Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Esej na téma: Co je politika?

Esej na téma: Co je politika?

Kategorie: Politologie

Typ práce: Eseje

Škola: Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Esej nejprve charakterizuje politickou vědu, na jejímž základě poté předkládá teze jednotlivých autorů (Webera, Heywooda, Müllera, Janečka, Pitharta, Křižkovského a jiné). Zvláštní oddíl je věnován trojdimenzionálnímu pojetí politiky. Jednotlivé teze jsou komparovány a konfrontovány s názory autora.

Obsah

1.
Vznik politické vědy
2.
Pohledy jednotlivých autorů
2.1
Zahraniční autoři
2.1.1
Politika jako umění vládnout
2.2
Domácí autoři
2.2.1
Trojdimenzionální pojetí politiky
3.
Nejvhodnější pojetí politiky

Úryvek

"2.2 Domácí autoři

Autoři z domácího prostředí mají, stejně jako zahraniční kolegové, poněkud různé pohledy na definici pojmu politika. Proto bude autorovou snahou vysvětlení a nastínění jednotlivých tezí.
Politický proces, jež se objevil v dílech Václava Janečka, je neoddělitelně spjat s termíny vstupy a výstupy. Výsledkem politického procesu jsou rozhodnutí a nařízení, která jsou pro společnost závazná. Snaží se najít co největší shodu mezi obyvatelstvem a nenajde-li ji, jedná se o tzv. zpětnou vazbu. Ta je charakterizována jako něco, pomocí čehož společnost odráží své názory a nespokojenost s rozhodnutími a nařízeními. Tím vznikají nové vstupy, a tak se celý tento politický proces opakuje. „Pravděpodobně platí, že čím je větší svoboda ve společnosti, tím je větší účast občanů v politickém procesu.“ (Janeček 1996: 6) Čím větší participace společnosti v politickém životě je, tím hůře se v politickém procesu hledá konsenzus.
Dle Janečka je politický proces zaměřen na šest rozhodujících struktur, důležitých pro fungování politického procesu. Jednak to jsou zájmové skupiny, dále pak politické strany, masové sdělovací prostředky, legislativa, exekutiva a v neposlední řadě soudnictví. Pro udržení funkčního politického procesu je důležité uznávání politických autorit, tj. legitimita moci. Opět se tímto dostáváme k základnímu pojetí politiky, které ve svých dílech zmiňuje většina autorů.
Petr Pithart, bývalý český politik a předseda vlády, pojímá politiku jako „institucionalizovanou nejistotu“. Politika je vždy souhrnem pravidel, která ztěžují nebo znemožňují, aby při řešení konfliktu bylo nad nezbytnou míru používáno hrozby, přinucení, násilí, zastrašování, indoktrinace nebo dokonce holého násilí. Nepřipouští likvidaci jedné ze stran ve sporu, byť by se to dálo údajně ve jménu jednoty, pokroku a podobně. Skutečná politika ostatně ani nemá žádné velké ambice, pokud jde o míru žádoucí jednoty. Usiluje pouze o to, aby – jako kulturní a civilizující aktivita – byla zachována a reprodukována, a tomu podle konkrétních okolností podřizuje své metody (Pithart 1990: 77)
Pojem politika také může mít základ vymezení v historickém charakteru. V tomto smyslu se vyjadřuje dílo Karolíny Adamové a Ladislava Křížkovského. Téměř v každé etapě vývoje byl pojem politika v konfrontaci s nově dosaženými poznatky o politickém životě společnosti znovu korigován, doplňován a měněn. Jde o neustálý poznávací proces a jeho reflexi v lidském myšlení a chování, podmíněný zákony společenského vývoje a dialektikou každodenní praxe, jehož cílem je dosažení pravdy
o politice a o všem, co s ní souvisí (Křížkovský, Adamová 1997: 9)

2.2.1 Trojdimenzionální pojetí politiky

Nyní se pozastavme nad jednou z poměrně často zmiňovaných definicí politiky. I když se jedná o kapitolu s tezemi českých autorů, je zde nutné zmínit i dílo dvou německých spisovatelů.
Politiku lze vyjádřit pomocí tří úrovní, které se za pomocí angličtiny dají vyjádřit třemi různými slovy. Jedná se o polity (ústavní pořádek), politics (procesy tvorby politické vůle a rozhodování) a policy (politická pole). Pomocí těchto tří pojmů lze nahlížet do jednotlivých fází politického procesu a zasahovat do nich jako do jednotlivých disciplín, nikoli jako celku (Berg-Schlosser, Stammen 2000: 43).
Nyní se podrobněji podíváme na první z pojmů, a to polity. Jedná se o rámec, ve kterém se politika odehrává. Jde o normativní, ústavní a strukturální aspekty politiky. Pravidla, v nichž se politika odehrává, jsou určována ústavou a v neposlední řadě také tradicemi určitého národa. Polity také určuje „pravidla hry“ mezi institucemi a určuje vztah mezi institucemi (Fiala, Schubert 2000: 17–18).
Procedurální dimenze politiky, neboli politics, představuje proces, při kterém se vytváří nařízení a rozhodnutí. Musí přitom být brán ohled na různé zájmové skupiny, koaliční dohody atd. Zkráceně se jedná o to, co se děje uvnitř Polity (Fiala, Schubert 2000: 18).
Poslední dimenzí politiky v trojdimenzionálním pojetí je policy. Tato úroveň představuje různé nařízení a zákony, které se přímo týkají občanů a zasahují do jejich života. Jedná se o výstup politics, jehož je odrazem. Často je nazývána konkrétní politikou a obsahovou stránkou politiky (Fiala, Schubert 2000: 18–19)."

Poznámka

Jedná se o esej studenta politologie Univerzity Hradec Králové. V eseji jsou použity teze nejvýznamějších autorů politologické literatury. Jednotlivé teze jsou komparovány a konfrontovány s názory autora.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8996
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse