Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etologie živočichů – vrozené a získané chování - didaktická analýza učiva

Etologie živočichů – vrozené a získané chování - didaktická analýza učiva

Kategorie: Pedagogika, Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o didaktickou analýzu učiva biologie. Autorka seminární práce se zaměřila na etologii živočichů, na vrozené a získané chování. V teoretické části představuje obsah učiva. Informuje o časově tematickém plánu, cílech a klíčových pojmech učiva. Důraz je kladen na mezipředmětové souvislosti, hlavní vyučovací metody a formy výuky, i materiálně didaktické prostředky. Aplikační část uvádí strukturu vyučovací hodiny, i písemné opakování v podobě vyhotoveného písemného testu, včetně odpovědí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část – obsah učiva – jednotlivá témata a jejich hodinová dotace
2.1.
Časově tematický plán
2.2.
Cíle
2.2.1.
Cíle vědomostní
2.2.2.
Cíle dovednostní
2.2.3.
Cíle postojové
2.3.
Klíčové pojmy učiva
2.3.1.
Tři základní směry výzkumu chování zvířat
2.3.2.
Etologie
2.3.3.
Chování živočichů
2.3.4.
Chování obranné
2.3.5.
Chování komfortní
2.3.6.
Rozmnožovací chování
2.3.7.
Sociální chování
2.3.8.
Komunikace živočichů
2.3.9.
Získané chování
2.4.
Mezipředmětové souvislosti
2.5.
Hlavní vyučovací metody
2.5.1.
Informačně – receptivní metody
2.5.2.
Reproduktivní metody
2.5.3.
Metoda problémového výkladu
2.5.4.
Metody slovní
2.5.5.
Metody názorně demonstrační
2.6.
Hlavní formy výuky
2.6.1.
Hromadná a frontální výuka
2.6.2.
Projektová výuka
2.6.3.
Skupinová výuka
2.7.
Materiálně didaktické prostředky
2.7.1.
Zobrazení a znázornění předmětů a skutečností
2.7.2.
Textové pomůcky
2.7.3.
Pořady a programy prezentované didaktickou technikou
2.7.4.
Výukové prostory a jejich vybavení
3.
Aplikační část
3.1.
Téma
3.2.
Cíle
3.3.
Struktura vyučovací hodiny
3.3.1.
Metody motivační
3.3.2.
Metody expoziční
3.3.3.
Metody fixační
3.3.4.
Metody hodnocení a klasifikace – diagnostické
3.4.
Písemné opakování
4.
Diskuse a závěr

Úryvek

"Časově tématický plán – zvolila bych dvě hodiny výuky + 1 hodinu praktická cvičení (referáty na téma etologie živočichů, promítání filmů a diapozitivů)

Důležité je i vhodné vybavení učebny – PC (notebook), připojení na internet, dataprojektor.


Cíle
 Cíle vědomostní
- Studenti by měli mít povědomí o historii etologie a jejích představitelích
- Měli by být schopni stručně definovat pojem etologie tzn. co a koho zkoumá, čím se zabývá
- Měli by umět definovat chování, chápe rozdíly mezi chováním vrozeným a získaným
- Následně by měli studenti dokázat rozdělit chování na jednotlivé typy
- Měli by umět tyto typy a demonstrovat na příkladech.
- Při pozorování určitého savce dokáží zařadit a vysvětlit způsoby jeho chování.
- Obecně je mým cílem podat žákům větší množství, zajímavějších poznatků (spojených s názornou demonstrací) než jím nabízí učebnice
 Cíle dovednostní
- Měli by být schopni chápat výrazové prostředky jednotlivých zvířat
- Dokáží rozlišit chování vrozené od získaného,
- Studenti budou umět rozpoznat vnitrodruhovou komunikaci
- měli by být schopni na základě biotopu předpokládat výskyt konkrétních druhů a naopak
- samostatně vyhledávat potřebné informace v literatuře a na internetu
- spolupracovat ve skupině, řešit problémové situace
- operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí
- formulovat a vyjadřovat myšlenky a názory v logickém sledu
- utvářet si komplexnější pohled na přírodní jevy

 Cíle postojové
- Docílit toho aby si studenti více všímali dění kolem sebe
- Získají tak i pozitivní vztah ke zvířatům, jelikož budou lépe chápat jejich projevy
- Pochopit důvod existence určitých projevů a jejich smysl v životě
- Získat pozitivní vztah ke zvířatům a přírodě vůbec

Klíčové pojmy učiva
 Tři základní směry výzkumu chování zvířat
- Ruský fyziolog I.P.Pavlov – koncepce podmíněného reflexu
- Behaviorismus – výzkum chování v umělých podmínkách na laboratorním potkanu
- Výzkum životních projevů zvířat v přirozených podmínkách (Konrád Lorenz)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17219
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse