Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etika a morálka - slovensky

Etika a morálka - slovensky

Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá problematikou etiky a morálky. Na začátku práce jsou uvedeny definice základních pojmů. Poté autor vysvětluje předměty zkoumání i cíle etiky a morálky. Pozornost je věnována popisu druhů morálky a názorům Fridricha Engelse, který se touto problematikou zabýval. Místo závěru krátce informuje o rozdílech mezi etikou a morálkou.

Obsah

1.
Pojem etika
2.
Cíl etiky
3.
Předmět zkoumání etiky
4.
Pojem morálka
5.
Morálka a chování člověka
6.
Typy morálky
7.
Fridrich Engels a jeho názory na morálku
8.
Etika verzus morálka

Úryvek

"...Postupne sa v etike začali rozlišovať dva druhy problémov: problematika toho, ako má človek konať (normatívna etika) a vlastné teoretické otázky o pôvode a podstate morálky. Vo všeobecnosti bolo toto rozdelenie historicky odôvodnené. V súčasnej buržoáznej etike sa však dovádza do úplného oddelenia teoretických a praktických úloh etiky, do protikladu medzi metaetikou a normatívnou etikou, pravdou a mravnosťou, morálkou a vedou. Z toho potom vyplýva, že ak si etika nárokuje vedeckosť, musí sa zriecť úlohy formulovať morálne problémy, alebo ak ostáva ,,praktickou filozofiou“ musí sa zriecť princípov vedeckého myslenia (formalizmus a iracionalizmus). Takáto formulácia problému dokazuje hlbokú krízu súčasnej buržoáznej etiky a robí ju v zásade neschopnou vedecky riešiť problémy morálky. Až marxisticko-leninská etika správne rieši otázku vzťahu etiky k jej predmetu – morálke. Vychádza z toho, že morálne princípy nestanovujú filozofi, ale vytvárajú sa v procese spoločenskej praxe ľudí. Odráža sa v nich životná skúsenosť mnohých pokolení. Etika zovšeobecňuje a systematizuje tieto princípy, vysvetľuje ich obsah. Nemôže sa však obmedziť iba na to. V celých predchádzajúcich dejinách ľudstva sa morálne predstavy ľudí formovali živelne vystupovali pred nimi ako neznámym spôsobom sformulované zákony, ktorých pôvod sa teoretici pokúšali vysvetliť len nepriamo (prispôsobovali ich autorstvo bohu, alebo ho odvodzovali z prirodzenej ,,podstaty človeka“). So vznikom vedeckej teórie rozvoja spoločnosti, ktorá odhaľuje aj zákony vývoja morálky, stala sa etika schopnou vedecky zdôvodniť morálne princípy, dokázať rozumnosť niektorých z nich a racionálne kritizovala iné. Nadobudla možnosť pomáhať ľudom uvedomele a cieľavedome vytvárať tie morálne predstavy, ktoré zodpovedajú ich historickým potrebám. Praktické riešenie tejto úlohy marxisticko-leninskej etiky sa stáva naliehavou nevyhnutnosťou v epoche budovania komunizmu. V marxisticko-leninskej etike možno vyčleniť niekoľko základných oblastí výskumu. Základ predmetu tvorí učenie o podstate morálky ako špecifického spoločenského javu a formy spoločenského vedomia, o úlohe morálky v živote spoločnosti, o zákonoch vývoja morálnych predstáv, ktoré odrážajú materiálne podmienky života ľudí o triednom charaktere morálky. Popri týchto všeobecných otázkach, ktoré formulujú historický materializmus, zaoberá sa etika aj špeciálnejšími otázkami. Predovšetkým analyzuje mechanizmus morálky a jej stránok podstaty morálnej činnosti, morálnych vzťahov a morálneho vedomia. Základné prvky morálnych vzťahov, vedomia a činnosti sa zovšeobecňujú a odrážajú v kategóriách etiky. Osobitnú oblasť tvorí skúmanie štruktúry morálneho vedomia a jeho rozličných foriem (logika jazyka morálky). V úzkej spätosti s uvedenými problémami sa skúmajú otázky podstaty morálnych hodnôt (axiológia). Etika sa zaoberá aj konkrétno-sociologickým výskumom morálky v rozličných typoch spoločnosti (deskriptívna etika). Len na základe riešenia všetkých týchto teoretických úloh je možné skutočne vedecké zdôvodnenie princípov komunistickej morálky, ktoré je hlavnou úlohou marxistickej normatívnej etiky. K úlohám marxisticko-leninskej etiky patrí aj skúmanie dejín etického myslenia minulosti a kritika súčasných buržoáznych etických učení. Výskum dejín etiky umožňuje kriticky si osvojiť bohaté ideové dedičstvo minulých storočí. Predmarxistická etika stála celkove na pozíciách historického idealizmu, morálne princípy odvodzovala zvyčajne z nejakého mimo spoločenského počiatku. V jej vývoji však prebiehal boj medzi otvorene idealistickými teóriami, ktoré videli základ mravnosti v božských prikázaniach, v absolútnej ideí alebo v ľudskom vedomí, a materialistickou tendenciou, v ktorej sa morálka redukovala na pozemský základ, na praktické záujmy a potreby ľudí. Každá nová spoločensko-ekonomická formulácia vytvárala nové teórie. Ako vo všetkých formách ideológie aj v oblasti etiky prebiehal stály boj medzi pokrokovými a reakčnými ideami. V teórii stále dochádzalo k vzájomným bojom rozličných typov etických teórií, ktoré riešili problémy stojace pred etikou diametrálne protikladne. Tieto protiklady boli obvykle krajnými a nesprávnymi hľadiskami."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20894
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse