Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Erich Fromm: Strach ze svobody

Erich Fromm: Strach ze svobody

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce do předmětu Úvod do filozofie se zabývá dílem Ericha Fromma Strach ze svobody. V úvodu se seznámíme se životem spisovatele, poté následuje popis historicko-politického pozadí vzniku knihu. V práci se dále dočteme o Frommově názoru na svobodu nebo o procesu "individualizace". Poté následuje popis tří mechanismů úniku- autoritářství, destruktivity a konformismu. Autor zmiňuje i Frommovu snahu hledat pravdu.

Obsah

1.
Životopis Ericha Fromma
2.
Vznik knihy
3.
Svoboda ve Frommově pojetí
4.
Proces individualizace
5.
Zápas za svobodu v moderních dějinách
5.1
Tři mechanismy úniku
5.1.1
Autoritářství
5.1.2
Destruktivita
5.1.3
Konformismus
6.
Rozbor západní demokracie
7.
Hledání pravdy
8.
Použitá literatura

Úryvek

"Základ Frommova pojetí svobody tvoří myšlenka, že člověk je tvor společenský, který vyžaduje interakci s druhými lidmi. Lidé nemohou žít bez nějakého druhu součinnosti s druhými lidmi. V tomto pojetí se Fromm liší od Freuda, který se na člověka dívá jako na soběstačného jedince který vstupuje do interakce s jinými lidmi pouze když chce ukojit některý ze svých pudů. Fromm vychází z toho, že klíčem k psychologickému problému je specifický vztah jedince ke světu a ne jeho uspokojení (či frustrace) a také z předpokladu, že vztah mezi člověkem a společností není statický. Nejvyšší i nejnižší lidské pudy nejsou pevně určené a biologicky dané lidskou přirozeností; jsou výsledkem společenského procesu, který člověka utváří. Společnost má tedy jak funkci potlačovací (restriktivní), tak funkci tvořivou. Fromm si klade otázku, proč dochází v průběhu dějin ke změnám lidského charakteru; uvádí tezi o dynamismu lidské přirozenosti a některých složkách lidského charakteru, které jsou snadněji manipulovatelné a přizpůsobivější než jiné. Kromě primárních pudů, které musí být ukojeny (jídlo, spánek) uvádí Fromm další důležitou lidskou potřebu: zbavit se osamělosti. Podle Fromma lidská povaha není ani biologicky daný, ani vrozený souhrn pudů, ani souhrn kulturních vzorců, jimž se člověk hladce přizpůsobuje (jak se na to dívá behaviorismus), ale je produktem lidské evoluce, má své vnitřní mechanismy a zákonitosti. [1]
Fromm pozoruje vyčleňování jedince z původních vazeb v průběhu historie. Tento proces nazývá „individualizací”. Člověk ruší primární vazby, které mu poskytují bezpečnost a orientaci. Začíná se orientovat ve světě sám, hledá znovu bezpečí. Fromm celý proces přirovnává k individualizaci dítěte. Čím více dítě roste, tím více pátrá po svobodě a nezávislosti. S růstem svobody však může narůstat i osamělost a izolovanost. Proto jedinec hledá nové vazby, které ho mohou znovu svazovat. Člověk má pak mnohdy pocit bezmocnosti a hledá cesty k úniku. [2]
Počátek procesu individualizace Fromm datuje k přechodu středověku do renesance (konec 15. století). Ve středověku člověk nebyl svobodný v moderním smyslu tohoto slova, netrpěl však osamělostí a izolovaností. Měl určené místo, identifikoval se s určitou rolí v společnosti a to mu dávalo pocit bezpečí. Středověká společnost individuum nezbavovala svobody, protože pojem „individuum” v podstatě ještě neexistoval, vztah člověka k jeho světu se vyznačoval primárními vazbami. S nástupem renesance se struktura společnosti i osobnosti změnila, oslabila se jednota a centralizace. Vzrostlo množství kapitálu a ekonomická aktivita i konkurence. Bohatství se stalo ve společnosti nejdůležitějším prvkem. V renesanci byly položeny základní kameny kapitalismu. Idea „výkonnosti“ se stala jednou z největších ctností. Pro jedince přestalo existoval pevné místo v ekonomickém řádu, kapitál přestal být pro člověka služebníkem, stal se mu pánem. Svět ztratil omezení a zároveň nabyl na hrozivosti. Člověk je náhle ohrožován mocí neosobních sil, sil kapitálu a trhu. Nová svoboda je spjata s vytvořením hlubokého pocitu nejistoty, bezmocnosti, pochybností, osamocení a úzkosti. Má-li člověk úspěšně jednat, musí být tyto pocity potlačeny. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19435
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse