Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropská politika a hospodářství v období 1918 -1947

Evropská politika a hospodářství v období 1918 -1947

Kategorie: Historie, Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech se zabývá hospodářskou, sociální a politickou situací v Evropě v období 1918 až 1947. Soustřeďuje se na historické mezníky Československé republiky. Uvádí výrazné reformy z oblasti hospodářské, finanční a politické. Dále se věnuje událostem 30. let v Německu a závěru druhé světové války.

Obsah

1.
Založení Československé republiky
2.
Versailles a mírová konference
3.
Československo a hospodářské reformy
4.
Hlavní politické strany v Československu
5.
Krize 30. let
6.
Německo v období 30. let
7.
Konec druhé světové války
8.
Obnovené Československo - třetí republika
9.
Počátek studené války

Úryvek

"• Hospodářský, sociální a politický chaos na konci 1. svět. Války vytvořil ideální podmínky pro nástup krutých diktatur.
• Demografické důsledky války a epidemií byly ve většině Evropy katastrofální. Nejvíc to platilo o Francii – ve válce ztratila více než čtvrtinu mladých mužů → populační pokles v celém meziválečném období a statisíce invalidů.
• S koncem války se hroutily tři velké říše – ruská, osmanská a habsburská (a čtvrtá, německá prošla zásadní změnou). Na jejich místě vzniklo mnoho malých států.
• Díky nestabilní politické situaci v střední Evropě vznikaly vážné hospodářské a sociální problémy. Vlády se snažily opatřit prostředky tím, že začaly tisknout nové peníze → vysoká míra inflace (Německo, Rakousko, Maďarsko, Polsko). Spolu s velkou nezaměstnaností byla příčinou hluboké sociální krize.
• Do popředí se dostává komunismus.
• 28. října 1918 založení Československé republiky. Prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk. Prozatím byla ponechána v platnosti rakousko-uherská i zemská legislativa.
• Národnostní struktura ČSR: Češi 51%, Němci 23,4%, Slováci 14,5%, Maďaři 5,5%, Rusíni, Ukrajinci a Rusové 3,4%, Židé 1,3%, Poláci 0,5% a ostatní 0,4%. Celkem bylo sečteno v roce 1921 13,6 milionů obyvatel.
• 18. 1. 1919 se konala ve Versailles (Paříži) mírová konference. Hlavním problémem, který se řešil, byl osud Německa. Tři nejvýznamnější muži byli americký prezident Woodrow Wilson, francouzský premiér Georges Clemenceau a jeho britský protějšek David Lioyd George. Nejvíce bolestivé pro Německo byly teritoriální ztráty. Bylo zbaveno naprosté většiny ozbrojených sil, nesmělo Vlastin některé druhy těžkých zbraní včetně tanků, žádná letadla a jen minimum velkých lodí. Reparační komise nakonec stanovila sumu 132 miliard zlatých marek (33 miliard dolarů).
• Díky Edvardu Benešovi, se zvýšilo mezinárodní postavení Československa v Evropě.
• Na konci války v roce 1918 se prakticky rozložil přídělový systém, bylo mnoho nezaměstnaných, propukla pandemie španělské chřipky, nastalo předražování nedostatkových potravin na černém trhu. Propukly „hladové bouře“. Československo mělo ale v téhle situaci určité výhody: představovaly jednu z průmyslově nejrozvinutějších oblastí. ČSR si z rakousko-uherské monarchie „odnášela“ 60 – 70% její průmyslové výroby. Dále se ČSR podařilo zabránit hyperinflaci a stabilizovat měnu. Autorem projektu byl Alois Rašín. Nechal zavřít hranice a jejich obsazení vojáky, aby se do země nedostaly zahraniční hroutící se peníze. Zamezil tak inflačnímu vývoji u nás.
• V roce 1919 začala pozemková reforma. Šlo hlavně o šlechtické velkostatky a církevní pozemky, které se dále přerozdělovaly. Zcela dokončena nebyla.
• 29. února 1920 byla přijata Ústavní listina Československé republiky. Ústava formálně zakotvovala demokratický charakter státu. Oddělovala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc – inspirace u Francie. Státním jazykem se stala čeština a slovenština.
• Zákonodárnou moc vykonávalo Národní shromáždění, sestávající z Poslanecké sněmovny (300 poslanců) a Senátu (150 senátorů). Obe komory se volily v přímých a všeobecných volbách (ženám bylo volební právo přiznáno již v roce 1918).
• Do roku 1923 vybředla Evropa z poválečné krize a nastoupila zhruba sedmileté období hospodářské konjunktury. Přesto se valná část zemí i v této příznivé době potýkala se strukturálními problémy související s nezvládnutým přechodem na mírovou výrobu a opožděným zaváděním moderních technologií. Celá výrobní odvětví trpěla nevytížeností kapacit a oborovou nezaměstnaností, což snižovalo poptávku po ostatních produktech a celkově přispívalo ke stagnaci. Hlavním problémem zemědělské výroby byla po celé meziválečné období nízká cena zemědělských produktů.
• Ekonomika ve státě se změnila. Uhlí a páru nahrazovala elektřina, mechanizovaly se další oblasti včetně domácností. Investice a pracovní síly proudily do nových průmyslových odvětví, jako byly elektrotechnický a automobilový průmysl. Nastupuje hospodářský nacionalismus a jeho hlavní zbraň – protekcionismus (zavádění cel, omezování dovozu atd.)."

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20793
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse