Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Etika a právo - výpisky z přednášek

Etika a právo - výpisky z přednášek


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek o etice. Zabývá se pohledem etiky na právo, právní stát a právní normy. Zmíněny jsou filozofické nároky na kvalitu práva a správné fungování státu. Dále jsou charakterizovány lidská práva a jejich složky.

Obsah

1.
Právní stát
1.1.
Právní jistota
1.2.
Výkon státní (veřejné) moci je omezen zákonem
1.3.
Spravedlnost zákonů
1.4.
Dělba státní moci
1.5.
Vznik právního státu
2.
Vztah etiky a práva
2.1.
Právo z filosofického hlediska
2.1.1.
Řečtí filosofové
2.1.2.
Křesťanští myslitelé
2.1.3.
J. Locke
2.2.
Dělení práva
2.2.1.
Právo pozitivní
2.2.2.
Přirozené právo
2.3.
Vnitřní kvalita práva
2.4.
Právo x etika - rozdíly mezi nimi
3.
Lidská práva
3.1.
Základní lidská práva
3.2.
Politická práva
3.3.
Sociální a kulturní lidská práva
3.4.
Praktické problémy spojené s realizací lidských práv

Úryvek

"Vztah etiky a práva
- lidské jednání je regulováno několika typy pravidel:
1) právní normy - jsou vynutitelné
2) mravní normy - ne všechny jsou součástí práva a tedy vynutitelné
3) pravidla etikety = pravidla jednání ve společenském styku
Právo
= soubor právních norem
- otázka: co musí být v právu vždy zahrnuto, aby se dalo mluvit o právu?
a) řečtí filosofové
- Aristoteles: právo rozděluje na přirozené a právo ustavené lidmi
- přirozené právo má všude stejnou platnost a existuje nezávisle na souhlasu nebo nesouhlasu lidí
- přirozené právo je dáno řádem světa
- stoikové: lidé mohou přirozené právo rozumem poznat a mají podle něj žít

b) křesťanští myslitelé
- přirozené právo odvozují od Boha: přirozený zákon= lex naturalis se odvozuje od věčného zákona = lex aeterna (věčný zákon vše na světě řídí)
- přirozený zákon vzniká tak, že se rozumní tvorové na věčném zákonu podílí svým rozumem
- problém je v tom, že člověk se kvůli své hříšnosti nedokáže řídit přirozeným právem, proto musí být ustaveno pozitivní právo (je ve shodě s přirozeným právem, ale na rozdíl od něj je vybaveno sankcemi za porušení pozitivního zákona)

c) J. Locke
- přirozené právo vložil Bůh do řádu světa: týká se nedotknutelnosti lidského života, svobody a majetku
- ochrana přirozeného práva přechází ve státě vzniklém na základě společenské smlouvy na stát
- odtud evropské pojetí práva: platné zákony a ústava mají být v souladu s přirozeným právem: zákony nemají být závislé jen na vůli určité vlády
- zákonná vláda vždy ustavuje platné pozitivní právo tak, že je v souladu s přirozeným právem

Dělení práva
a) právo pozitivní
= objektivní právo, které se dá odvodit z platného systému právních norem (většinou psaných)
- co činí právo právem: právo činí právem zákonodárný proces, který je ukončen rozhodnutím zákonodárce a stanovením zákona
- není úplné: pozitivní právo nemůže zachytit všechny situace, které v reálném životě vznikají
- nemusí být ani nutně spravedlivé: obecně formulovaná právní norma může být u určité konkrétní aplikace považována za příliš tvrdou
- proto moderní právní řády připouštějí, aby se státní orgán aplikující platné právo od dikce právní normy odchýlil, pokud je to v souladu s účelem nebo duchem zákona a pokud to lépe vyhovuje obecně chápanému pojmu přirozeného práva nebo spravedlnosti
- v případě, že pozitivní úprava pro určitý právní případ chybí, státní orgán rozhodne podle analogie nebo na základě obecných principů daného právního řádu
- pozitivní právo se mění
- vynucování práva přísluší státu
- v ideálním případě by právní pravidla měla být vždy ve shodě s mravními pravidly"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozitivn%C3%AD_pr%C3%A1vo.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17477
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse