Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Evidence majetku, inventarizace

Evidence majetku, inventarizace


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na evidenci majetku a inventarizaci majetku.

Obsah

1.
Evidence dlouhodobého majetku
2.
Inventarizace majetku

Úryvek

"V dlouhodobém majetku má firma vloženo mnoho peněz a majetek slouží firmě mnoho let.

- Evidence majetku slouží pro: - Kontrolu majetku
- Odepisování
- Pro získání úvěru
- K prodeji firmy
- K úhradám škod na majetku pojišťovnám

- Evidenci provádíme na inventárních kartách

- Inventární karta musí obsahovat: - Inventární číslo
- Způsob odepisování
- Odpisy v jednotlivých letech
- Vstupní cenu
- Stručný technický popis
- Datum pořízení majetku
- Způsob vyřazení

Inventarizace majetku

- Je to činnost, při které se zjišťuje, zda stav majetků a závazků v evidenci odpovídá skutečnosti
- Inventarizace se řídí zákonem o účetnictví
- Inventura je zjišťování skutečného stavu

- Členění: 1) Povinná: - Řádná ( ke dni účetní uzávěrky 31.12 )
- Mimořádná ( při změně osoby odpovědné za majetek )

2) Dobrovolná: - Úplná ( Kontrolujeme veškerý majetek )
- Částečná ( Kontrolujeme vybrané druhy majetku)

- Termíny inventarizace jsou určené zákonem o účetnictví a probíhají většinou k 31.12

- Etapy: 1) Příprava inventarizačních prací: - Sestavuje se plán prací
- Stanovuje ho vedoucí organizace a vyhlašuje v předstihu
- Určuje se jedna ústřední inventarizační komise
- Sestavuje se jedna a více dílčích inventarizačních komisí

2) Provedení vlastní inventury: - Fyzicky
- Dokladově
- Kombinovaně

3) Vyhotovení inventarizačních soupisů: - Vyhotovují se nejméně ve dvou etapách: 1) V době provádění fyzické inventury
2) K 31.12 kdy provedeme opravy a změny
- Musí být podepsané odpovědnou osobou
- Na závěr se provádí inventarizační zápis"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54232249f0a2e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Evidence_majetku_inventarizace.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse