Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etika existencialismu

Etika existencialismu

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Opava

Charakteristika: Tato práce se zabývá etikou a morálkou existencialismu. Uvádí definici etiky, morálky a existencialismu. Charakterizuje existenci, její filozofii a předkládá existencialistický přístup J. P. Sartra. Na základě popisu čtyř momentů volby popisuje etiku existencialismu. V závěru seznamuje s morálkou existencialismu.

Obsah

1.
Etika
2.
Morálka
3.
Existencialismus
3.1.
Existence
3.2.
Filozofie existence
3.3.
Úvaha J. P. Sartra
4.
Etika existencialismu
4.1.
Analýza etické existence musí odhalit tyto čtyři momenty volby
4.1.1.
Dialektická struktura volby sebe sama
4.1.2.
Poměr dobra a zla k volbě sebe sama
4.1.3.
Svoboda jako nejvyšší statek
4.1.4.
Lidskou svoboda v poměru k rovnováze mezi estetickým a etickým
5.
Morálka existencialismu

Úryvek

"Etika existencialismu
K osvětlení této problematiky nám pomůže pár krátkých mott:
„ Jediným příkazem člověka je jednat svobodně a autenticky“
„Není žádný objektivní zákon, já ve své podstatě rozhoduji o morálnosti, ale za vše jsem zcela zodpovědný.“
„Nic nemůže být dobré pro nás, co není dobré pro všechny.“
„Jsme k svobodě odsouzeni – jsme jen tím, čím se sami učiníme.“
Jedinou kategorií ve stádiu etické existence je volba. Může se zdát, že i estetik volí, ale estetická volby není žádnou volbou. Estetickým vybíráním se nestane žádná osobnost tím, čím skutečně je. K tomuto kroku je nutná etická volba, a to ve svých čtyřech momentech. Analýza etické existence musí odhalit tyto čtyři momenty volby:
1) Dialektickou strukturu volby sebe sama
2) Poměr dobra a zla k volbě sebe sama
3) Svobodu jako nevyšší statek
4) Lidskou svobodu v poměru k rovnováze mezi estetickým a etickým
1) Kierkergaard překládá nápis na Apollonově chrámu v Delfách, ne jako „Poznej sebe sama!“, ale jako „Vol sebe sama!“. Tento imperativ zahání svobodného člověka, podrobeného zákonu konečnosti, do skutečnosti jeho existování. Akt volby sebe sama žije v rozporu. To, co je voleno (jako vlastní Já samo) tu je i není. Neexistuje jako např. rostlina po způsobu přírodního výskytu. Právě ze svobody se teprve utváří v to, čím to je. Zvolené Já samo se nevytváří, ale volí se. Existenciál volby sebe sama nemá povahu jsoucího rozporu, ale rozporu, jenž má být překonán. Ten dává vzniknout dvěma protichůdným pohybům. První se obrací zpět k bezprostřednímu Já, druhý míří k nepobývajícímu Já. Etická volba směřuje dozadu a usiluje o bezprostřední Já samo.
2) Volba sebe sama zahrnuje pravolbu dobra. Esteticky existující člověk nevolí mezi dobrem a zlem. Až etická volba strhává do rozhodování vlastní bytí a nese sebou rozlišení dobra a zla. Rozhodná volba rozdílu mezi dobrem a zlem chce dobro s vyloučením zla. Etická volba nevolí primárně mezi dobrem a zlem, ale odhaluje protiklad dobra a zla. A až potom lze mezi dobrem a zlem volit. V původní volbě volím sebe sama jako toho, kdo volí mezi dobrem a zlem.
3) Nejvyšší statek není něco obsahově určitého, co lze vymezit či vybrat. Jen kdo existuje esteticky, hledá definitivní štěstí. Všichni etikové od Aristotela po Kanta, ale vidí v takových definic štěstí nedokonalosti. Estetické statky si samy nestačí, protože nesplňují požadavek, aby byly dobré bezpodmínečně a bez omezení. Pokud se tato existence upne na nějaký takový statek, stane se závislou. Jediný statek, který je dobrý o sobě a pro sebe, je svoboda.
4) Měli bychom si položit otázku: Jak dosáhneme rovnováhy mezi estetickým a etickým při utváření osobnosti? Taková rovnováha je výsledkem dvou protichůdných procesů izolace a kontinuity. K tomu, aby se osobnost dostala do rovnováhy, je třeba opačného pohybu. Etik hledá historickou identitu. Přechodem od izolace ke kontinuitě se člověk stává sociální bytostí, není jí bezprostředně od přírody. Teprve pouty přátelství a manželství se prokazuje určením osobní svobody. "

Poznámka

Práce čerpá rovněž z následujících zdrojů: http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika; http://obcanska-nauka.blogspot.com/2008/07/existencialismus.html.
Slezská univerzita, Filozoficko – přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18140
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse