Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Elektrický náboj a Coulombův zákon

Elektrický náboj a Coulombův zákon


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Náchod

Charakteristika: Práce je jasná a stručná, přehledně zpracovaná jako maturitní otázka na téma elektrický náboj a Coulombův zákon.

Obsah

1.
Elektrický náboj
2.
Coloumbův zákon

Úryvek

"Elektrický náboj:
Skalární veličina
Q; [Q] = 1C (coulomb)
e = elementární náboj
= 1,6 ∙ 10-19 C
Definice: 1C je náboj, který projde průřezem vodiče za 1s při průchodu el. proudu 1A.

Vznik a vlastnosti: kladný a záporný
Může vzniknout třením
Zůstává tam, kde jsme ho vytvořili, může se předávat dotykem
Náboje lze měnit elektroskopem
Pokud elektron opustí atom → kladný iont, pokud se naváže na atom → záporný iont
Nositelem Q jsou elektrony.
Trvalý náboj vznikne připojením ke zdroji napětí.
ZZQ v izolované soustavě těles je celkový Q stálý."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5365389915f47.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Elektricky_naboj_a_Coulumbuv_zakon.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse