Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Elektronické platební systémy

Elektronické platební systémy

Kategorie: Finanční - ostatní

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Cílem práce je na základě porovnání nejčastěji užívaných elektronických platebních systémů (dále jen „EPS”) vymezit závěry a doporučení při rozhodování o výběru vhodného systému z pohledu obchodní firmy. V teoretické části této práce jsou rozebrány druhy EPS, jejich bezpečnost, vlastnosti a prostředky, díky kterým lze EPS používat. Praktická část pak definuje 4 platební systémy, které jsou nejčastěji používány při platbě na internetu. Jsou zhodnocena dle kritérií, která jsou důležitá při rozhodování o tom, který s nich použít. S ohledem na ně je pak v závěru vytvořen souhrn, který především obchodníkovi usnadní výběr.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl a metodika práce
3.
Teoretická část
3.1.
Definice základních pojmů
3.2.
Elektronický platební systém
3.2.1.
Hlavní vlastnosti elektronických platebních systémů
3.2.2.
Rozdělení elektronických platebních systémů a jejich princip fungování
3.2.3.
Bezpečnost platebních systémů
3.3.
Prostředky elektronických platebních systémů
3.3.1.
Elektronické peněžní prostředky
3.3.2.
Mobilní telefony
3.3.3.
Platební karty
3.3.4.
Elektronické peněženky
3.4.
Podpůrné systémy elektronických platebních systému
3.4.1.
Phone banking
3.4.2.
Mobilní banking
3.4.3.
Home banking a internet banking
4.
Vlastní práce
4.1.
Kritéria výběru elektronických platebních systémů
4.1.1.
Kritéria důležitá pro obchodníka
4.1.2.
Kritéria důležitá pro zákazníka
4.1.3.
Kritéria důležitá pro obě strany obchodu
4.2.
Srovnání nejčastěji používaných platebních systémů na internetu
4.2.1.
Pay pal
4.2.2.
Skrill – moneybooker
4.2.3.
Pay sec
4.2.4.
Platba kartou
5.
Výsledky a diskuze
6.
Závěr

Úryvek

"TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Definice základních pojmů
Platební styk
„Platební styk se vyvíjí v historii vztahů mezi plátci, příjemci a převádějícími institucemi již po řadu století. Za toto období se změnila zejména jeho spolehlivost, bezpečnost a pružnost.”(Polouček, 2006, str. 142)
Platební styk můžeme definovat jako vztah mezi plátcem a příjemcem platby, při kterém dochází k uskutečnění platby a který je realizován buď přímo mezi nimi, nebo prostřednictvím převádějících finančních institucí. (Jiříček, 2002, str. 7).
Ve smyslu převádějících finančních institucí pak chápeme především banky, které vytvářejí platební systémy.
Pojem platební systém se setkává s celou řadou definic, a tak je často velmi obtížné rozhodnout, co ještě platebním systémem je a co již není. Podle zákona o platebním styku § 23 se platebním systémem rozumí systém, který zajišťuje převody peněžních prostředků, jestliže:
a) je tvořen alespoň třemi účastníky;
b) je provozován na základě písemné smlouvy uzavřené mezi všemi účastníky systému nebo na základě písemných smluv uzavřených mezi provozovatelem systému a ostatními účastníky systému;
c) provozovatel systému je držitelem licence k provozování platebního systému;
d) provádí převody peněžních prostředků podle pravidel stanovených tímto zákonem a podle standardizovaných postupů dohodnutých mezi účastníky systému;
e) existenci systému a jeho název oznámí ČNB Komisi Evropských společenství (zákon č. 124/2002 Sb.)
V jiných státech bývá definice často odlišná, proto si pro potřeby této práce definujme platební systém, jako systém, v němž dochází k realizaci plateb mezi dvěma či více účastníky, přičemž je tato platba zprostředkována třetí stranou.
Z hlediska peněz použitých k platbě pak můžeme tyto platební systémy dělit na:
Hotovostní – při hotovostním platebním styku dochází mezi plátcem a příjemcem k přesunu fyzických peněz, tím jsou myšleny bankovky, či mince.
Bezhotovostní – při tomto platebním styku dochází k přesunu peněz bez použití hotovosti, tedy na účtech plátců a příjemců.
Elektronický – v rámci elektronického platebního styku pak dochází k užívání elektronických peněz."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata o rozsahu cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26975
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse