Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropská bezpečnostní strategie a postoj SR k ní - slovensky

Evropská bezpečnostní strategie a postoj SR k ní - slovensky

Kategorie: Evropská unie, Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato odborná esej se zaměřuje na Evropskou bezpečnostní strategii a postoj Slovenska k ní. Skládá se ze tří částí. První se zabývá charakteristikou a analýzou Evropské bezpečnostní strategie (EBS) jako hlavního strategického dokumentu v oblasti bezpečnosti. Popisuje klíčové hrozby, kterým čelí Evropská unie (terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, regionální konflikty, neúspěšné fungování státu, organizovaná trestná činnost), strategické cíle a jejich důsledky pro EU. Druhá část popisuje Zprávu o vykonávání Evropské bezpečnostní strategie – Evropa v měnícím se světě, jako doplňku pro EBS z roku 2003. Zpráva Strategii hodnotí a upozorňuje na nutnost její revize. Poslední, třetí část pak charakterizuje postoj SR k Evropské bezpečnostní strategii.

Obsah

Úvod
1.
Európska bezpečnostná stratégia
1.1.
Kľúčové hrozby
1.2.
Strategické ciele
1.3.
Dôsledky pre Európu
2.
Správa o vykonávaní európskej bezpečnostnej stratégie –
zaistenie bezpečnosti v meniacom sa svete
3.
Postoj Slovenskej republiky
Záver
Zoznam bibliografických odkazov

Úryvek

"1.1 Kľúčové hrozby

Európska bezpečnostná stratégia definovala 5 kľúčových hrozieb, ktorým čelí Európska únia a sú nimi (EBS, 2003):
• terorizmus
• šírenie zbraní hromadného ničenia
• regionálne konflikty
• zlyhanie fungovania štátu
• organizovaná trestná činnosť
Terorizmus možno pokladať za jednu z najzávažnejších hrozieb nielen pre Európsku úniu, ale pre celý svet. V dnešnej dobe je koordinovanosť európskeho boja proti terorizmu nevyhnutnosťou. Európska bezpečnostná stratégia upozorňuje i na fakt, že Európska únia je nielen cieľom pre mnohé teroristické skupiny, ale často krát je i ich základňou.
Šírenie zbraní hromadného ničenia označuje Európska bezpečnostná stratégia ako najväčšiu hrozbu. Táto hrozba sa týka ako jadrových, tak i biologických a chemických zbraní. Za najtragickejší scenár považuje Európska bezpečnostná stratégia prípad, ak by sa zbrane hromadného ničenia dostali do rúk teroristickým skupinám.
Regionálne konflikty priamo i nepriamo ovplyvňujú záujmy a bezpečnosť Európskej únie, ohrozujú regionálnu stabilitu, ale i menšiny, ľudské práva a základné slobody. Práve tu Európska bezpečnostná stratégia poukazuje na to, ako sa rozličné hrozby prelínajú a to takým spôsobom, že vznik jednej hrozby môže mať za následok vznik inej. Regionálne konflikty môžu byť príčinou šírenia zbraní hromadného ničenia a môžu vyústiť do terorizmu, či zlyhávania štátu.
Zlyhávanie fungovania štátu. Ide najmä o štáty, kde vládne korupcia, kde sú slabé inštitúcie, neschopné vykonávať svoju funkciu. Veľmi známy príklad je Afganistan za vlády Talibanu.
Organizovaná trestná činnosť je poslednou hrozbou definovanou v Európskej bezpečnostnej stratégii a ktorej hlavným cieľom je Európa. Trestná činnosť ako obchodovanie s drogami, ženami, zbraňami a nelegálnymi prisťahovalcami je často spájaná so slabými štátmi, kde sa finančné výťažky z takejto činnosti použijú na financovanie štátnych štruktúr.

1.2 Strategické ciele

V druhej časti Európska bezpečnostná stratégia definuje 3 strategické ciele, ktoré by Európska únia mala sledovať k zaisteniu svojej bezpečnosti (EBS, 2003). „Myslieť globálne a konať lokálne“ (EBS, 2003, str.6) je základným heslom k naplneniu týchto cieľov.
Prvým cieľom je reagovať na hrozby, ktorý čelí Európska únia. Vzhľadom na tieto hrozby, ktoré nie sú čisto vojenského charakteru, a preto nikdy nemôžu byť riešené čisto vojenskými prostriedkami, musí Európska únia prijať preventívne opatrenia v rannom štádiu s využitím všetkých nástrojov, ktoré má k dispozícii. Európska bezpečnostná stratégia upozorňuje na fakt, že práve v súčasnej dobe globalizácie môžu byť i vzdialenejšie a naoko banálne hrozby bezprostredným nebezpečenstvom.
Druhým strategickým cieľom, ktorý definuje Európska bezpečnostná stratégia je budovanie „zóny bezpečnosti a stability“ v susedstve. Európska bezpečnostná stratégia poukazuje na to, že problémy susediacich štátov, sú nepriamo i problémami Európskej únie. Na strane jednej, integrácia štátov východnej Európy zvyšuje bezpečnosť Európskej únie, avšak na strane druhej ju tak približuje ku problémovým oblastiam. Je veľmi dôležité, aby Európska únia podporovala stabilitu vlád, bezpečnosť a demokratické princípy v regiónoch nachádzajúcich sa na juh a východ od Európskej únie. Snáď najväčšou prioritou, na ktorú je kladený dôraz je vyriešenie palestínsko-izraelského konfliktu, ktorý je nebezpečenstvom nielen pre Európu, ale pre celý svet.
Posledným a snáď najdôležitejším cieľom Európskej únie definovaným v Európskej bezpečnostnej stratégii je medzinárodný poriadok založený na účinnom multilateralizme. K tomu je potrebné dobré fungovanie medzinárodných organizácií a rešpektovanie pravidiel medzinárodného poriadku. Kľúčovú úlohu plní Organizácia spojených národov, ktorá je „nositeľom zodpovednosti“ za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a z toho vyplýva aj jedna z hlavných priorít, ktorou je jej posilnenie, aby bola schopná plniť a efektívne vykonávať svoje povinnosti. Popri podpore kľúčových inštitúcií ako napríklad Rady Európy, OBSE, Svetovej obchodnej organizácii (WTO) a Medzinárodného trestného súdu je pre Európu dôležité budovať transatlantické partnerstvo s USA...."

Poznámka

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22097
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse