Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evaluace efektivnosti škol

Evaluace efektivnosti škol

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce pojednává o neustále se rozvíjející oblasti pedagogické evaluace – evaluaci efektivnosti škol. Vysvětluje základní pojmy související s touto tématikou a seznamuje s evaluací efektivity alternativních a inovativních škol. Věnuje se srovnávání těchto zařízení, stanovení indikátorů a zabývá se komparativními výzkumy alternativních a standardních škol. Na závěr uvádí příklad takového výzkumu z České republiky, v němž se porovnávaly vzdělávací výsledky studentů státních a nestátních gymnázií.

Obsah

1.
Úvod
2.
Evaluace efektivnosti škol
2.1
Přístupy k vymezení efektivnosti škol
2.2
Faktory přispívající k efektivnosti školy
2.3
Charakteristika úspěšné školy
3.
Evaluace efektivity alternativních a inovativních škol
3.1
Úvod
3.2
Kvalita a efektivnost alternativních škol – problematika komparace a stanovení indikátorů
3.2.1
Ukazatele edukačních procesů
3.2.2
Ukazatelé vystihující prostředí škol
3.2.3
Ukazatelé vystihující rodinné prostředí
3.3
Evaluace efektivity inovativních škol
3.4
Komparativní výzkumy alternativních a standardních škol
3.4.1
Příklad výzkumu Česká republika – Srovnání vzdělávacích výsledků studentů státních a nestátních gymnázií
4.
Použitá literatura

Úryvek

"4. Komparativní výzkumy alternativních a standardních škol
Komplexní srovnávací výzkumy (komparace) alternativních a nealternativních škol, které by postihovaly větší počet relevantních parametrů kvality či efektivnosti, jsou prováděny jen velmi zřídka, a to jak v důsledku vysokých finančních nákladů, tak náročnosti realizace výzkumu. Průcha (1996) zmiňuje výzkum provedený v USA (Coleman, Hoffer, Kilgore, 1982), který byl publikován v knize Výkon střední školy: Srovnání veřejných, katolických a soukromých škol. Výzkumný vzorek tvořilo 893 veřejných škol, 84 katolických škol a 27 soukromých škol (celkem 58 728 žáků 10. a 12. ročníků).
Tyto školy byly srovnávány z řady hledisek:
• sociální a ekonomická struktura žáků – rasová a etnická příslušnost, ekonomický status rodin, začlenění handicapovaných žáků do škol, aj;
• pedagogická vybavenost škol – učební plány a nabídky různých vyučovacích předmětů, složení a velikost učitelských sborů, materiální vybavenost školních budov a učeben, aj.;
• fungování daných škol – chování a postoje žáků, úroveň disciplíny, mimoškolní aktivity žáků, aj.
Ze získaných dat vyplývá, že v kognitivních vzdělávacích výsledcích dosahují žáci katolických a soukromých škol lepší úrovně než žáci škol veřejných. Soukromé a katolické školy vytvářejí disciplinovanější a lépe řízené edukační prostředí než školy veřejné (více domácích úkolů, učitelé více kontrolují učební pokroky v soukromých a katolických školách než ve veřejných školách). Soukromé školy poskytují žákům více možností pro sportovní a jiné mimo-vyučovací činnosti než veřejné školy či katolické. Soukromé školy mají také příznivější poměr počtu žáků a učitelů (6 žáků na 1 učitele) než školy veřejné a katolické (15-16 žáků na 1 učitele). Soukromé školy jsou však selektivní z hlediska ekonomického, rasového i náboženského statusu žáků. Žáci těchto škol pocházejí z rodin s vyššími příjmy než žáci ve školách veřejných. I počet černošských žáků je výrazně menší než na školách veřejných a katolických. Tyto výsledky byly však částí odborné veřejnosti kritizovány zvláště proto, že výzkum nebral dostatečný zřetel na rozdíly ve vstupních charakteristikách škol (rodinné prostředí žáků). Tyto nekontrolovatelné faktory tak mohou vysvětlovat, proč soukromé školy dosahovaly lepších výsledků (Průcha, 1996).
V opakovaném srovnávacím výzkumu (Coleman, Hoffer, 1987) amerických veřejných a neveřejných škol byly analyzovány tytéž školy jako v předchozím výzkumu, nicméně s několikaletým časovým odstupem. Mohla se tudíž porovnat životní dráha a úspěšnost studentů, kteří absolvovali soukromou nebo veřejnou střední školu. Výzkum se tedy dostal až k hodnocení vzdělávacích efektů, které jsou předpokladem pro komplexní hodnocení efektivnosti škol. Komparativní šetření se zaměřilo i na vliv komunity – části veřejnosti, která je v nějakém vztahu ke škole. Jeden z důvodů, proč dosahují neveřejné školy v USA lepších výsledků, spočívá v existenci tzv. funkční komunity, specifické skupiny rodičů a občanů, která se školou spolupracuje, podporuje ji a má zájem na školní úspěšnosti všech žáků.
Z výsledků vyplývá, že studenti neveřejných středních škol (nekonfesní, konfesní, katolické) častěji projevují aspirace pro další studium, častěji dokončují studium na střední škole, častěji se zapisují na VŠ (college), častěji ji i dokončují a dosahují při studiu na college lepších výsledků než studenti z veřejných středních škol. Na výzkumném vzorku se prokázala souvislost se socioekonomickým zázemím studentů. Podíl studentů, jejichž rodiče mají vysokoškolské vzdělání, je ve veřejných školách 12%, v katolických 24%, v soukromých školách 36%. Dále se zjistilo, že neveřejné školy nabízejí větší množství studia cizích jazyků a teoretických předmětů než školy veřejné. Také bylo potvrzeno, že studenti soukromých škol dosahují lepší úrovně vzdělávacích výsledků než studenti ve veřejných školách. Nicméně z hlediska přírůstků, dosahovaných ve vzdělávacích výsledcích, je patrné, že v některých složkách vzdělávání jsou tyto přírůstky podobné ve veřejných a katolických školách, jinde dokonce vyšší ve veřejných než v soukromých školách. Z těchto důvodů proto nelze jednoznačně tvrdit, že veřejné školy jsou zcela horší než školy církevní nebo veřejné."

Poznámka

Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd, předmět Pedagogická evaluace

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20136
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse