Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropská unie a jiné mezinárodní organizace

Evropská unie a jiné mezinárodní organizace

Kategorie: Evropská unie, Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem této seminární práce jsou Evropská unie (EU) a některé vybrané mezinárodní organizace. Kromě seznámení s činností a orgány Evropské unie zpřehledňuje autor i významná data od jejího založení až po současnost. Práce dále upřesňuje politiku EU a soustřeďuje se na některé její evropské organizace. Po zhodnocení ekonomiky EU je důraz kladen na popis dalších mezinárodních organizací. Vedle známých OSN a NATO se zde seznámíme i s několika méně známými. Každou z těchto organizací autor charakterizuje, představuje její cíl, datum vzniku a její členské státy.

Obsah

1.
Charakteristika Evropské unie
1.1
Od začátku po současnost
2.
Kodaňská kritéria
3.
Evropské instituce
3.1
Rada Evropské unie
3.2
Evropská komise
3.3
Evropský parlament
3.4
Evropská rada
4.
Další instituce
4.1
Evropský soudní dvůr
4.2
Účetní dvůr
4.3
Evropská investiční banka
4.4
Evropský investiční fond
4.5
Evropský ombudsman
4.6
Evropská centrální banka
4.7
Evropský soud pro lidská práva
5.
Ekonomika EU
5.1
Evropská měnová unie (EMU)
6.
Mezinárodní organizace
6.1
Organizace spojených národů (OSN)
6.1.1
Orgány OSN
6.1.2
Cíle OSN do roku 2015
6.1.3
UNESCO
6.2
Severoatlantická aliance (NATO)
6.2.1
Organizace a struktura NATO
6.3
Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC)
6.3.1
Řídící organizace
6.4
Světová obchodní organizace (WTO)
6.5
Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT)
7.
Několik dalších mezinárodních organizací
7.1
Mezinárodní měnový fond (IMF)
7.2
Světová banka (WB)
7.3
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
7.4
G7 a G8
7.5
Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA)
7.6
Evropské sdružení volného obchodu ( EFTA)
7.7
Evropský hospodářský prostor (EES)
8.
Seznam použité literatury

Úryvek

"Evropské instituce

Rada Evropské unie (dříve Rada ministrů, dnes zkráceně pouze „Rada“)
- je rozhodující institucí EU a zastupuje zájmy členských států na evropské úrovni. Je nejvlivnějším orgánem EU. Významné pravomoci má v oblastech 2. a 3. pilíře (např. společná zahraniční politika nebo policejní spolupráce), v oblasti 1. pilíře může rozhodovat pouze na základě návrhu Komise.
- rada se skládá z ministrů vlád jednotlivých států, kteří se schází podle potřeby. Jednání probíhají v Bruselu a Lucemburku. Důležitým poradním orgánem pro Radu ministrů je COREPER (Výbor stálých zástupců).
- má zákonodárnou iniciativu a moc = navrhuje zákony
- rada rozhoduje buď jednomyslně, kvalifikovanou nebo prostou většinou hlasů. O většině otázek se rozhoduje kvalifikovanou většinou, kdy hlasy členských států mají různou váhu v závislosti na počtu obyvatel. ČR má 12 hlasů
- každý půlrok předsedá Radě jiná země EU. Hlavní úkoly předsedající země je organizovat setkání Rady a reprezentovat EU navenek.
Evropská komise
- sleduje zájmy Evropské unie jako celku, komisaři tedy nemají přihlížet k zájmům jednotlivých zemí. Největší pravomoci má v oblasti 1. pilíře, má právo iniciovat návrhy zákonů a dohlíží na dodržování přijatých smluv. Vypracovává také návrh rozpočtu EU a provádí kontrolu jeho plnění. Dále Komise zastupuje EU při mezinárodních jednáních a má právo sjednávat s třetími státy dohody. Má významné pravomoci při přijímání nových členů do Unie a zajišťuje kontakty s nečlenskými státy EU.
- Smlouva z Nice dává každé zemi jednoho komisaře, v současnosti je jich tedy 27. Evropská komise rozhoduje prostou většinou. Sídlí v Bruselu.
Evropský parlament
- je kontrolní a poradní orgán Evropské unie. Schvaluje složení Evropské komise a má právo kontrolovat její činnost, podílí se na tvorbě zákonů, vyslovuje souhlas s mezinárodními smlouvami a přijímáním nových členských států. Má také značné pravomoci v oblasti rozpočtu EU.
- na základě Smlouvy z Nice má EP 736 poslanců (od voleb 2009; po posledním rozšíření jich bylo 785), kteří jsou od roku 1979 voleni obyvateli členských zemí na pět let. Sídlem EP je Štrasburk, ale zasedá také v Bruselu a Lucemburku. Usnáší se prostou většinou.
Evropská rada (pozor na záměnu s Radou Evropské unie, popř. Radou Evropy)
- se schází přibližně třikrát do roka, skládá se z hlav států a předsedů vlád členských států EU, ministrů zahraničí a představitelů Evropské komise. Rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat. Evropská rada rozhoduje na základě jednomyslnosti.
Další instituce

Evropský soudní dvůr dbá nad dodržováním evropského práva a je významným kontrolním orgánem EU. Má sídlo v Lucemburku. Je nejvyšším soudním orgánem EU. Je složen z 25 soudců, kteří jsou jmenováni na 6 let, jmenuje je členský stát, náš je Jiří Malenovský. Vykládá evropské právo, řeší spory mezi státy, institucemi, podniky a mezi orgány unie.
Účetní dvůr má za úkol kontrolovat, zda finanční prostředky Unie jsou vynakládány podle správných zásad na správné účely, sídlí též v Lucemburku. Je složen z 25 kontrolorů jmenovaných radou. Má podobnou funkci jako náš nevyšší kontrolní úřad."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata. Čistý text dosahuje cca 12 stran. Součástí práce jsou i poznámky pod čarou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19898
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse