Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Emise obligací ČNB v zahraničí

Emise obligací ČNB v zahraničí

Kategorie: Burzy a cenné papíry

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce se zabývá první emisí dluhopisů ČNB v zahraničí, vysvětluje její cíle. Charakterizuje volbu vhodného nástroje, vymezení trhu. Dále podrobně popisuje průběh této první emise, a hodnotí ji. Zmiňuje i další emisi ČNB na japonském trhu. Opět hodnotí její průběh a eliminaci kursových rizik. Popisuje japonský trh. V závěru je hodnocena úspěšnost emise.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl emise
3.
Volba vhodného nástroje
4.
Vymezení trhu
5.
Průběh emise
6.
Zhodnocení emise
7.
Emise obligací na japonském trhu
8.
Japonský trh
9.
Eliminace kursového rizika
10.
Průběh emise
11.
Závěr
12.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1. CÍL EMISE
Účelem emise bylo zejména zvýšení devizových rezerv ČNB, které byly negativně poznamenané spekulacemi a zvýšenými dovozy na konci minulého roku. Devizové rezervy slouží dále jako zdroj deviz pro komerční banky při zabezpečování vnitřní konvertibility a zajišťují splácení devizových závazků státu i ČNB. Emisí obligací si banka také zajistila uvedení svého nového jména na trh, stejně tak jako představení nově vzniklého státu zahraničním investorům.
K provedení emise se ČNB rozhodla po důkladném zvážení všech okolností. Velkou otázkou bylo, zda je možné vstoupit na trh v tak krátkém časovém období po vzniku nového státu, rozdělení měny i ustavení nové centrální banky. Proto bylo nutné věnovat maximální pozornost marketingové i finanční části operace. K dosažení co nejlepší propagace emise uspořádala ČNB ve spolupráci se zahraničními partnery prezentace v hlavních světových finančních centrech. Při stanovení finančních podmínek emise bylo cílem banky, aby emise měla maximální úspěch při co nejnižší ceně.

2. VOLBA VHODNÉHO NÁSTROJE
Proč si zvolila banka pro získání finančních prostředků (fondů) právě emisi dluhopisů?
V současnosti je velmi patrný odklon od výsadního postavení tradičních bankovních instrumentů jako jsou úvěry. Tyto instrumenty jsou často nahrazovány nástroji, které vylučují banky z role přímého účastníka operace. Mezi ně patří i emise obligací. V zásadě existují dva důvody, proč se dává přednost např. emisi dluhopisů před úvěry.

1/ Prvotřídní dlužníci často poskytují větší jistotu splacení půjčených fondů, než některé banky, které jsou ohroženy tím, že mají v bilanci také nedobytné úvěry. Tito dlužníci pak nemají důvod, proč by v případě půjčky od banky měli platit nejprve cenu za kredit banky, která je vyšší než cena za kredit takovéhoto prvotřídního dlužníka a pak ještě navíc další přirážku, která zajistí bance zisk z provedení operace.
Banky mají ve svých aktivech často nedobytné úvěry, proto nechtějí mít v bilanci velký podíl tzv. rizikových aktiv, tj. půjček s větším rizikem (např. podnikům nevalné pověsti, nebo půjčky vládám z méně spolehlivých zemí.) Česká republika, ačkoliv má nyní nejlepší kredit ze zemí bývalého komunistického bloku, do skupiny méně spolehlivých zemí patří. O tyto relativně rizikové položky, pokud jsou podloženy odpovídajícím výnosem, však mají zájem nebankovní investoři, jako jsou penzijní fondy, investiční fondy,bohatí jedinci , kteří díky tomu, že nejsou bankami, nemohou půjčku přímo poskytnout.

2/ Druhý důvod je ten, že obligace mají pro investora velkou výhodu. Jsou totiž obvykle snadno obchodovatelné a umožňují tedy kdykoliv rychlou přeměnu na likvidní aktiva - peníze.
Na dokonalém trhu je pro dlužníka získání fondů pomocí emise obligací levnější než bankovní úvěr. Investorům je totiž poskytnuta výhoda likvidity, za kterou je ochoten se vzdát části úrokového výnosu. Také poplatky spojené s provedením emise by měly být nižší než marže banky v případě půjčky.
Při emisi dojde k rozprostření cenných papírů mezi desítky investorů, kteří musí nejprve studovat situaci v ČR a takto se s ní seznamovat. Důsledkem je větší informovanost investorů o ČR, což později umožňuje získávat fondy snadnějí a levněji.

3. VYMEZENÍ TRHU
Emise ČNB byla provedena v USD na Eurodolarovém trhu (centrum je v Londýně). Splatnost emise byla určena na 3roky. Při této splatnosti se očekával zájem investorů potvrzený úspěchem stejné emise SBČS v roce 1991. Emise byla provedena jako "straight bond", tedy obligace nesoucí fixní kupon placený jedenkrát ročně s jednorázovým splacením nominálu v posledním roce. Plánovaný rozsah emise byl 300mil. USD.
Prvním úkolem emitenta je volba "lead managera", tzn. určení finanční instituce, která emisi provede. Při této volbě je nutné vzít v úvahu nejen cenu, za kterou lead manager chce emisi provést a která určí cenu fondů propůjčovatele, ale zvážit také, zda uvedená instituce je s to provést emisi za navrhovaných podmínek tak, aby byla považována za úspěšnou (aby byl zájem investorů stabilní cena, dobré reference v tisku apod.). Pro finanční instituce je totiž otázkou prestiže být lead managerem emise zejména u státních obligací. Pro emisi ČNB byla určena jako lead manager Nomura International London, která je součástí největšího japonského obchodníka s cennými papíry Nomura Securities."

Poznámka

Práce z předmětu Mezinárodní finance - Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta Karviná.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera369
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse