Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Evropa v raném novověku - maturitní otázka 2/6

Evropa v raném novověku - maturitní otázka 2/6

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka popisuje situaci v Evropě v období raného novověku. Seznamuje s tehdejším vztahem ke kultuře, zmiňuje se o významných umělcích a jejich dílech. Rozebírá historické události v jednotlivých evropských zemích, zabývá se tak například průběhem reformace, absolutismem ve Francii, Španělsku i Skandinávii a také se rozepisuje o třicetileté válce a jejich důsledcích. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Evropa v období raného středověku - maturitní otázka 1/6 a následující zde Vývoj v Evropě v první polovině 19. století - maturitní otázka 3/6.

Obsah

1.
Renesance a humanismus
2.
Reformace
2.1.
Příčiny
2.2.
Reformace v Německu
2.3.
Nepokoje v Německu
2.4.
Švýcarská reformace
2.5.
Reformace v Anglii
2.6.
Šíření reformace
2.7.
Protireformace
3.
Uherský stát v 15. a 16. století
4.
Habsburský absolutismus ve Španělsku
5.
Přechod k absolutismu ve Francii
6.
Anglie v 1 století
7.
Počátky samoděržaví v Rusku
8.
Třicetiletá válka (1618-1648)
8.1.
Válka česko-falcká
8.2.
Válka dánská
8.3.
Válka švédská
8.4.
Válka francouzská
8.5.
Pokles velmocenské pozice Španělska
8.6.
Mírová jednání
8.7.
Důsledky války
9.
Vrchol a úpadek absolutismu ve Francii
10.
Španělsko za Bourbonů
11.
Absolutismus ve Skandinávii
12.
Svatá říše římská po třicetileté válce
13.
Prusko po třicetileté válce
14.
Polsko po třicetileté válce
15.
Anglie v 18. století
16.
Baroko
17.
Rokoko
18.
Klasicismus a empír
19.
Rozvoj vědy a techniky v 17. a 18. století

Úryvek

"- Itálie: Dante Alighieri - florentský básník a politik; spis Monarchia (O jediné vládě), italsky psaný duchovní epos Božská komedie (snaha o celý obraz světa) s prvky středověkými i renesančními; Francesco Petrarca - básník a historik, naděje na sjednocení Itálie, návrhy ke Karlu IV., výzvy k přesídlení do Říma (zamítnuto); autor citově pravdivých a jazykově dokonalých básní opěvujících milovanou Lauru (Zpěvník) - vzor milostné poezie; Giovanni Boccacio - prozaik; autor 100 novel v Dekameronu (celistvý obraz pozemského života, otevřenost výpovědi, konfrontace se zásadami křesťanské morálky a Božích přikázání, ale i pocit ohroženosti člověka, nejistoty a blízkosti smrti); Lodovico Ariosto (Zuřivý Roland), Torquato Tasso (Osvobozený Jeruzalém) - přechod k baroku
- Francie: básník François Villon - první prokletý básník; prozaik François Rabelais - výsměch scholastice; autor kritických esejí Michel de Montaigne
- Španělsko: literatura spojená s nástupem zlatého věku, rozvoj dramatu; Lope de Vega - prozaik; autor filosofického románu Miguel de Cervantes y Saavedra - Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (zesměšňuje neužitečné a přežité rytířství, vytváří věčný lidský typ smutného i směšného hrdiny); pikareskní román Lazarillo z Tormesu
- Portugalsko: Luis de Camões - básník a dramatik; epos Lusovci (objevná cesta Vasco da Gamy)
- Anglie: Geoffrey Chaucer - obraz soudobého života (Canterburské povídky); rozkvět alžbětinského divadla; William Shakespeare - vyjadřuje složité lidské povahy a osudy; historická dramata (Jindřich VI., Julius Caesar), tragédie (Hamlet, Macbeth, Král Lear), pohádkové komedie (Sen noci svatojánské) hry se současnými náměty (Kupec benátský, Othello)
- Německo: úzké sepětí s reformací (Luther, Müntzer), rozkvětem měšťanstva a lidové literatury (pověst o Faustovi)
- divadlo: vliv antických tragédií (Seneca) a komedií (Plautus, Terentius); v 16. stol. tzv. učené komedie, italská lidová improvizovaná komedie (commedia dell’arte); hledání divadelního prostoru - přenos produkce do interiéru; nové žánry - karnevalové komedie, balety a opera
- hudba: v chrámové hudbě tzv. literátská bratrstva; světská hudba na zámcích, v domácím prostředí šlechty a měšťanstva (madrigal, šanson); pestré nástrojové obsazení (žestě, loutny, klávesy)

Reformace
Příčiny reformace
▪ Evropa byla na přelomu 15. a 16. stol. zbídačená po mnoha letech bojů (Stoletá válka, husitské bouře, boje v Itálii, reconquista ve Španělsku, turecká expanze), situace byla ještě zhoršena morovou epidemií
▪ lidé žili v nejistotě, jejich náboženský názor byl narušen díky zesvětšťování a korumpování církve (svatokupectví, velkolepá výstavba chrámu sv. Petra (peníze na stavbu byly vymáhány od všech křesťanů po celé Evropě, příjmem měly být i odpustky, do Říma se však dostala pouze malá část zisku, odpustky měly být původně určeny na boj proti Turkům, to se však nestalo, což věřící šokovalo)
▪ symbolem úpadku církve se staly zejména papežové Alexandr V. (Borgio) a Julius II., kteří se pokusili o vytvoření dědičných držav pro příbuzné na úkor církve

Reformace v Německu
▪ zejména proti svatokupectví a nemravnosti církve se postavil německý augustiniánský eremita Martin Luther, který roku 1517 (téhož roku Lev X. obnovil prodej odpustků), vyvěsil na svém kostele ve Wittenbergu 95 tezí "K objasnění moci odpustků" (zkritizoval a odmítl v nich prodej odpustků), Luther dále zastával názory, že: jediným zdrojem víry je Bible k níž by měli mít přístup všichni křesťané, spasení přináší pouze víra v Boha, kněžský úřad může zastávat každý zodpovědný křesťan, všichni křesťané mají zodpovídat za své činy jen Bohu (O svobodě křesťanské – „kněžství všech věřících, jsme kněží, a jsme tedy víc než pouzí králové, protože kněžství nás činí hodnými stanout před Bohem a modlit se za ostatní“, kněží nejsou výlučnými prostředníky mezi bohem a člověkem, jsou nadbyteční, to už se jednalo o útok na celý církevní (episkopální) systém, ne jen na nešvary v něm, Luther kritizoval i kněžský celibát (žena je stvořena, aby pomáhala muži, „nemá být sám“), Lutherovy myšlenky se šířily rychle zejména díky knihtisku"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22038
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse