Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Evropa v období raného středověku - maturitní otázka 1/6

Evropa v období raného středověku - maturitní otázka 1/6

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka seznamuje se situací v Evropě v období raného středověku. Popisuje průběh stěhování národů, představuje dobové říše a také věnuje pozornost Francii a Anglii. Informuje o tehdejším uspořádání společnosti, postavení náboženství, významných panovnících i bitvách. Následující maturitní otázku naleznete zde Evropa v raném novověku - maturitní otázka 2/6

Obsah

1.
Stěhování národů
2.
Franská říše
3.
Byzantská říše
3.1.
Vývoj Byzance v 7. – 11. století
4.
Arabská říše
4.1.
Arabská expanze
5.
Sámova říše
6.
Velkomoravská říše
6.1.
Politika
7.
Francie
8.
Anglie
9.
Východofranská říše
9.1.
Saská dynastie – Ottonská dynastie
9.2.
Salská dynastie – Franská
9.3.
Dynastie Štaufů

Úryvek

"Franská říše
(486 – 843)
- nejsilnější germánský kmen
- 2 skupiny podle osídlení, ze začátku však fungovali jako jeden kmen
o repnáští F = 3. st. – pravý břeh Rýna (Lotrinsko, Lucembursko)
o sulští F = 3. st. – S Francie, Belgie, J Nizozemí
- stát = zakladatelé pravděpodobně nepatřili k náčelníkům, ale vojákům s vysokou funkcí
- říši ovlivnilo římské impérium svou tradicí

Merovejci (486-751)
- zakladatelé státu + Chlodvík
- přišli z pohanských kultur (křesťanství)
- přijetí křesťanství - jako monoteistické náboženství nahrává státní formě
o nejdůležitější odkaz antiky pro středověk
o průběh kristianizace – nutno uvěřit, křest, usilování o přijetí dalšími lidmi
o vedeno zdroji – iroskotští mniši + galorománští mniši
o představitelé – Columbar (poučil Franky, zakládal kláštery), Winfrid (sv. Bonifác)
- správa říše
o panovník vládne z koně (objíždí říši)
o falc = králův dvůr (rozmístěny po zemi) – pěstování plodin pro krále, atd.
o správní okrsky
- hrabství – na původním území Franků, v čele hrabata
- vévodství – na germánském území dobytém Franky, v čele vévodové
- marky – nový správní celek na okraji říše, bylo zde hodně vojáků (jejich úkolem byla obrana a ochrana), předsunuté území Franské říše do cizího území, později se měnily na markrabství
- aristokracie - dvě skupiny
o provinční (romanizovaná → neřímský původ)
o vojenská (germánský původ) - z ní skutečná středověká šlechta
o vytváření nové vrstvy obrněných jezdců (rytířů) – odměnou za službu půda do osobního držení = léno
o privilegovaná vrstva králových družiníků
- právní normy
o nejstarší kodifikace práva – Sálský zákoník (Lex Salica) – poč. 6. stol.
o římské právo + germánské zvykové právo
- CHLODVÍK (486-511)
o zakladatel Merovejců
o přijal křest v roce 507
o rozšiřování území: Alamánie, zpoplatnil Burgundy, J Gálie – větší stát
o pol. 6. st. – Chlodvíkovi synové nebyli schopni se dohodnout na vládě, tak došlo k rozdělení státu
- DAGOBERT (629-639)
o dal stát zase dohromady
o expanze na V (týkalo se i území Bohemanů) – neúspěch roku 631 v bitvě u Wogastisburgu (Sámova říše se ubránila – Frankové však šli stále na východ)
o síla Merovejců upadá – nebyli schopni udržet říši v celku
o rozdělena na 3 části – Neustrie, Austrie, Burgundsko
o lidé ze dvora se prosazovali do vlády a vyšších funkcí
o majordomus – občas větší moc než sám vládce"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22037
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse