Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etiketa v mezinárodním obchodě

Etiketa v mezinárodním obchodě

Kategorie: Obchodní jednání

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem

Charakteristika: Seminární práce pojednává o etiketě v mezinárodním obchodě. Přičemž je myšlena etiketa coby pravidla společenského chování, což autor vysvětluje v úvodní části práce. Dále se snaží odpovědět na otázky, proč jsou názory na etiketu různé, a jaký smysl mají normy společenského chování. Poté se autor zamýšlí nad důležitosti profesionality ve všech oblastech života, především však v podnikání. Jsou představena obecná pravidla, jak by se měl obchodník chovat jak v komunikaci verbální, tak i neverbální. Nechybí ani pravidla pro pracovní styk. Vše doplňují rady v oblasti oblékání se zaměřením na seriózní obchodní a podnikatelskou činnost.

Obsah

1.
Pojem etiketa
2.
Normy společenského chování
3.
Profesionalita společenského chování v podnikání
4.
Obecná pravidla chování v podnikání
4.1
Chůze
4.2
Komunikace a gestikulace
4.3
Hlasité projevy
4.4
Sezení a stání
4.5
Kouření
4.6
Tělesná hygiena
4.7
Pozdrav
4.8
Představování
4.9
Oslovování a titulování
5.
Pravidla pro pracovní styk
5.1
Vizitky
5.2
Telefonický styk
5.3
Elektronická pošta a jiný písemný styk
5.4
Dorozumívací jazyk
6.
Oblékání
7.
Literatura

Úryvek

"I po politických změnách v roce 1989 se mnoho lidí domnívalo, že si v oblasti společenského styku mohou dovolit skoro vše. Uvolněné mravy, vulgárnost a neochota podřídit se základním normám jsou u mnoha lidí spojeny s uplynulým předdemokratickým obdobím. Lidé, kteří se neumějí chovat nebo se tak chovat nechtějí, to nevyžadují od druhých. Mimo své prostředí mají ztíženou pozici, protože nebudí důvěru a je obtížné s nimi komunikovat a není ani příjemné s nimi jednat. Naproti tomu jsou skupiny lidí, kteří si současnou nepříliš příznivou situaci v oblasti „slušného chování“ uvědomují. Toto poznání pramení z několika příčin. Jednou je konfrontace daleko většího počtu lidí se zahraničím než dříve a zjištění, že u nás po formální stránce osobního a obchodního styku hodně chybí. Částečně je příčinou i nástup nové generace podnikatelů nebo pracovníků firem tuzemských i zahraničních., kteří se nikdy v dřívější praxi ani ve škole s pravidly společenského styku nesetkali. Obě tyto skupiny zjistili, mnohdy k svému překvapení, že pro určité situace platí daná pravidla. Jejich znalost a vědomé nebo nevědomé nedodržování snižují každého v očích těch, kteří je znají – a nemusí to být pouze zahraniční obchodníci. Řada našich pracovníků se může dostat do trapných situací v důsledku zdánlivé maličkosti, třeba proto, že neví, kdy kdo komu podává ruku jako první.

Lze tedy hovořit o renesanci společenského chování i u nás? V jistém smyslu ano. Vedle nošení fraků na plesech je možné renesanci spíše pozorovat jinde. Řada firem, podniků i podnikatelů si uvědomují, že je co zlepšit a cílevědomě usilují o to, aby se svým chováním a jednáním nelišili od svých zkušenějších, ale nikoli jen zahraničních partnerů.

V mnoha oblastech života, od politiky a ekonomiky po sport, se vyžaduje profesionalita. Tou však vedle znalosti věcné problematiky a při styku se zahraničím i znalosti jazyka musí být i profesionalita ve vystupování, ve způsobu jednání. V seriózním podnikání je totiž nutno vycházet z toho, že pro formální stránku styku mezi lidmi určitá pravidla platí, že je nezbytné je znát a v praxi se samozřejmostí používat. Týkají se vzhledu, chování, pozdravu, představování, oblékání, stolování i dalších věcí. Pokud je jednotlivec, který se stýká s určitým druhem lidí, v podnikání nedodržuje, vystavuje se nutně tomu, že jej daná společnost prostě mezi sebe nepřijme. Dobrý obchodník by je měl ovládat kvůli získání sebejistoty. Jejich bezchybné ovládání jim umožňuje také využíváním nuancí dávat partnerovi nebo protivníkovi najevo libost či nelibost s jeho jednáním věcným i formálním. Být hrubým se naučí téměř každý, ale jemnosti společenského styku, pro život v určitém prostředí nezbytné, vyžadují znalosti a hlavně praxi. Jejich prostřednictvím se dá leccos získat."

Poznámka

Seminární práce z Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústní nad Labem, předmět Zahraniční obchod.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2380
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse