Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etika v mezinárodním obchodě

Etika v mezinárodním obchodě

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem

Charakteristika: Autorka práce uvažuje o mravnosti a morálce z pohledu etiky obchodu. Zahrnuje zde morální zásady a normy, které usměrňují chování ve světě podnikání. Zmiňuje, jak se tento předmět (obor) vyvíjel v ČR i ve světě. Nabízí argumenty, které etiku obchodu obhajují, i ty, které tvrdí, že skloubit maximalizaci zisku se službou veřejnosti je rozporuplné. Čtenář je rovněž seznámen s termínem etický kodex. Kodex českého managera je zde přiblížen prostřednictvím zásad vydaných Českou managerskou asociací.

Obsah

1
Etika a morálka - definice
2.
Etika obchodu
2.1
Vymezení tematiky (předmětu)
2.2
Slučitelnost etiky a podnikání
3.
Etika obchodu v praxi
3.1
Etické dokumenty
3.1.1
Etické kodexy
3.1.1.1
Pozitiva a negativa
3.1.1.2
Kodex českého managera
3.2
Společenská odpovědnost obchodu
3.2.1
Henry Ford
3.2.2
Argumenty proti odpovědnosti obchodu
3.2.3
Argumenty pro odpovědnost obchodu
4.
Použitá literatura

Úryvek

Etika obchodu je ve světě chápána jako součást etiky, jejímž základem je judaisticko-křesťanské desatero. Její hlavní úlohou je hledání rovnováhy mezi ekonomickými zisky a společenskými důsledky. Proto je tato část etiky kontroverzní a při řešení konkrétních problémů neexistuje jednotný přístup. Vyskytuje se mylná představa, že podniky se chovají morálně postupují-li podle litery zákona. Není však na světě zákon, který by dokázal určit, zcela přesně a univerzálně definovat, co je etické a co není. V průmyslově vyspělých zemích s právními tradicemi řeší stát prostřednictvím zákonů pouze základní problémy. Přednost mají morální zásady a pravidla obchodu, jejichž dodržování si vynucuje konkurenční boj.
Na to, jestli jsou slučitelné etika a obchod, se vyskytují protichůdné názory. Přetrvává stále mezi veřejností názor, že podnikání = (rovná se) nemorální. To podporuje i tvrzení, že „etika nemá nic společného s ekonomikou a ekonomika nemá nic společného s etikou“. Oproti tomu například vedoucí pracovníci významných amerických korporací prohlašují: „vyplatí se chovat eticky“. Slučitelnost a propojenost ekonomiky a etiky si uvědomíme, když poznáme, že se obě zabývají týmž, i přes jejich odlišnost. Každé obchodní rozhodnutí s sebou nese etické prvky. S ohledem na to, že obchod se považuje za izolované úsilí s hodnotami odlišnými od hodnot okolní společnosti, je úkolem etiky obchodu tento obecný pocit odstraňovat. Základem pro etiku obchodu jsou poctivost a spravedlnost.

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let probíhaly četné diskuse o etice obchodu. Mnoho společností vydalo nové etické dokumenty, které patří do jedné ze tří základních kategorií: firemní kréda, etické kodexy a deklarace hodnot.

Deklarace hodnot: prohlášení společnosti, kterým se hlásí k zájmu o kvalitu svých výrobků a služeb, o bezpečí zákazníků a o problémy svých zaměstnanců.
Firemní krédo: vytyčuje etickou odpovědnost organizace vůči zainteresovaným; jedná se o několik odstavců formulujících etický postoj organizace. Kréda nejsou obvykle dostatečně přesná pro velké nadnárodní společnosti s rozdílnými divizemi.
Etický kodex: nejrozšířenější několikastránkové brožury obsahující detailní diskusi etických postojů. Je to typický produkt anglosaského světa.

Již v padesátých letech přijalo etické kodexy 15% velkých amerických společností, v šedesátých letech jich již bylo 40%. Centrum pro etiku na Bentley College našlo v roce 1986 kodexy u 93% dotazovaných velkých společností. Analýza kodexů amerických korporací provedená na konci 80. let odhalila tři hlavní principy platných kodexů:
1. Organizace má být dobrým a spolehlivým občanem.
2. Je nutné vystříhat se všeho nezákonného nebo nesprávného, co by mohlo poškodit organizaci.
3. Je třeba chovat se dobře vůči zákazníkovi."

Poznámka

Seminární práce z předmětu Zahraniční obchod. Univerzita J.E. Purkyně, FSE, Ústí nad Labem.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17837
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse