Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Eric Berne: Transakční analýza

Eric Berne: Transakční analýza

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve charakterizuje jednotlivé stavy Já, a poté se věnuje jednotlivým typů doplňkových a zkřížených transakcí, které mezi jednotlivými rovinami Já probíhají. Transakce jsou doprovázeny schématy a příklady. Dále popisuje typy chování mezi lidmi, určené podle strukturování času. Podrobně se věnuje charakteristice a příkladům her, včetně základních mott. V závěru je odvozena definice scénáře a principy terapeutických sezení podle Berna.

Obsah

1.
Strukturální analýza
1.1
Stav Já
1.1.1
Rodič
1.1.2
Dospělý
1.1.3
Dítě
2.
Vlastní transakční analýza
2.1
Transakce
2.1.1
Doplňkové
2.1.2
Zkřížené
3.
Strukturování času
3.1
Způsoby chování
3.1.1
Stažení
3.1.2
Rituál
3.1.3
Práce
3.1.4
Zábava
3.1.5
Hra
4.
Hry
4.1
Životní hry
4.2
Manželské hry
4.3
Sexuální hry
4.4
Hry podsvětí
4.5
Společenské hry
4.6
Hry v poradnách
4.7
Neškodné hry
5.
Scénáře
6.
Podstata terapeutických sezení podle Berna

Úryvek

“ Hry jsou soubory v podstatě opakovatelných postranních transakcí, mající přesně vymezený psychologický zisk. Postranní transakce znamená, že hráč předstírá určitou činnost, zatímco ve skutečnosti dělá něco jiného - do hry se zapojuje podfuk. A podfuk funguje jen tehdy, když existuje nějaká slabost, jíž se může zachytit, záminka nebo nějaký "ovladač", jako strach, chtivost, sentimentalita nebo předrážděnost, díky nimž může hráč získat nad respondentem převahu. Když je "oběť" lapena, hráč zapne určitý druh přepínače, aby tak dostal svůj zisk. Následuje okamžik zmatku a křížení, přičemž oběť se zatím snaží zjistit, co se stalo. Pak si oba hráči posbírají svoje zisky a hra je u konce. Zisk je vzájemný a sestává se z pocitů vzbuzených u obou účastníků. Tedy, hra musí obsahovat postranní transakce, musí docházet k šizení, po šizení následuje sepnutí přepínače, křížení a zisk.
Každá hra má svůj slogan nebo motto, podle kterého ji lze rozeznat, např. "Já se jen snažím pomoci", název hry je obvykle odvozen od sloganu - "Vrták", "Hra s ohněm", "Všeuměl".
Přehled konkrétních her je obsáhlý a zahrnuje více druhů her. Životní hry na rozdíl od jiných nabízejí větší příležitost k životní kariéře a mohou s větší pravděpodobností zasáhnout i do života poměrně nevinných diváků - např. "Alkoholik", "Dlužník", "Kopejte do mě", "Vidíš, k čemu jste mě dohnali !", "Počkej ty darebáku - já ti ukážu!" a další odvozené varianty. Téměř každá hra může tvořit základ rodinného a manželského života, ale některé z nich se lépe rozvíjí ("Kdyby nebylo tebe"), nebo se déle toleruje ("Frigidní žena") pod legální ochranou dohodnutých intimních vztahů. Manželské hry (také "Kout", "Soud", "Otrokyně", "Vidíš, jak se obětuji", "Drahoušek" a "Frigidní muž") se ovšem dají oddělit od sexuálních her ("Ať si to spolu rozdají", "Perverze", "Hra s ohněm" , "Hra s punčochou", "Kravál"). Ukojení pohlavního pudu je zde nahrazeno záměrným jednáním, které je vyvrcholením hry. Ve většině případů těchto her je iniciátorem žena.
"Ať si to spolu rozdají" využívá zásadně psychologii ženskou. Jejích dramatických vlastností s oblibou využívá většina světové literatury dobré i špatné. Může být romantickým manévrem, žena při něm vyprovokuje nebo vmanévruje dva muže k boji a slíbí jim, že se vzdá vítězi, když je utkání rozhodnuto, splní svůj slib a žije se svým druhem šťastně až do smrti. ASPRO jako obřad má sklon k tragice. Obecná zásada vyžaduje, aby spolu dva muži o ženu bojovali, ačkoliv ona sama si to nepřeje a sama už se dávno rozhodla. Zvítězí-li ten nepravý, ona si jej přesto musí vzít (ve hře se angažuje ovšem společnost). Nestojí-li o něj nebo je výsledkem střetnutí zklamaná, může jí to poskytnout značný prostor k rozvinutí dalších her, např. "Teď ho vezmu na hůl". Jako hra je ASPRO komická záležitost. Žena postaví dva muže proti sobě a zatímco se spolu rvou, uteče se třetím. Vnitřní i vnější psychologický zisk pro ni i jejího druha vychází ze stanoviska, že poctivá soutěž je leda pro hlupáky, a komický příběh, který spolu zažili, tvoří základ pro vnitřní i vnější sociální zisky.
Tvrdé formy sexuálních her, v nichž je iniciátorem muž, jsou buď na hranici zločinu nebo k němu vedou a patří do kapitoly o hrách podsvětí. Tady najdeme "Zloději a policajti", "Jak vzít roha", nebo "Teď ho vezmem na hůl". Další skupiny her - společenské hry ("To je hrozné, viďte", "Vrták"), hry v poradnách ("Sociální případ", "Psychiatrie", "Myslím to s vámi dobře"), nebo neškodné hry ("Odborník na dovolené", "Kavalír") jenom dokreslují šíři rejstříku této klasifikace strukturování času.
Hra "Vrták" je zdrojem každodenních drobných nepříjemností. Vychází z Dětského postoje "Jsem úplně k ničemu", který se může změnit v obranný Rodičovský postoj "Oni jsou úplně k ničemu". Z hlediska transakce je pro hráče důležité, aby dokázal platnost té druhé teze. Proto se Vrták necítí dobře v přítomnosti nového hosta, dokud neobjeví, v čem spočívá jeho vrtáctví.Nejtvrdší forma takové záležitosti se může stát totalitní politickou hrou, do které se vloží autoritářské osobnosti, s vážnými historickými následky.
Poslední klasifikace zahrnuje další extrém toho, k čemu může mezi lidmi dojít - intimitu. Oboustrannou intimitu můžeme definovat jako upřímný vztah bez her, kde dochází k vzájemnému dávání a braní bez jakéhokoliv využívání. Intimita může být i jednostranná, pokud jedna strana není zcela čestná a svého partnera využívá.
Sexuální aktivity široce nabízejí příklady pokrývající celé uvedené spektrum sociálního chování lidí. Může dojít ke stažení, mohou být součástí rituálu, mohou se dít během práce, stát se zábavou, hrou vzájemného využívání či aktem intimnosti.

D. Scénáře
Vedle výše uvedených forem společenského styku má každý člověk navíc podvědomý životní plán neboli scénář, podle kterého si strukturuje delší časové úseky, měsíce, roky nebo dokonce celý život, vyplňuje jej aktivitami, které podporují jeho scénář a přinášejí mu uspokojení, s přerušením pro období stažení či někdy intimními episodami.Scénáře se obvykle zakládají na dětských představách, ale u citlivějších, vnímavějších a inteligentnějších lidí se tyto představy jedna po druhé rozplývají, což vede k rozličným životním krizím. Někdy zoufalé pokusy o znovuzískání představ v pozdějším životě pak vedou k depresím či spiritualismu, zatímco opuštění veškerých představ vede k zoufalství."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 4,5 strany. Práce obsahuje schémata.
Výtah některých kapitol z knihy Eric Berne : Jak si lidé hrají, Svoboda Praha 1970 (překlad z orig. Games people play, N.Y. 1964).

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera761
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse