Elektrotechnika

Kategorie: Elektrotechnika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Obsahem práce jsou otázky ke zkoušce z elektrotechniky vypracované za základě zápisků z přednášek. Text sestává pouze ze zadání zkouškových otázek a většinu práce tvoří nekomentovaná schémata a nákresy. Jednotlivé oddíly se věnují typům, vlastnostem, funkci či využití různých elektrotechnických zařízení od sinusových generátorů po zobrazovací jednotky.

Obsah

1.
Sinusové generátory a radiové přijímače s nepřímým zesílením
2.
Pulzní měniče a optický přenos informací
3.
Tiskárny a sběrnice v PC
4.
Registry a usměrňovače
5.
Rámové zaměřovače a generátory parity, multiplexory, demultiplexory
6.
Mikroporcesory a základní druhy modulace
7.
Černobílý televizní přijímač a nízkofrekvenční filtry
8.
Televizní soustava a telefonní síť GSM
9.
Vysokofrekvenční zesilovače a násobiče napětí
10.
Televizní barevný přijímač a střídače
11.
Elektronické kmitočtové filtry a radiový přenos informací
12.
Televizní přenosový řetězec a operační zesilovače
13.
Nízkofrekvenční zesilovače a polohovací zařízení ve výpočetní technice
14.
Operační zesilovače a číslicové obvody TIL, CMOS
15.
Radiové vysílače a laser
16.
Zobrazovací jednotky a nastavení, stabilizace pracovního bodu tranzistoru

Úryvek

"Návrh jednostupňového zesilovače se zesílením Au = -40
Zdroj signálu je generátor s UGMAX = 0,1 V a RG = 600.
Spotřebič Rz = 4k bude mít společnou zem s generátorem.
K napájení je použit zdroj s UN = 9 V.
V zapojení bude použit tranzistor s h21e = 500.
Na výstupu se má zesilovač chovat jako tvrdý zdroj: Rvýst « RZ.

Aby zesilovač výkonově nezatěžoval generátor, musí platit: Rvst » RG.  Zvolíme proto vstupní odpor jako desetinásobek odporu generátoru: Rvst = 6 k.
Potřebnou velikost emitorových odporů určíme z požadavku na vstupní odpor:

Ze vztahu pro zesílení:

určíme odpor Rc = 40 . 12 = 480 (nakonec vybereme z řady E24: 470). Odpor RC je přibližně roven i výstupnímu odporu celého zesilovače, takže zapojení bude vzhledem k výstupu dostatečně tvrdé.

(nákresy)

Obr.1. Návrh zesilovače metodou beta bariéry
Protože v zapojení je pouze jeden tranzistor, musí tento tranzistor zesílit celý signál a pracovat ve třídě A. Pracovní bod se volí doprostřed charakteristik UCE = UN/2 (přibližně) a pro klidový proud podle OHMOVA zákona platí:

Dále se určí vnitřní odpor tranzistoru:

a zpětnovazební odpor: RE =12 - 3,8 = 8,2.

Pro návrh bázového odporu převedeme emitorové odpory do vstupního obvodu báze a z II. KIRCHHOFFOVA zákona:
UN - UBE = IB . {RB + h21e(RE +re)} určíme po dosazení za a za UBE  0,7 V velikost odporu do báze: RB = 440 k (z řady E24 nakonec vybereme nejbližší hodnotu rezistoru: M430).

Vstupní odpor zesilovače je tvořen paralelní kombinací odporu RB a h21e(RE + re): Rvst = 5,9 k.
Zesilovač a spotřebič se chovají jako derivační články. Kapacity se určí ze vztahu pro mezní kmitočet:

Za dělicí kmitočet se většinou bere kmitočet desetkrát menší, než je nejnižší zesilovaný kmitočet pásma zesilovače. V případě, že se část zpětnovazebního odporu RE zkratuje CE, určuje se tato kapacita tak, aby celková impedance paralelní kombinace RE s CE měla při nejnižším kmitočtu mnohem menší impedanci než zbytek zpětnovazebního odporu. V opačném případě prudce klesne zesílení při nižších kmitočtech."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24100
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse