Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Evropská integrace - výpisky ze skript

Evropská integrace - výpisky ze skript


Kategorie: Evropská unie, Světová ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto výpisky ze skript se zabývají evropskou integrací. Nejdříve definují integraci, poté v časové posloupnosti informují o historii této integrace. Práce se dále seznamuje s legislativou EU a rozhodovacím procesem, institucemi EU a vnitřním trhem. Dále charakterizuje politiky EU a rozpočet. Věnuje se nejen udržitelnému rozvoji, externalitám a globálnímu řešení environmentálních otázek, ale také environmentální politice EU.

Obsah

1.
Integrace
1.1.
Stupně integrace
2.
Historie evropské integrace
2.1.
Struktura ESUO (Evropské společenství uhlí a oceli)
2.2.
EUROATOM (Evropské společenství pro atomovou energii)
2.3.
Postoj VB k integraci
2.4.
ESVO - (EFTA) - Evropské sdružení volného obchodu.
2.5.
Krize evropského integračního procesu
2.6.
Britský problém
2.7.
Pilíře EU
2.8.
Kodaňská kritéria
2.9.
Agenda 2000
3.
Legislativa EU a rozhodovací proces
3.1.
Komunitární právo
3.2.
Unijní právo
3.3.
Legislativní procedury
3.3.1.
Procedura konzultací (slyšení)
3.3.2.
Procedura spolupráce
3.3.3.
Procedura spolurozhodování
3.3.4.
Procedura souhlasu
3.3.5.
Procedura schvalování rozpočtu
4.
Instituce EU
4.1.
Evropská rada
4.2.
Rada ministrů
4.3.
Jednání rady
4.4.
COREPER
4.5.
Evropská komise
4.6.
Komitologie
4.7.
Evropský parlament
4.7.1.
Struktura evropského parlamentu
4.7.2.
Parlamentní výbory
4.8.
Evropský soudní dvůr (ESD)
4.9.
Evropský účetní dvůr
4.10.
Poradní orgány EU
5.
Vnitřní trh EU
5.1.
Nejdůležitější opatření celní unie
5.2.
Bílá kniha o vnitřním trhu
5.3.
Jednotný evropský akt a vnitřní trh
5.4.
Základní ekonomické svobody
5.5.
Hospodářská a měnová unie
5.6.
Evropský měnový systém
5.6.1.
Koncepce Hospodářské měnové unie
5.6.2.
Konvergenční kritéria
5.7.
Evropský systém centrálních bank
6.
Politiky EU
6.1.
Společná obchodní politika
6.2.
Společná zemědělská politika
6.3.
Společná dopravní politika
6.4.
Regionální politika a strukturální fondy
6.5.
Strukturální fondy
6.6.
Sociální politika
7.
Rozpočet EU
7.1.
Příjmy rozpočtu
7.2.
Výdaje rozpočtu
7.3.
Finanční perspektivy
8.
Udržitelný rozvoj a externality
8.1.
Externality (externí efekty)
8.2.
Trvale udržitelný rozvoj (setrvalý rozvoj)
8.3.
Zásady trvale udržitelného rozvoje
8.4.
Velmi slabá udržitelnost - extrém
8.5.
Funkce přírodního prostředí pro udržitelný rozvoj
8.6.
Problematika indikátoru HDP
8.7.
Ekologická stopa
9.
Globální řešení environmentálních otázek
9.1.
Globalizace
9.2.
Kjótský protokol
10.
Environmentální politika EU
10.1.
Principy ekologické politiky EU
10.2.
Příroda a biodiverzita - ochrana jedinečného zdroje
10.3.
Trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů a hospodaření s odpady

Úryvek

"Postoj VB k integraci
Rezervovaný, v průběhu 50. let se tento postoj začal měnit. VB předtím exportérem uhlí a oceli, rozvinutý jaderný program a vysoká úroveň zemědělství. Integrace VB nenabízela možnosti, jako zemím kontinentální Evropy. Preferovala zónu volného obchodu.

1960 ESVO - (EFTA) - Evropské sdružení volného obchodu. Mimo VB do sdružení vstoupilo Dánsko, Norsko, Švédsko, Rakousko, Švýcarsko a Portugalsko. Cílem je vybudování volného obchodu – týkala se pouze průmyslových výrobků a nezaváděla společný postup vůči třetím zemím. Odstraňování cel se netýkalo zemědělství a rybolovu. Západní Evropa se dostala do fáze, kdy vedle sebe existovala dvě hospodářská seskupení : šestka EHS a sedmička EFTA.

Krize evropského integračního procesu
Po nástupu prezidenta de Gaulla začala Francie měnit svůj postoj v evropských společenstvích i v NATO. Navrhovala představu tzv. Evropy národů. Snaha obchodit postavení Francie coby světové velmoci.

1961 VB přehodnotila svoji zahraniční politiku, žádost o členství v EHS – také Irsko, Dánsko, Norsko.
Rozšířené Společenství bylo nakonec zamítnuto francouzským vetem v roce 1963.

1963 krize Společenství – stažení francouzkých představitelů z Rady a důležitých výborů – činnost zablokována.

1966 Lucemburský kompromis – zachování textu základních smluv, ale možnost uplatnit při hlasování v Radě faktické veto.

I přes krizi 60. let dohodnuto zjednodušení komunikace v rámci Společenství – Slučovací smlouva z roku 1965 – tři samostatná společenství označována jako Evropská společenství, která spravuje jedna Komise a jedna Rada. Smlouva vstoupila v platnost 1. 7. 1967.

1. 1. 1973 První rozšíření. Evropská šestka se rozrostla o VB, Irsko, Dánsko na devítku. Norsko zamítlo vstup. Problémy spojené s členstvím se brzy projevily ve VB.

1.1. 1981 Druhé rozšíření. Členem ES se stalo Řecko.

Britský problém
VB má nevýhodnou pozici. Revize rozpočtovaných pravidel na summitu ve Fontainebleau v roce 1984. Výsledná dohoda zajišťovala návrt 66% britského příspěvku zpět do VB."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.strediskoczuhk.cz/doc/eiee2005.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16869
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse