochrana přírody také více začala záviset na iniciativě každého jednotlivce.
Základem kvalitního životního prostředí je bezpochyby zdravá příroda. Ochrana přírody se proto v celosvětovém měřítku stává nejzávažnějším úkolem a zároveň limitujícím faktorem rozvoje celé lidské společnosti.
Moderní pojetí ochrany přírody vyžaduje dokonalé poznání přírody jako celku, tzn. znalost jednotlivých přírodních složek, jejich vzájemných vztahů i souvislostí. K tomuto poznání slouží místa, kde jsou všechny přírodní složky uchovány v co nejméně ovlivněném stavu. Takovými místy by měla být především zvláště chráněná území. Budování jejich sítě a trvalá péče o ně je proto jedním z prvořadých úkolů státní ochrany přírody.

2.2 Legislativa
Současná ochrana přírody v Česku se řídí zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zákon doplňuje prováděcí vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. Tento zákon zcela nahrazuje původní zákon 40/1956 Sb.
Ochranou přírody a krajiny se podle zákona rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

2.3 Orgány ochrany přírody
Zákon definuje pravomoci orgánů ochrany přírody a také možnost nevládních organizací vstoupit do správního řízení, mohou-li v tomto řízení dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Orgány ochrany přírody mohou, mimo jiné, ukládat pokuty fyzickým osobám za přestupky do výše 5000,-Kč, resp. do výše 10 000,-Kč. Tyto orgány mohou ukládat také pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti, a to do výše 500 000,-Kč.
Orgány ochrany přírody:
- Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
- Krajský úřad (KÚ)
- Pověřený obecní úřad (tzv. obec třetího typu)
- Obecní úřad (OÚ)
Mezi orgány ochrany přírody také na území národního parku patří Správa národního parku a na území chráněné krajinné oblasti Správa chráněné krajinné oblasti. "

Poznámka

Práce obsahuje mapy a fotografie. Čistý text dosahuje cca 14 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17523
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse