Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etika, morálka a náboženství v americkém politickém životě: vznik a vývoj

Etika, morálka a náboženství v americkém politickém životě: vznik a vývoj

Kategorie: Politologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve formě souvislého textu zkoumá některé aspekty etiky a morálky v americkém politickém životě, jež dává do souvislosti s oddělením náboženské autority a veřejné aktivity typickým už pro první roky existence státu. Stručně postihuje obsah pojmů morálka a etika a vykresluje působení protestantismu a osvícenského deismu na formování amerického vnímání náboženství a jeho vztahu k veřejné sféře. Odraz těchto faktorů v etice je pak spatřován v pozitivním morálním ohodnocení vlastního rozumu a odmítání vnější autority.

Obsah

1.
Úvod: Kořeny americké demokracie
2.
Definice pojmů
2.1.
Etika
2.2.
Morálka
3.
Počátky Spojených států amerických
3.1.
Vliv protestantismu
3.2.
Vliv osvícenského deismu
4.
Vytlačování náboženství z veřejného života
5.
Závěr: dopady v pojetí etiky a morálky v politickém životě

Úryvek

"Obraťme se nyní k vlastním počátkům americké kultury. Po rozchodu se svou "vlastí" Anglií v roce 1776 rozvíjelo třináct původních zámořských kolonií dále své společné anglosaské dědictví důsledně postavené na anglickém "všeobecném právu" ("common law"), jazyce a protestantismu. Pocit, že se kolonie musí spoléhat jen samy na sebe, už dříve silně podpořila jejich izolace - vždyť Anglie byla vzdálená šest týdnů plavby po moři - a to jen za těch nejpříznivějších podmínek!
Z této triády práva, jazyka a náboženství nelze ani dostatečně zdůraznit ohromný vliv protestantismu ve všech jeho proměnlivých výrazech. Během koloniálního období (1607 - 1776) byli Američané - až na malé výjimky - hluboce prodchnuti známou reformační zásadou práva na "svobodu svědomí"; proto také výrazně upřednostňovali soukromou zbožnost před oficiální bohoslužbou či rituálem. Mnohem snadněji také přijímali bohatství jako znamení božské přízně či blahovůle. A tak nesmíme pustit ze zřetele fakt, že tato "protestantská etika" přežívá v americkém politickém, společenském i obchodním životě dodnes.
Ačkoli většina ze třinácti kolonií vznikla původně jako uprchlické osady pro "disidenty" z institucionalizované anglikánské církve, chci zde poznamenat, že většina Američanů ještě v předvečer revoluce (1776) anglikánské farnosti a faráře finančně podporovala. Tento způsob náboženské patronace však nepřežil import velikého evropského hnutí - osvícenství - a Thomase Jeffersona, jeho největšího amerického propagátora.
Thomas Jefferson tento otevřený občanský vztah k anglikánské církvi (záhy překřtěné na Americkou episkopální církev) ve svém rodném státě Virginii otevřeně a úspěšně napadl. Brzy nato James Madison, další Virgiňan, tento princip odluky církve od státu vtělil do americké ústavy. Od té doby na toto téma vznikají stále nové diskuse a spory.
Při psaní Prohlášení nezávislosti čerpal Jefferson významně z jazyka a idiomů, ale především z filozofie svých racionalistických současníků. Zajisté by souhlasil, že existuje Bůh, jehož přítomnost lze příležitostně připustit - dokonce i na ražbě dolaru! Ale tento Bůh (či spíše princip božství) musí být rozumně odlišen od Boha Ježíše Krista a křesťanské tradice. Především však platí: "Důležité je vzít na vědomí, že poznání v každém případě začíná (ne u biblického zjevení), ale poznáním sebe sama. Výchozím bodem jsem já, nikoli Bůh... a ospravedlněním poznání (a veškeré lidské činnosti) je rozum, nikoli Bůh." Autonomie člověka vůči Bohu (tak, jak ji Jefferson předkládá) musí být zcela jednoznačně potvrzena.
Americká záliba ve "vnitřním náboženství", nyní ještě doplněná osvícenským deismem, se tak stala vzorcem pro americké občanské náboženství. Toto nenáročné krédo založené na vzdáleném, nicméně vždycky blahovolném Stvořiteli - Demiurgovi se trochu kuriózně odráží i v Jeffersonově vlastní knize Nového zákona, kde je červeným inkoustem pečlivě opravena každá zmínka o jakémkoli zázraku v životě Ježíše Krista. Bůh, či lépe, Bůh Otců zakladatelů, byl nutně paradoxní - měl být sice rozumně ctěn, ale jen s minimem veřejného kultu.
Následující americké dějiny tuto tezi dále potvrzují. V roce 1826 stát Massachusetts po dvou staletích jejího dominování ve společnosti definitivně rozpustil svou vlastní kongregacionalistickou církev. A pak se začal proces, který je populární dodnes - proces odstraňování Boha ze všech aspektů politického života. Za všechny podobné boje zmiňme slavný případ P. Anthony Kohlmanna, TJ, který byl ve snaze donutit ho, aby prozradil obsah svátosné zpovědi, postaven ve 20. letech minulého století před newyorský soud. Po těžkém zápolení byl - k nespokojenosti mnohých - nakonec osvobozen."

Poznámka

Důležité momenty textu jsou zvýrazněny podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22562
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse