Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > El. proud v kapalinách a plynech

El. proud v kapalinách a plynech


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Náchod

Charakteristika: Práce je jasná, přehledná, barevná. Zpracovaná jako maturitní otázka, ale může sloužit i jako normální podklad ke studiu.

Obsah

1.
Elektrický proud v kapalinách
1.1.
Faradaovy zákony
2.
Elektrický proud v plynech
2.1.
Výboje
2.2.
Termoemise elektronů

Úryvek

"Elektrický průraz plynu = přechod z nesamostatného na samostatný výboj.
Výboje:
Výboje doprovází zvukové a světelné efekty.
- Doutnavý = slabé světélkování, za sníženého tlaku
V doutnavkách = kontrolní světla, indikátory napětí.
- Obloukový = prochází větší proud, elektrony jsou dopadajícími ionty rozžhavené
Vysoká teplota plynu
- Jiskrový = nejintenzivnější, krátkodobý
- Korona = forma samostatného výboje, který vzniká v blízkosti vodičů ve vzduchu, které jsou pod vysokým napětím v dostatečné vzdálenosti od sebe.

Katodové záření = pronikání záporných iontů za anodu.
Kanálové záření = pronikání kladných iontů za katodu.

Rentgenové záření = dopadá-li katodové záření na kov s velkou relativní atomovou hmotností.

Paprsek mezi póly magnetu = vychýlení paprsku
Termoemise elektronů:
Termoemise je děj, kdy dochází k uvolňování elektronů z pevných nebo kapalných těles při zvýšené teplotě.
- Je-li dodaná energie světelná = fotoemise.
- Výstupová práce = nejmenší dodaná energie potřebná k uvolnění elektronů.
- Užití v elektronkách.

W = Wehneltův válec = uspořádá tok el. do úzkého svazku.
Napětí mezi K a A urychluje el. (částice s nábojem jsou v el. poli urychlovány)
D = urychlovací destičky, mezi nimi magnetické pole (částice s nábojem je v magnetickém poli vychylována)
El. svazek vytváří na stínítku řádkování.

Elektronky v CRT monitorech, minimálně 3 (RGB)"

Poznámka

Práce obsahuje malý graf a obrázek o rozsahu půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53654894b5810.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
El.doc (57 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse