Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Etika odpovědnosti a etika životního prostředí - výpisky z přednášek

Etika odpovědnosti a etika životního prostředí - výpisky z přednášek

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto výpisky z přednášek se zabývají etikou odpovědnosti a na ni navazující etikou životního prostředí. Popisují východiska obou směrů, hlavní myšlenky a uvádí důležité představitele.

Obsah

1.
Etika odpovědnosti
1.1
Vývoj přístupů
1.2
Kant
2.
Soudobá etika odpovědnosti
2.1
Levinas, Jonas
2.2
Moderní technická civilizace
3.
Etika životního prostředí
3.1
Technologická moc
3.2
Vývoj technologické moci
3.3
Změny v lidském myšlení v období novověku
3.4
Vznik matematické přírodovědy
4.
Dnešní problémy (ekologická krize – příčiny)
5.
Povrchová ekologie
6.
Hlubinná ekologie
6.1
Leopold Naess

Úryvek

"Etika životního prostředí
- téma ŽP zařazeno do etiky nedávno – až od 70. let 20. století
- dříve bylo předmětem etiky pouze lidské jednání ve vztahu k druhým (u světské etiky), ve vztahu k bohu (u náboženské etiky)- kvůli růstu technologické moci se rozšířil dosah lidského jednání a vznikla potřeba zahrnout do etiky jednání člověka ve vztahu k přírodě- dříve mohl člověk ovlivnit jen své bezprostřední okolí, důsledky jeho jednání byly pouze lokální a časově omezené- díky rozšíření technologické moci mají důsledky lidského jednání větší prostorový i časový dosah: důsledky jsou globální a týkají se jak současné, tak budoucí generace, které se ještě nenarodily
- nutnost zahrnout vztah člověka k přírodě do etiky: aby byl zajištěn život v budoucnosti
technologická moc- představuje jeden z ústředních pojmů etiky ŽP, výrazný fenomén dnešní doby- založena na vědění: čím víc víme, tím více roste technologická moc- s růstem technologické moci roste okruh, kde se projevují důsledky lidského jednání- problém spočívá v tom, že nejsme schopni rozpoznat všechny důsledky použití technologické moci v rámci našeho jednání- bez použití tech. moci mohl člověk snadno odvodit možné důsledky svého jednání- dnes: s růstem tech. moci neroste naše vědění o dlouhodobých důsledcích užívání technologické moci- proto čím méně víme o možných důsledcích, o to odpovědněji bychom měli tech. moc užívat (viz princip odpovědnosti v EU) vývoj technologické moci 1) před obdobím novověku- smyslem lidského vědění bylo rozpoznat řád přírody, aby člověk mohl najít své místo v rámci tohoto řádu a žít v souladu s přírodou- vědění - vědění nepředstavovalo moc, jen umožňovalo člověku zařadit se do řádu přírody a žít s ní v harmoniii- člověk byl obyvatelem, ne dobyvatelem přírody
2) změny v lidském myšlení v období novověku- mají dopad na dnešní chování lidí vůči ŽP a vedou k současnému zhoršování stavu ŽP a) F.Bacon: „Vědění je moc.“: vědění slouží k tomu, aby člověk měl nad přírodou a druhými lidmi větší moc než dříve- člověku je dáno právo přírodu využívat dle svých potřeb b) R. Descartes- člověk jako bytost myslící (res cogitans) není součástí přírody, je z ní vyčleněn- příroda představuje pouhý předmět (věc rozprostraněnosti = res extensis), který má člověk k dispozici- člověk už není obyvatelem, ale dobyvatelem přírody
c) vznik matematické přírodovědy- vytvořeny matematické metody popisu přírodních skutečností: předpokladem rozšíření technologické moci- matematická přírodověda vytvořila prostředky pro přesný popis skutečnosti, díky tomu je možné formulovat obecné zákonitosti, vysvětlovat děje a stavy: to umožňuje předvídat děje a stave- díky tomu můžeme do budoucích dějů účinně zasahovat: to je spojeno se zrodem technického způsobu myšlení
- člověk je schopný vyvolávat takové děje, které by se normálně neuskutečnily (př. páka: žena je schopna zvednout lokomotivu)- tím roste moc člověka
- A. Comte: „Vědět, abychom mohli předvídat a abychom měli moc"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17445
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse