Etika

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, Bílovec

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z předmětu základy společenských věd na téma etika. Popisuje základy etiky, morálku či etiku náboženství.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základy etiky
3.
Morálka
4.
Mravy
5.
Etické pojmy
6.
Základní přístupy etiky
7.
Historický vývoj etiky
8.
Etika a náboženství

Úryvek

"• morálka, mravy, dobro, zlo, dějiny etiky
- etika vznikla v antickém Řecku, a to nejprve jako součást filozofie
- etika je filozofickou disciplínou, jejímž předmětem je morálka a hodnotící soudy o ní
- z řeckého éthos = zvyk, obyčej, charakter
- věda o mravech člověka, jeho morálním vědomí, jednání a svědomí
- z etiky se vydělila Ekologická (environmentální) etika → člověk v souladu s přírodou
Základ lidské etiky:
Desatero
- už z dob judaismu
- pokrývá kompletně „základní potřebu“ etiky
- neutrální návod na chování člověka
- kdyby dodržovali všichni – blaho na Zemi, ale dodržovat budou jen inteligentní lidé (1/3 populace)
- v Bibli – 2x (z důležitosti) – 2. Kniha Mojžíšova
- 5. Kniha Mojžíšova

1. V jednoho Boha věřit budeš
2. Nevezmeš jména božího nadarmo – lehkomyslné užívání slova
3. Pomni, abys den sváteční světil – komunikace s Bohem = jistota
4. Cti otce svého i matku sou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi – chování k rodičům -> utváření vzorce pro naše děti
5. Nezabiješ
6. Nesesmilníš – úcta k lásce mezi mužem a ženou
7. Nepokradeš
8. Nepromluvíš křivého svědectví
9. Nepožádáš manželky bližního svého
10. Nepožádáš statku bližního svého

• Morálka
- Z latinského mos, množné číslo mores = mrav ve smyslu zvyk, obyčej
- je soubor představ sdílených v určité společnosti a době o tom, jaké chování a smýšlení jednotlivého člověka i lidských skupin je dobré, jaké má být.
- rozdílná pro daný region, pro danou dobu
- určuje i to, co není dobré
- co je dobré pro mě, nemusí být dobré pro někoho jiného -> co je dobré?
- Kategorie – dobro, zlo, spravedlnost .. – snaha definovat všechny kategorie
- Nízká = převaha záporných rysů (lhaní, cizoložství, zlomyslnost, krádež…)
- Vysoká = převaha kladných rysů
typy morálky:
- hedonistická – plné dokonalosti dosáhneme, žijeme-li radostně, slastně
- endaimonistická – uměřenost v radostech a slastech, aby se nestaly samoúčelné a mírou
- asketická – odříkání si všech požitků
- altruistická – soucítění s druhými
- utilitaristická – základem je užitečnost, vychází z ní pragmatická (užitek je motivací)

• Mravy
- jsou dány společností a výchovou (rodina)
- liší se podle kraje, stupně společnosti, náboženství
- jsou to obvyklé vzorce chování členů dané skupiny ve vzájemných vztazích
- konkrétní projevy morálky


Mravy označují to, jak se lidé chovají, morálka shrnuje jejich představy, jak by se chovat měli a etika teoreticky vykládá tyto morální představy.
Etické pojmy:
dobro – nás rozvíjí a prospívá ostatním, může vyústit ve zlo
zlo – pro nás je zátěž, ostatním škodí, může být fyzické, mravní, vyvolává smutek, bolest
o Hranice mezi dobrem a zlem je tak nízká, že se někdy dá zcela pominout
o Dobro a zlo se navzájem doplňují
o D a Z jsou neobjektivní, dobro pro jednoho, může být zlo pro druhého"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28246
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse