Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etika v manažerské práci

Etika v manažerské práci

Kategorie: Psychologie, Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce / rešerše na téma Etika v manažerské práci. Jako zdroje byly použity zdroje pouze českého a slovenského původu. Práce se v úvodu zabývá jak osobností manažera a jeho funkcemi, tak problémem etiky na pracovišti či externími vztahy.

Obsah

1.ÚVOD………………………………………………..2 2.MANAŽER…………………………………………..3
3.ETIKA V MANAŽERSKÉ PRÁCI………………..7
4.
ZÁVĚR……………………………………………….5

Úryvek

"Tato práce je věnována tématu etiky v manaţerské práci. Jako zdroje jsou pouţity relevantní knihy o managementu českých a slovenských autorů, odborné internetové články stejně jako články publikované v časopisech. Na úvod práce je nutné vymezit klíčové pojmy jako manaţer, leader, etika a firemní kultura. Od toho se dostaneme ke sloţité struktuře etiky v managementu. Práce vychází z předpokladu, ţe největším problémem etiky v manaţerské práci je proces rozhodování, ve kterém mnohdy dochází k etickému problému honby za ziskem na úkor zaměstnanců. Dalším hlediskem, kterým se hodlá zabývat je vzájemná etika manaţerů k sobě, ke společnosti a ke svým nadřízeným. Zaměřuje se spíše na vyhledání relevantních poznatků k méně rozsáhlému tématu, neţ popisu co nejvíce etických dilemat a problémů v práci manaţerů.
~ 3 ~
2. MANAŽER Na úvod si definujeme pojmy vztahující se k osobnosti manaţera. Manaţer je osoba, která řídí organizaci či její části, a mezi její funkce patří činnosti jako řízení lidí, komunikace, plánování, organizování a kontrola odvedené práce. V rozsahu svých úkolů a pravomocí se manaţeři dělí na liniové, střední a vrcholové. Horák (2008) tvrdí, ţe „manaţer je řídicí pracovník a je současně také v roli řešitele problému. Jedna z jeho povinností je hledat efektivní způsoby řešení úkolů a volit variantní řešení problémů. Manaţer v běţném rozhodovacím procesu, kdy řeší opakované problémy, pouţívá tzv. programové rozhodnutí. Výsledky řešení ojedinělých, nestrukturovaných problémů, se nazývají neprogramová rozhodnutí.“ Vodáček (2001) tuto definici doplňuje a dodává, ţe „manaţer je především profese - a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek (útvarů, kolektivů), včetně tvůrčí účasti na jejich tvorbě a zajištění. Vyuţívá při tom kolektiv spolupracovníků.“ Jednodušeji popisuje osobnost manaţera Lojda (2011) a říká, ţe „manaţer je člověk, který dosahuje stanovených cílů s lidmi a prostřednictvím nich.“ Dále tvrdí, ţe se podstatou liší excelentní manaţeři od těch běţných díky několika důleţitým vlastnostem, které se odráţejí na jejich práci. Jde především o pozitivní hodnoty ve vztahu k sobě samému, vztahu k lidem, vztahu k práci a vztahu k hodnotám a ke světu."

Poznámka

VŠAPSY

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28437
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse