Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Evropská rada, Evropská Komise - přednáška 2/12

Evropská rada, Evropská Komise - přednáška 2/12

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce shrnuje aktuální informace o struktuře, fungování a pravomocích Evropské rady a Evropské Komise. Předchozí přednášku naleznete zde Evropský parlament a Rada Evropské unie - přednáška 1/12, následující Supranacionální charakter Evropských společenství - přednáška 3/12.

Obsah

1.
Evropská rada
1.1
Vznik a vývoj Evropské rady
1.2
Složení evropské rady
1.3
Zasedání a fungování evropské rady
1.4
Pravomoci evropské rady
1.4.1
Koncepci rozvoje ES a EU samotných, včetně institucionálních a ústavních změn a budoucího směřování nadnárodních entit
1.4.2
Strategie pro rozšiřování
1.4.3
Impuls k rozvoji jednotlivých politik ES a jejich strategií
1.4.4
Koordinaci v rámci vnějších vztahů
1.4.5
Pravomoci v mezivládních pilířích
1.4.6
„Odvolací“ a „rozhodovací“ instance
2.
Evropská komise
2.1
Složení
2.2
Jmenování komisařů, mandát a funkční období
2.3
Struktura organizace a činnosti fungování
2.3.1
Vnitřní struktura aparátu Komise.
4.4
Pravomoci EK
4.4.1
Kontrolní pravomoci
4.4.2
legislativní a rozhodovací pravomoci
4.4.2.1
Pravomoc iniciativní (návrhový monopol)
4.4.2.2
Vlastní rozhodovací pravomoc
4.4.2.3
Pravomoci delegované radou
4.4.2.4
Výkonné pravomoci
4.4.3
Pravomoci ve vnějších vztazích

Úryvek

„PRAVOMOCI EK
Čl. 211 – uvádí, že komise má:
a) kontrolní,
b) legislativní a rozhodovací pravomoci
c) pravomoci ve vnějších vztazích
- má určité kompetence v nekomunitárních pilířích
- disponuje pravomocemi rozhodovacími, vyšetřovacími a sankčními

a) KONTROLNÍ PRAVOMOCI
- EK vystupuje jako strážkyně smluv a je přirovnávána k „hlídacímu psovi Společenství“
- EK dohlíží nad dodržováním komunitárního práva ze strany členských států a jednotlivců na území těchto států a zároveň ze strany jiných orgánů a institucí ES/EU
- této pravomoci EK koresponduje závazek státu vyjádřený v čl. 10 – činit veškerá vhodná opatření k plnění závazků vyplývajících ze smlouvy → ZÁSADA SOLIDARITY, a povinnost povahy lex specialis a povinnost soukromých osob podávat informace v rámci dodržení pravidel o hospodářské soutěži
- v případě porušení nebo neplnění povinnosti ze strany členského státu má komise oprávnění podat podnět x vyzvat členský stát aby konal, může podat podnět k ESD o zahájení řízení proti tomuto státu → diskreční pravomoc
- PRAVOMOC VYŠETŘOVACÍ – vykonává v rámci ochrany hospodářské soutěže
- ROZHODOVACÍ A SANKČNÍ PRAVOMOCI – v případě porušení komunitárního práva se může EK uchýlit k finančnímu postihu (pokuta, penále) ve vztahu k soukromým osobám (FO i PO) i členským státům x ve vztahu k institucím ES/EU má Komise pravomoc na podání žaloby k ESD
- v důsledku změny textu zřizovacích smluv přenesené Maastrichtskou smlouvou Komise podle čl. 228 odst. 3 SES získala oprávnění předložit Soudnímu dvoru návrh na výši pokuty nebo penále proti státu, jenž se nepodrobil rozsudku ESD

b) LEGISLATIVNÍ A ROZHODOVACÍ PRAVOMOCI
- Komise vykonává jednak PRAVOMOCI INICIATIVNÍ a jednak disponuje i vlastní ROZHODOVACÍ PRAVOMOCÍ a NORMOTVORNOU PRAVOMOCÍ delegovanou na ni Radou

 PRAVOMOC INICIATIVNÍ (NÁVRHOVÝ MONOPOL)
- Komise má oprávnění předkládat návrh právních aktů → iniciativní návrhový monopol EK
- Rada má právo rozhodnout bez návrhu Komise jen výjimečně → nezastupitelná úloha – vždycky jedná Rada a Parlament na základě návrhu EK, bez návrhu EK nemohou jednat
- EK určuje nejenom, zda podat návrh nebo ne v rámci diskreční pravomoci, ale určuje i obsah návrhu a zvolený právní základ tzn. intenci, kt. článku bude probíhat legislativní procedura se zapojením nebo bez EP
- EK je oprávněna vydávat doporučení a stanoviska
- komise vydává tzv. Bílé knihy a Zelené knihy = analytické dokumenty Komise obsahující propozice ke zvládnutí vybraných otázek v určité oblasti a náměty na jejich zdokonalení (právně nezávazné akty)
př. Bílá kniha EK z roku 1995 „Příprava přidružených států střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu EU“ → návod pro převzetí cca 1300 komunitárních předpisů do právního řádu ČR v rámci sbližování českého práva s právem ES “

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18120
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse